Overige publicaties
In 1954 heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst een viertal brochures over het communisme uitgegeven, die aan alle verbindingen werden gestuurd. Dit om voorlichting te geven omtrent dat communisme. Het doel was om dat communisme beter te kunnen bestrijden.


De boekjes zijn uitgegeven door Afdeling KO 'opleiding en research' van de BVD. Het toenmalig hoofd van de afdeling, C.C. van den Heuvel is na zijn pensionering in 1962 hoofd geworden van Interdoc, een in Den Haag gevestigde internationaal onderzoeks- en documentatiecentrum naar communistische gevaren in de wereld.

Daarmee kregen inlichtingendiensten een mogelijkheid om verzameld materiaal naar buiten te brengen.Tegenwoordig publiceert de AIVD elk jaar een jaarverslag en met enige regelmaat brochures over uiteenlopende onderwerpen. Deze stukken zijn te raadplegen op de AIVD-kennisbank op internet. Maar naast deze uitgaven is in de afgelopen jaren nog een aantal boeken verschenen dat uitsluitend intern verspreid is.
Het gaat om boeken geschreven door de dienst-historici:

 

 


Home