Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem

Ook dit was een 'ridderorde' die uitsluitend bestond uit vrijmetselaren: Henri van den Akker, Cor Hagen, Catrinus Kingma en Eduard Struijk. De orde had een steunstichting, Foundation of St. John. Noch de orde, noch de stichting zijn voor zover bekend ooit echt actief geweest.
De steunstichting is medio 2000 door de kamer van koophandel ontbonden als 'lege' stichting.

Oprichtingsakte Foundation of St John 30 augustus 1972
Statutenwijziging Foundation of St John 21 november 1979


home