Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden

 
In 1366 werd door een Zweedse kloosterlinge Birgitta in Rome de Militaire Orde van St. Salvator gesticht, met als doel de terugkeer van de Paus naar deze stad. De paus vertoefde op dat moment in het Franse Avignon in ballingschap. Over de toenmalige geschiedenis van deze orde is weinig gepubliceerd, in tegenstelling tot enkele andere, invloedrijke orden.
In de negentiende en twintigste eeuw werd in verschillende (met name katholieke) landen deze orde nieuw leven ingeblazen, onder de naam Ridderorde van Sint Birgitta van Zweden. In 1961 werd de Nederlander C.L.A. van Uden in deze orde ingewijd. In 1967 werd hij door de Italiaanse tak benoemd tot Kanselier voor Nederland.
 
Van Uden had op dat moment al een Nederlandse tak opgericht, waar hij leider van was. In 1964 richtte hij een familiestichting op: de Van Uden-stichting. Deze stichting, met St. Birgitta als beschermheilige fungeerde vanaf dat moment als Nederlandse vertegenwoordiging. Al snel kwam deze orde volledig los te staan van de andere orden in het buitenland, waarmee alle contacten kwamen te vervallen.
 
Van Uden meende nauwe banden met Birgitta en haar kloosterlingen te hebben. Sinds 1629 is de kloosterorde van St. Birgitta gevestigd in Uden, in het oude slot van de Van Uden’s, waar C.L.A. van Uden claimde de afstammeling van te zijn. “De zusters van de Birgitta-orde hadden bij wijze van spreken overal in de zuidelijke Nederlanden kunnen wonen, maar neen, zij hadden hun domicilie “uitgerekend” op de fundamenten van het vroegere stamslot der Van Uden’s!”1
 
In 1982 werd de orde een zelfstandige stichting, de familiestichting Van Uden werd in 1986 opgeheven.
De stichting, inmiddels onder leiding van H.M. van Uden, werkte nauw samen met een andere ridderorde Internationale en Souvereine Ridderorde van de Tempel (ook van beide Van Udens) en met het Nederlands Laureaat van de Arbeid (ook van beide Van Udens). Een groot deel van de leden van deze ridderorde waren leden van de familie Van Uden.
Opvallende verschijning bij de Ridderorde van St. Birgitta was mw. A.W. Lier. Lier is de buitenechtelijke zoon van de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, die wanhopig op zoek was naar erkenning. Hij was actief in meerdere fantasie-ridderorden.
 
De Orde van St. Birgitta is, als gevolg van het jarenlang niet betalen van haar verplichtingen aan de Kamer van Koophandel in 1996 door deze Kamer ontbonden en opgeheven.
 
Orderegels Orde van St. Birgitta
 
1. Uit: B.J.M. van Dijk: De Ridderlijke Orde van St. Birgitta van Zweden en van de Tempel, Amsterdam, 1968.


home