Bedrijven

 

De AIVD en haar voorgangers hebben om verschillende redenen interesse in bedrijven. Enerzijds omdat sommige bedrijven activiteiten ontplooien die een aantasting zouden kunnen zijn voor de nationale veiligheid of andere belangen, anderzijds omdat bedrijven juist werkzaam zijn in het belang van de nationale veiligheid. Daarom worden personeelsleden van deze bedrijven gescreend. 

 


terug