Irak

 

De oorlogen in Irak hebben de aandacht van de Nederlandse inlichtingendiensten gehad. Niet alleen omdat Nederlandse troepen hierbij betrokken zijn geweest, maar ook omdat gevreesd werd dat deze oorlogen hunn weerslag zou kunnen vinden in de Nederlandse samenleving.
In 2010 heeft een journalist een aantal documenten van zowel de AIVD als de MIVD over deze zaak openbaar gekregen, later zijn bij andere inzageverzoeken nog andere stukken boven tafel gekomen.
Het betreft hier voornamelijk rapportages van de diensten aan het kabinet of de afzonderlijke ministers.

Gedurende de aanval op Irak bracht de AIVD dagelijks rapportages uit, zogenaamde dagrapporten en brandpunten. De dagrapporten gingen over "de voor Nederland relevante internationale ontwikkelingen rond Irak en de eventuele repercussies daarvan voor de Nederlandse veiligheidssituatie." De rubricering van deze nieuwsbrieven was STG CONFIDENTIEEL. De Brandpunten Irak waren "een selectie van de belangrijkste informatie die de AIVD heeft ontvangen, indien nodig voorzien van kort eigen commentaar. Niet alleen nieuwe gegevens, maar zo nodig ook correcties op berichten in de media. De inhoud is gebaseerd op operationele informatie en op gerubriceerde gegevens afkomstig van buitenlandse collegadiensten." De rubricering van deze nieuwbrieven was STG GEHEIM.
Beide uitgaven verschenen tussen 27 februari en 22 april 2003.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde, in samenwerking met de BVD/AIVD en MID/MIVD in de periode 2002 tot en met 2005 zogenaamde Sitreps (situation reports) samen over de situatie in Irak, de aanval op Irak en de gevolgen daarvan. 
Naast deze rapportages hebben de diensten een groot aantal andere rapportages opgesteld:

Handboeken door inlichtingendiensten van defensie opgesteld:

Tijdens de eerste golfoorlog, tussen Irak en Iran werden de militaire ontwikkelingen ook nauwgezet gevolgd:

 


terug