Lijk van stichter Nederlandse St. Johannesorde opgegraven op last van Zwitserse politie
Werd de baron vermoord?

door Henk de Mari
 
Locarno, donderdag
De Zwitserse politie heeft het lijk laten opgraven van een man, die zich bij leven Otto baron de Choibert noemde. Hij was mede-oprichter van de Nederlandse afdeling van de ridders van Sint Johannes van Malta.
Otto baron de Choibert stierf 16 februari 1970 op 60-jarige leeftijd in het huis van ridder Willy Geuer en diens vriendin Gisela Kemperdick in Locarno, enkele dagen nadat hij een dozijn Duitse industriëlen en Thor Heyerdahl (die 50.000 gulden betaalde om ridder te mogen worden) tot ridder had geslagen. De Choibert kreeg na een overvloedige maaltijd om vier uur een hersenbloeding en stierf  kort daarna.
Willy Geuer en Gisela Kemperdick werden eind augustus van het vorig jaar gearresteerd wegens moord en uitlokking tot moord op de 59-jarige Hamburgse miljonair Egon Zylla. Zylla’s lijk werd gevonden in een jutezak en zijn bankrekening bedroeg nog ƒ 8,50. Volgens de politie van Locarno was Zylla door Geuer en Kemperdick in een paar maanden financieel totaal uitgekleed.
De Zwitserse justitie acht het niet uitgesloten, dat Otto baron de Choibert – die eerder in zijn leven rooms katholiek priester in Roemenië was en toen Schoibert heette – ook een slachtoffer is geworden van het duo Geuer-Kemperdick. Geuer en Kemperdick waren erop uit zich te verrijken in naam van de orde van Sint Johannes door adspirant ridders hoge sommen te laten betalen voor toetreding tot de orde.
 
Valse prinsen
Baron de Choibert woonde lange tijd in Amerika en werd daar door bemiddeling van koning Peter van Joegoslavië, die altijd omgeven is door valse prinsen, ridder van de soevereine orde van Saint John, die onder meer namen als Eisenhower en Johnson in zijn registers kent. Maar toen hij zich ging uitgeven voor vertegenwoordiger van de ridders in de UNO, werd hij door kardinaal Spellman de orde uitgegooid.
Hij trouwde met de Nederlandse onderwijzeres Dovan Steenland en ging met haar in Gouda wonen. Van Gouda uit hielp hij de Nederlandse orde van Sint Johannes stichten en snel had hij zestien vooraanstaande Nederlanders van een ridderslag laten voorzien. Die zestien distantieerden zich van hem, toen de Wassenaarse specialist dr. L.M.M. Merkcelbach zijn doopceel lichtte en er achter kwam dat de Choibert een omstreden figuur was. Ook het gouvernement van de orde in Frankrijk wilde toen niets meer met hem te maken hebben.
Otto baron de Choibert reisde begin februari 1970 naar Locarno om zijn – afgenomen - kanselierschap over te dragen aan Willy Geuer, die toen reeds in Duitsland door de politie – voor andere misdrijven - werd gezocht. Zijn dood kwam toen zo onverwacht, dat er lijkschouwing bevolen werd. Een arts kwam toen tot de conclusie: hersenbloeding.
 
Ledenlijsten
Het vermoeden van de justitiële autoriteiten is thans, dat Geuer en Kemperdick baron de Choibert “medicijnen” hebben gegeven waardoor de hersenbloeding werd opgewekt. Later werden de bezittingen van de Choibert, alsmede de ledenlijsten van de orde en namen van candidaat-leden bij hen gevonden. De prior van de Nederlandse afdeling, ziekenhuisdirecteur dr. G.J. Lubbers uit Den Haag verklaarde ons, toen wij op 6 en 9 november de geschiedenis van de Ridders van Sint Jan publiceerden: Ik kan me voorstellen, dat je een hersenbloeding kunt opwekken door iemand een te grote dosis anti-stollings medicijn te geven”.
Het is de politie bekend dat een broer van Willy Geuer, Rudolf Geuer, in de buurt van Bonn een farmaceutisch fabriekje heeft, waarin onder meer dergelijke medicijnen worden gemaakt. Rudolf Geuer verloor vorig jaar zijn 42-jarige vrouw ook plotseling: een hersenbloeding was de doodsoorzaak. Een justitieel onderzoek leverde toen geen verdachte aanknopingspunten op.
Gisela Kemperdick, Willy Geuer’s vriendin, werd in Nederland bekend, toen zij in 1964 een door de Muidense familie Hotinov voor 35 gulden op een boedelveiling in Arnhem gekocht mansportret, geschilderd door Frans Hals, kocht voor twee ton en doorverkocht voor 450,000 gulden aan een museum in Texas.
Over het resultaat van het hernieuwde onderzoek naar de dood van baron de Choibert kon de politie in Locarno nog geen uitsluitsel geven. Politieartsen zijn er niet zeker van, dat zij uit het lijk van de Choibert sporen van medicijnen kunnen halen, die hem niet waren voorgeschreven.

(Telegraaf, 6 januari 1972)
voorgaande verhalen:
Telegraaf, 6 november 1971: De valse ridders van Sint Johannes
Deel 2 van dit verhaal: Telegraaf 9 november 1971: Ridder Merckelbach genas de rijkste vrouw van Frankrijk
Telegraaf 16 november 1971: Ridders zonder blaam wenden zich af van valse broeders


Home