Niet-maçonnieke ridderorden


Voor een aantal vrijmetselaars zijn de wekelijkse bijeenkomsten in de loge en de bijeenkomsten in de diverse hogere graden niet toereikend. Zij zoeken meer. Mooiere titels om mee te pronken, mooiere kledij, mooiere medailles en versierselen, meer pracht en praal, kortom: een riddergenootschap. 
De oude en bestaande riddergenootschappen zoals de Maltezer en Johanniter Orde zijn voor hen niet toegankelijk (ze zijn niet van adel), de maçonnieke ridderorden, zoals de Orde van de Tempel en de Orde van Malta zijn voor hen inmiddels veelal ook oud nieuws, maar de fantasie-ridderorden zijn des te aantrekkelijker. Deze 'ridderorden' zijn in een aantal gevallen door handige charlatans opgericht om dergelijke ijdele heren voor een geldbedrag op te nemen, te tooien met allerhande titels en decoraties en in contact te brengen met soortgenoten. Inhoudelijk hebben deze orden geen enkele betekenis, van vrijwel allemaal is de enige bestaansreden is het opnemen van nieuwe leden tegen een financiële vergoeding.
De orde met de grootste aanhang en met relatief de meeste vrijmetselaars in haar gelederen is de Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem. Van deze orde zijn onder meer lid (geweest): Een andere orde met opvallend veel vrijmetselaars in haar gelederen is de Souvereine Orde van St. Jan van Jeruzalem. Enkele voorbeelden: Er is overigens nog een andere orde actief met dezelfde naam, waar onder meer vrijmetselaar Jacob Toet (loge St. Andries) secretaris van was. Deze orden hebben, behalve overeenkomst in naam, niets met elkaar te maken.
Daarnaast is nog een aantal kleinere orden actief in Nederland, zoals de

Een voorbeeld van een buitenlandse ridderorde met veel kenmerken van vrijmetselarij is de Ancient and Illustrious Order Knights of Malta.


home