Interdoc
In 1954 heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst een viertal brochures over het communisme uitgegeven, die aan alle verbindingen werden gestuurd. Dit om voorlichting te geven omtrent dat communisme. Het doel was om dat communisme beter te kunnen bestrijden.


De boekjes zijn uitgegeven door Afdeling KO 'opleiding en research' van de BVD. Het toenmalig hoofd van de afdeling, C.C. van den Heuvel is na zijn pensionering in 1962 hoofd geworden van Interdoc, een in Den Haag gevestigde internationaal onderzoeks- en documentatiecentrum naar communistische gevaren in de wereld.

Daarmee kregen inlichtingendiensten een mogelijkheid om verzameld materiaal naar buiten te brengen.

Interdoc gaf een aantal tijdschriften uit, publiceerde boeken en organiseerde conferenties. Over het ontstaan en de activiteiten van Interdoc is in 2012 een uitstekend boek verschenen van de hand van Giles Scott-Smith:  Interdoc : Een geheim netwerk in de Koude Oorlog (uitgeverij Boom, Amsterdam).

Publicaties Interdoc:

 

Verslagen van conferenties van Interdoc


Serie East-West Contacts / East-West Relations : a (Bi)monthly review

Serie Activities of Communist World Organisations

Serie The Communist Parties


Home