Vakbewegingen / Stakingen / Sociale onrust / Beroepsgroepen

 


Bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verzocht om een afschrift van de regeringsbrieven die de BVD heeft opgesteld en aan deze ministers heeft gestuurd over stakingen en andere vormen van arbeidsonrust. Deze verzoeken zijn doorgestuurd naar de AIVD en deze dienst heeft dit opgevat als een verzoek om inzage in het onderwerpsdossier stakingen.
Daar is het volgende, omvangrijke en nu chronologisch geordende,  inzagedossier uit voortgekomen:

In dit inzagedossier is een aantal stukken terecht gekomen die hier niet in thuis horen (milieuacties, acties tegen Grieks en Spaans bewind). Dit is kennelijk een foutje bij het samenstellen van het dossier.

Verder een aantal inzage- en onderwerpsdossiers over diverse gerelateerde onderwerpen.


Terug