Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem BelgiŽ
Berchem
Identificatienummer: 971/69
 
ONTBINDING

In uitvoering van artikel 5 van de statuten werd de v.z.w. Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem Ė BelgiŽ, te Berchem, ontbonden.
De vereniging zonder winstoogmerk telt geen zeven leden meer.
De vereniging bezit noch roerende, noch onroerende goederen.

Voor echt verklaard:
De voorzitter
(get.) Ludo Huybrechts.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 1986, N.10449


Home