Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is belast met de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). 

Tot begin 2004 bestond de commissie uit de fractievoorzitters van de vier grootste politieke partijen. Tegenwoordig bestaat zij in principe uit alle fractievoorzitters. De Socialistische Partij had aanvankelijk te kennen gegeven geen zitting te willen nemen in de commissie, omdat ze dan verplicht is alle ontvangen informatie geheim te houden, zodat ze daarmee de regering niet ter verantwoording kan roepen in het parlement. Dit veranderde in april 2009, toen de SP mede op verzoek van de AIVD toetrad tot de commissie. Dit omdat de SP op dat moment de derde partij in de kamer was en het volgens de AIVD "ongewenst" was dat deze partij geen zitting had in de commissie.

De commissie vergadert in beslotenheid. Dat gebeurt omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet sinds 1967 (tegenwoordig uiterst summier) verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer. 

Verslagen

De commissie behandelt klachten van burgers over (vermeend) optreden van inlichtingendiensten.
Inmiddels is een klein deel van deze klachten en de afhandeling daarvan overgedragen aan het Nationaal Archief, omdat de stukken ouden dan 50 jaar zijn.
Deze dossiers zijn verre van compleet. Er ontbreekt correspondentie en de verslagen van de vergaderingen blijven geheim.

De overgedragen dossier over de periode 1960-1966:

 

 


Terug