Internationale en Souvereine Ridderorde van de Tempel

 

Deze orde werd in 1969 in BelgiŽ opgericht als Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem-BelgiŽ. Na enkele jaren van weinig activiteiten werd deze vereniging in BelgiŽ uiteindelijk in 1987 ontbonden vanwege een tekort aan leden.
Sinds de jaren zeventig had echter een aantal Nederlanders aan invloed gewonnen en dit resulteerde in 1985 tot de formele oprichting van de Nederlandse tak van de Orde, onder de naam Internationale en Souvereine Ridderorde van de Tempel. De Nederlandse orde bleef overigens ook de Belgische naam gebruiken.
Organisatorisch en op persoonlijke vlak was deze orde nauw verbonden met de Orde van Sint Birgitta en het Nederlands Laureaat van de Arbeid. Er werd gezamenlijk een tijdschrift uitgegeven, er werden gezamenlijk investituren (ridderslagen voor nieuwe leden) georganiseerd en er werden gezamenlijk ridderdagen georganiseerd.
De Vughtse makelaar H.M. van Uden was van beide ridderordes Grootmeester-Generaal ad Vitam (grootmeester voor het leven), een functie die hij overigens maar tot 1986 heeft vervuld, toen hij (nog in leven) bij beide orden werd opgevolgd door W.P. Wezenbeek.
Maar ook in Nederland kon deze orde niet van de grond komen en in 1992 werd ze opgeheven.


home