Na onze publikaties
Ridders zonder blaam wenden zich af van valse broeders

 
door Henk de Mari

Den Haag, dinsdag
De Nederlandse Ridders van Sint Johannes en hun ridder-collega’s van Frankrijk, Engeland en Denemarken willen niets meer te maken hebben met de Sint Johannes-afdelingen in Duitsland en Zwitserland en ook niet met de Amerikaanse tak. Dat is de voornaamste ontwikkeling binnen de orde in Nederland na onze publikaties over moord, afpersing en oplichting door Ridders van Sint Johannes in het buitenland.
 
De afdelingen Nederland, Frankrijk, Engeland en Denemarken willen ook niets meer te maken hebben met de zogenaamde Balkanprinsen, prinsessen, baronnen en baronessen binnen de orde of met personen die zich zo noemen. De vier afdelingen willen, onder gouvernement van Parijs (graaf le Breuil) een soort “nieuw leven” beginnen, dat geheel gericht is op het doen van goede werken, zeker in ridderschapsverband.
Met betreurt het in de genoemde vier afdelingen zeer, ooit in een adem genoemd te zijn met de vele duistere elementen in de Soevereine Orde.
 
Namen
Op verzoek van dr. F. Merckelbach, specialist voor orthopedie te Rotterdam en oprichter van de Nederlandse afdeling, c.q. ontmaskeraar van vele valse elementen binnen de orde, melden wij, dat hij ons nimmer de namen heeft genoemd van zijn patiënten wier namen wij publiceerden: prinses Irene, Picasso, Christina Deutekom, Kees van Dongen etc. etc. De namen van de genoemde patiënten kregen wij of van henzelf, of van derden.
Dr. Merckelbach was ook geen vriend van misdadige en  of verwarring scheppende types als de ridder Willy Geuer en diens vriendin Gisela Kemperdick (beiden in arrest op verdenking van uitlokking van moord), noch van valse prinsen als von Brancovan of baronnen als von Blomberg.
Hij heeft, zoals wij eerder meldden, juist geholpen bij hun ontmaskering, waarvoor hij een dankbrief van de rijkspolitie ontving. En zijn opmerking “een moordje meer of minder etc.” die wij in ons artikel van vorige week dinsdag aanhaalden heeft hij uiteraard zeer goedaardig, zeer filosofisch en zeer historisch, in ieder geval niet kwaadaardig of sarcastisch bedoeld.
De Nederlandse afdeling van de Ridders van Sint Johannes gaan behalve met goede werken ook door met verzamelen en rubriceren van bewijzen dat zij – en niet de altijd voor echt gehouden Maltezer en Johannieter Ridders – de ware afstammelingen van de kruisridders van Malta zijn.
Tenslotte: iedereen die zich vanaf nu uitgeeft voor Grootmeester van de Orde van Sint Johannes zit fout: de orde heeft op dit moment geen Grootmeester en het vermoeden bestaat, dat men er de eerste tijd ook geen een wil hebben.
 
(Telegraaf, 16 november 1971)
overige verhalen in deze serie:
Telegraaf, 6 november 1971: De valse ridders van Sint Johannes
Deel 2 van dit verhaal: Telegraaf 9 november 1971: Ridder Merckelbach genas de rijkste vrouw van Frankrijk
Telegraaf 6 januari 1972: Werd de baron vermoord?


Home