III Contra Inlichtingen Detachement


Organisatorisch ressorteerde het III CID onder het Eerste Legerkorps, operationeel ressorteerde het onder de LAMID.
Het detachement ontstond op 1 december 1957 toen het 121 CID overging in het op die datum opgerichte III CID.
In 1954 werd de taak van een CI-detachement omschreven als: 'het nemen van defensieve en offensieve maatregelen ter beveiliging van inlichtingen, personeel en materiaal tegen spionnage, sabotage, propaganda en subversieve activiteit van de vijand of van (groepen van) personen van wie bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed dat hun activiteit strijdig is met het nationaal belang',
— Defensieve contra-inlichtingen: 'het treffen van preventieve veiligheidsmaatregelen om de militaire organisatie te beschermen' tegen de boven omschreven activiteiten;
— Offensieve contra-inlichtingen: het tijdig onderkennen van de boven omschreven activiteiten, het instellen van onderzoeken 'naar de achtergrond van geconstateerde of vermoede inbreuken op defensieve veiligheidsmaatregelen' en het verzamelen van inlichtingen 'over zaken en/of personen waarvan bekend is of vermoed wordt dat zij een gevaar voor de militaire veiligheid (kunnen) opleveren'.
Een Legerkorps CI-detachement bestond in 1962 uit een commandoploeg en een operatieve ploeg (totaal 20 man); een divisie CID-detachement had dezelfde indeling (totaal 17 man).
Er waren drie regionale CID’s:
449 CONTRA INLICHTINGEN DETACHEMENT (449 CID)
Operatiegebied: Oost- en Noord-Nederland.
449 CID beschikte in 1984 over drie plaatselijk gevestigde ploegen.
450 CONTRA INLICHTINGEN DETACHEMENT (450 CID)
Operatiegebied: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
450 CID beschikte in 1984 over vier plaatselijk gevestigde ploegen.
Organisatie in 1984:
— Secretariaat.
— Afdeling Informatieverwerking:
— Documentatie I: registratie van operationele zaken, extremisme en beoordeling van toestand.
— Documentatie II: registratie van persoonsonderzoeken, persoonsdossiers en reglementen,
— Coördinator Beveiligingszaken (CBZ).
451 CONTRA INLICHTINGEN DETACHEMENT (451 CID)
Operatiegebied: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
451 CID beschikte in 1984 over vijf plaatselijk gevestigde ploegen.  
Operationele instructies voor de drie CI-detachementen.
Instructie Contra-Inlichtingen, 1980-1984

Notitie Reorganisatie CI-detachementen en Sectie Veiligheid DOKL, 1994


In 1975 deed het hoofd van de LAMID bij de Minister van Defensie een verzoek voor extra fondsen voor een project met betrekking tot observatie met behulp van technische apparatuur.

Antimilitaristen hebben in 1984 ingebroken in de Knoopkazerne in Utrecht, waar onder meer het 450 CID was gevestigd. Daarbij is een grote hoeveelheid materieel ontvreemd, dat later deels is gepubliceerd in een viertal CID-dossiers:
CID-dossier 001
CID-dossier 002     
CID-dossier 003    
CID-dossier 004    

In deze dossiers waren ook lijsten met namen en adressen van medewerkers opgenomen, deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt.

Een van de regelmatig terugkerende rapporten van het CID was het zogenaamde CINTSUM (Counter-Intelligence Summary), dat wekelijks of vaker verscheen, met ontwikkelingen op het gebied van spionage, subversie, sabotage en terrorisme.

1990

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 

KL-CI incidentenrapportage 1970 
    nr. 17 (periode 23 mei 1970 tot 29 mei 1970)

KL CI-rapportage 1973
    nr. 57 (periode 1 nov. t/m 30 nov. 1973)     
    nr. 58 (periode 1 dec. t/m 31 dec. 1973)  

KL CI-rapportage 1974
    nr. 59 (periode 1 jan. 1974 t/m 31 jan. 1974)   
    nr. 60 (periode 1 feb. 1974 t/m 28 feb. 1974)   
    nr. 61 (periode 1 maart 1974 t/m 31 maart 1974)   
    nr. 62 (periode 1 april 1974 t/m 30 april 1974)   
    nr. 63 (periode 1 mei 1974 t/m 31 mei 1974)   
    nr. 64 (periode 1 juni 1974 t/m 30 juni 1974)   
    nr. 65 (periode 1 juli 1974 t/m 31 aug. 1974)   
    nr. 66 (periode 1 sep. 1974 t/m 30 sep. 1974)   
    nr. 67 (periode 1 okt. 1974 t/m 31 okt, 1974)   
    nr. 68 (periode 1 nov. 1974 t/m 30 nov. 1974)   
    nr. 69 (periode 1 dec. 1974 t/m 31 dec. 1974)   

KL CI-rapportage 1975
    nr. 70/71 (periode 1 jan. t/m 28 feb. 1975)    
    nr. 72/73 (periode 1 maart t/m 30 april 1975)    
    nr. 74 (periode 1 mei t/m 31 mei 1975)    
    nr. 75 (periode 1 juni t/m 30 juni 1975)    
    nr. 76 (periode 1 juli t/m 31 juli 1975)    
    nr. 77/78 (periode 1 aug. t/m 30 sep. 1975)    
    nr. 79 (periode 1 okt. 1975 t/m 31 okt. 1975)    
    nr. 80 (periode 1 nov. 1975 t/m 30 nov. 1975)   
    nr. 81 (periode 1 dec. 1975 t/m 31 dec. 1975)   

KL CI-rapportage 1976
    nr. 82/83/84 (periode 1 jan. t/m 31 maart 1976)   

Krijgsmachtonderdelen hadden in het verleden hun eigen contra-inlichtingen-eenheden

CI-Verbindingsdienst

CI-Luchtdoelartillerie


Terug