Stichting Saint John of Jerusalem


Deze stichting is in 1981 opgericht als nederlandse tak van de internationale orde "Souvereign Order of Saint John of Jerusalem", die op dat moment was gevestigd in Stockholm, Zweden. De doelstelling was: "de zorg voor armen, zieken en eenzamen in de ruimste zin genomen, zulks ter bevordering van de doelstellingen van de internationale orde".
Getracht werd dit doel te bereiken door de inzameling van gelden en andere zaken. 

Oprichters waren in 1981 Errol Feldman en Jan Welle Donker. In het eerste bestuur werden verder benoemd mevrouw Hendrica van Schooneveld-Wiesehaan, Fred Oostendorp, Henk de Boer, Remmelt Mijnssen en Gijs Kaptein. 
Door de oprichters en de bestuurssamenstelling is dit een van de ridderorden met een grote invloed van vrijmetselaars. Overigens heeft deze orde nagenoeg geen activiteiten in Nederland ontwikkeld. Ook met de werving van nieuwe aanhangers ging het niet goed: naast bovengenoemd zevental werd nog één geïnteresseerde gevonden, Albert Rommes.
In 1993 is de stichting ontbonden omdat betrokkenen verdere voortzetting zinloos vonden.

De Nederlandse afdeling van de Sovereign Order of Saint John of Jerusalem had overigens tussen 1980 en 1989 nog een andere stichting die voor fondsenwerving zorg droeg: de stichting Van Schooneveld-Wiesehaan, opgericht en geleid door de al eerder genoemde mevrouw Van Schooneveld. Mevrouw van Schooneveld had haar gehele kapitaal in deze stichting ondergebracht en na haar overlijden in 1991 was deze stichting enig erfgenaam.
Tot een statutenwijziging in 1989 had deze stichting ten doel het doen van financiële uitkeringen aan de nederlandse afdeling van deze ridderorde (40% per jaar), het Algemeen Fonds van de Unie van Soroptomistenclubs (40% per jaar) en andere liefdadige instellingen (20% per jaar).


Oprichtingsakte 30 juni 1981
Statutenwijziging 15 mei 1988
Statuten Stichting Van Schooneveld Wiesehaan 12 sept. 1980


home