Rapportages / Ambtsberichten

 

1945

- 168/XIV - Verslag vergadering Internationaal Socialistische Beweging
- 390/XXIX - Verslag vergadering S.D.A.P.
- 480/XIV - Verslag vergadering Internationale Socialistische Beweging
- 697/XXIX - Verslag vergadering S.D.A.P.
- 764/XXIX - Verslag vergadering S.D.A.P.
- 770/XXIX - Verslag vergadering S.D.A.P.
- 838-XIV - Verslag vergadering Internationaal Socialistische Beweging
- 875-XIV - Verslag vergadering Internationaal Socialistische Beweging

1946

- 1346-XXIX - Verslag vergadering Partij van de Arbeid
- 2030/XXIX - Verslag vergadering Oude S.D.A.P. in oprichting
- 2031/XXIX - Verslag vergadering Sociaal-Democratisch Centrum

1947

- 10817 - Vergadering Haags Comite "Handhaving Rijkseenheid"    
- 11019 - Vergadering "Nationaal Comite Handhaving Rijkseenheid"   
- 12743 - Vergadering "Comite Handhaving Rijkseenheid" te Enschede
- 18231 - Algemeen Nederlands Verbond 
- 27125 - C.P.N.-congres       


1948

- 30483 - Communistische agitatie tegen het Marshall-plan     
33035 - Tsjechoslowakije     
- 41317 - Onderwijs-hulp-actie
- 41410 - Oprichtingscongressen van de E.V.C. bedrijfsbonden    
- 42216 - Reactie van C.P.N. op verkiezingsuitslagen     
- 45958 - Sociaal-economische activiteit van de C.P.N.    
- 47774 - Brandstichtingen    
- 50346 - Vereniging "Nederland-Indonesië"    
- 50434 - Verslag redevoering Marcus BAKKER    
- 50682 - Contact Suriname-Republiek Indonesië    
- 50802 - C.P.N.-actie tegen loon- en prijspolitiek     
- 50862 - Verslag districtsvergadering C.P.N.    
- 51150 - Vereniging "Nederland-Indonesië"    
- 51178 - Pressedienst    
- 51865 - E.V.C.-actie inzake Indonesië     


1949

Centrale Veiligheidsdienst - 51809 – O.P.S.J.     
- 52495 - D.S.O. Pericles     
- 52502 – Vergadering “Nederland-Indonesië” en “Comité voor Vrede in Indonesië”     
- 52953 – Royering J.H. Hermans uit hoofdbestuur A.B.W.M.     
- 53154 – Gaboengan Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia (G.P.P.I.)     
- 53183 – Circulaire van de vereniging “Nederland-Indonesië”     
- 53928 – Telegram G.P.P.I.     
- 53966 – Comité voor Vrede in Indonesië     
- 53989 – “Vrij Spanje”   
- 54203 – Verslag congres O.P.S.J.     
- 54351 – Comité voor Vrede in Indonesië    
- 54692 – Haagse Wandelsport Vereniging “De Schakelboys”   
- 55152 – Gaboengan Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia (G.P.P.I.)     
- 55576 – Resolutie “Roekoen Peladjar Indonesia”   
- 55965 – Stakende Indonesische Studenten    
- 56575 – Stakingen onder D.U.W.-arbeiders    
- 56782 – Free Asia Week    
- 57344 – R.W.N. (Radio Werkend Nederland)    
- 57397 – Communistisch geschrift     
- 57397 – vervolgrapportage: Blad Chen Tien Sheng    
- 57578 - “Comité voor Vrede in Indonesië”     
- 58325 – Free Asia Week    
- 59033 – Gaboengan Perkoempoelan Perkoempoelan Indonesia (G.P.P.I.)     
- 60699 – Vereniging “Nederland-U.S.S.R.”    
- 61525 – Indonesische studenten naar Praag    
- 64424 – Indonesische studenten naar Praag    
- 64672 – Semaun    
- 66174 – Verhouding A.N.B.Z. – E.V.C.    Binnenlandse Veiligheidsdienst - 67016 – Deelnemers jeugdconferentie te Budapest    
- 68880 – Volksweerbaarheid    
- 68974 – Tactiek der Communistische Partij Nederland sedert October 1948    
- 68702 – Protestvergadering van de “Perhimpunan Indonesia”   
- 69183 – Congres van het Wereld Vak Verbond (W.V.V.)     
- 69989 – Pessimistische geest onder C.P.N.-leden    
- 70073 – Openbare vergadering van het “Comité Handhaving Rijkseenheid”    
- 70419 – Besloten bijeenkomst van Indonesische Verenigingen    
- 70502 – Gemeenschappelijke actie van Nederlandse vrouwen    
- 71423 – Uitzending communistische jongeren    
- 72161 – E.V.C. en Indonesiërs    
- 72512 – Besprekingen in Chinese Ambassade te ’s-Gravenhage   
- 72633 - Vergadering "Nationaal Jongeren Verbond"      
- 72647 – Besloten P.I.-vergadering    
- 72852 – Bijeenkomst van “Chung Hwa Hui”   
- 72973 – Besloten kadervergadering van de N.V.B.    
- 73037 – “Vredesdag”   
- 73550 – ANJV-actie onder Nederlandse militairen    
- 74017 – Chinezen in Nederland    
- 74017b – Chinezen in Nederland    
- 74608 – Personeel Indonesië  
-     Buurtbladen te Amsterdam uitgegeven door de C.P.N.     
-     Uitzending communistische jongeren    
-     Vredesdag


1950

- 49569 - Scholing in de CPN     
- 62957 - Activiteiten van de CPN in bedrijven en de niet-communistische vakcentrale     
- 68289 - Brochure "Muiterij in de Tropen"      
- 74377 - Actie C.P.N. onder de Ned. Middenstanders    
- 75631 - Nationaal Vredescongres    
- 75654 - Pamflet tegen de Regering       
- 75857 - Openbare vergadering Groter Nederland Actie, Nieuw Guinea-Nederlandse Vrouwenbond en Nationaal Reveil    
- 76336 - Werving Italianen    
- 77157 - Partijconferentie C.P.N.    
- 77157 - Partijconferentie C.P.N. (rectificatie)    
- 77278 - Inhoud van "De Waarheid"    
- 77322 - V.O.M.O.    
- 77897 - Besprekingen in de Chinese Ambassade te 's-Gravenhage       
- 78470 - Chinees propagandageschrift "De Volks-Eeuw" (Yam Man Sai Ki)    
- 79222 - Buitenlandse pers in Indonesië    
- 79318 - Voorlichting ten behoeve van en in de Verenigde Staten van Indonesië    
- 79735 - E.V.C. en Indonesiërs      
- 79808 - Actie in Nederland ten behoeve van Indonesische minderheden    
- 79846 - Re-organisatie Publiciteitsorganen van de C.P.N.    
- 80062 - Chinees propagandageschrift "De Volkseeuw" (Yam Man Sai Ki)    
- 80151 - Volksweerbaarheid    
- 80159 - Actie in Nederland ten behoeve van Indonesische Minderheden    
- 80489 - Gerben Wagenaar     
- 80640 - Actie onder Indonesische schepelingen    
- 81084 - Chinees propagandageschrift "De Volkseeuw" (Yam Man Sai Ki)    
- 81088 - Partijcongres C.P.N.    
- 81449 - Chinees propagandageschrift "De Volkseeuw" (Yam Man Sai Ki) 
- 82057 - Wijzigingen in de Communistische partijen van Nederland en België
- 83028 - Verslag van het derde examen ter verkrijging van het Veiligheidsdienstdiploma  
- 83041 - Samenkomst in de Chinese Ambassade te 's-Gravenhage    
- 83073 - Chinees propagandageschrift "De Volkseeuw"    
- 83861 - Contactavond G.N.A., N.G.N.V.B. en Nationaal Reveil    
- 84084 - Studeren in Oost-Europa    
- 85731 - Reparatie Russisch bergingsvaartuig "Kommuna" in Vlissingen (20 mei 1950)
- 85731 - Reparatie Russisch bergingsvaartuig "Kommuna" in Vlissingen (5 juni 1950)
- 85731/2 - Reparatie Russisch bergingsvaartuig "Kommuna" in Vlissingen (10 juni 1950)
- 85782 - Deviationisme in de C.P.N.     
- 86023 - A.M. Veltman     
- 86480 - Internationaal Legioen van Wereldburgers     
- 86710 - Semaun    
- 87179 - Chinese emigranten    
- 87351 - "Neving"    
- 87485 - Ontstaan en ontwikkeling van de C.P.N.       
- 87786 - Kadervergaderingen C.P.N.     
- 88511 - Vernietiging bescheiden en cartotheken van partij en mantelorganisaties    
- 88966 - Reis Saul de Groot naar Praag    
- 89212 - Geldinzamelingen onder Chinezen    
- 89347 - Relaties van de CPN met het Kominform en buitenlandse zusterorganisaties    
- 89414 - E.V.C. en Indonesiërs    
- 89432 - J.H. Zwart    
- 89481 - Circulaire van 'Nationaal Verbond"    
- 89583 - Houding C.P.,N. i.v.m. Korea     
- 89623 - I.U.S.-congres    
- 89914 - Reizen van vooraanstaande communisten naar Oost-Europa     
- 89991 - Partij-beveiliging      
- 90048 - Structuur van de C.P.N. en haar mantel- en nevenorganisaties    
- 90050 - Verslag van het vierde examen ter verkrijging van het Veiligheidsdienstdiploma
- 90065 - Handelsbetrekkingen tussen Indonesië en Duitsland    
- 90372 - E.V.C. en Indonesiërs    
- 90435 - "Waarheid"-artikel "Rozengracht 133, Broeinest van Ex-Nazi's en Zwart Front-Fascisten"    
- 90876 - "Vaderlandse Kring"    
- 91515 - Oproep der R.G.P. aan stakende arbeiders     
- 92311 - Partijconferentie der C.P.N.     
- 92951 - Actie onder Indonesische schepelingen    
- 92956 - Groter Nederland Actie    
- 92960 - "Neving"    
- 93120 - Vergaderingen districtscommissarissen C.P.N.    
- 93187 - Comité van Indonesische Zeevarenden    
- 93425 - "Actie-Comité Westerling"     
- 93970 - Propaganda voor het Indonesische staatsburgerschap    
- 94080 - Voorgenomen acties van de Union Fédéraliste Inter-Universitaire (UFI)    
- 94564 - Groter Nederland Actie (G.N.A.)     
- 94570 - Ontstemming onder Indonesiërs    
- 94657 - D.S.O. "Pericles" enz.    
- 94708 - De huidige politieke tactiek van de C.P.N.     
- 94761 - "Nieuwe Nederlandse Filmliga"      
- 95089 - C.P.N. en event. ambtenarenverbod    
- 95464 - Groter Nederland Actie (G.N.A.)    
- 95785 - Nationaal Jongeren Verbond    
- 96111 - Bespreking St[oom]v[aart] Mij Nederland en Indon. Hoge Commissariaat    
- 96368 - Reorganisatie E.V.C.    
- 97319 - Groter Nederland Actie    
- 98113 - Communistische actie    
Vereniging Nederland-U.S.S.R.   
- Communistische vredesactie    
- C.P.N. en vredesbeweging    
- C.P.N.-pamflet    
- Wederoprichting S.D.A.P.    

1951

- 99750 - Communistische activiteit in West-Europa    
- 99784 - Inlichtingendienst van de R.I.
- 99973 - Verslag van het op 22, 23 em 24 december 1950 te Amsterdam gehouden tweede congres van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.)    
- 100.241 - Controle op doorvoer strategische materialen    
- 100.597 - Voorbereiding van de C.P.N. voor opbouw illegaal partijapparaat    
- 100.597 - Voorbereiding van de C.P.N. voor opbouw illegaal partijapparaat (vervolg)     
- 102.693 - Chung San Hui    
- 102.782 - Rukun Peladjar Indonesia    
- 103.321 - Politiek Overzicht    
- 104.864 - S. Budiardjo c.s.    
- 105.381 - Het vermoeden van een Titoistische partij in Nederland    
- 105.394 - Verhouding Vlamgroep - Indonesische Hoge Commissariaat    
- 105.779 - Sudarsono    
- 106.319 - Vredesbeweging    
- 107.698 - Invoerbeperkingen    
- 108.343 - Comité Vrienden van Indonesië    
- 108.675 - Vereniging Nederland-Indonesië    
- 108.687 - Beschouwing over C.P.N.-activiteit     
- 108.947 - Aanbieding fotocopie "Nieuwe Wereld" inz. Titoisme in Nederland    
- 109.534 - S. de Groot     
- 111.826 - Tactiek der C.P.N.    
- 113.127 - Herdenking Gemeentewet    
- 114.517 - Chinese Seamen Union    
- 115.312 - Volksverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede    
- 115.311 - Communistische vredesactiviteit    
- 116.059 - Protestvergadering van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw"    
- 116.133 - Communistische activiteit onder Indonesische schepelingen    
- 120.466 - Vergadering Stichting "Door de Eeuwen Trouw"   
- 121.816 - Kadervergadering C.P.N.    
- 122.178 - Invoer van extremistische lectuur
- 122.575 - Kominform-orgaan in de Nederlandse taal     
- 123.434 - Artikel Haagse Courant    
- 123.455 - Vergoedingen aan de C.P.N.-vertegenwoordigers in openbare lichamen     
- Communistische vredesbeweging    
- C.P.N.-verkiezingsactie    
- C.P.N.-verkiezingsactie Tweede Kamer 1952    
- C.P.N.-verkiezingsprogram 1952    
- Ledenvergadering Vereniging Nederland-Indonesië     
- Resolutie W.V.V.    

1952

- 124.448 - D.S.O. "Pericles"    
- 126.871 - Stichting Persdienst voor Wereldbestuur    
- 127.387 - Medische conferentie te Rome     
- 127.456 - Berichten uit vakverenigingskringen    
- 126.971 - Stichting Persdienst voor Wereldbestuur     
- 128.239 - Politiek in journalistieke en kunstenaarskringen    
- 128.524 - Technische verzorging verkiezingscampagne 1952 van de Communistische Partij van Nederland    
- 128.526 - Ontwikkeling van de communistische propaganda    
- 129.249 - Communistische maatregelen tegen het ambtenarenverbod    
- 129.833 - Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.)     
- 130.332 - Burgerlijk Contact Vrede en Vrijheid    
- 130.681 - Ontwerp-Beginselprogram van de C.P.N.     
- 131.979 - Politiek in journalistieke en kunstenaarskringen    
- 131.638 - C.P.N.    
- 131.639 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 131.903 - C.P.N.-verkiezingscampagne     
- 132.107 - C.P.N.-district Rotterdam    
- 132.216 - Internationale conferentie van medici   
- 132.218 - Internationale conferentie ter bescherming van het kind    
- 132.332 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 132.340 - C.P.N.     
- 136.624 - Vakbeweging     
- 132.629 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 132.666 - Communistische maatregelen tegen het ambtenarenverbod    
- 132.970 - Internationale conferentie van medici    
- 132.978 - Uitlatingen van Mr SUSANTO TIRTOPRODJO e.a. in Woudschoten     
- 133.277 - Inlichtingen over de leden van de Wereldvredesraad    
- 133.288 - C.P.N.     
- 133.328 - Politiek in journalistieke en kunstenaarskringen    
- 133.352 - Vakbeweging     
- 133.341 - Manifest "Nogmaals Irian"   
- 133.588 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 133.606 - Communistische propaganda op scholen     
- 133.967 - C.P.N.     
- 134.076 - Februaristaking-herdenking    
- 134.381 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 134.431 - C.P.N.     
- 134.610 - Anti-bacteriologische activiteit vredesbeweging    
- 134.622 - Filmvoorstellingen    
- 134.700 - Demonstratie van intellectuelen bij komende verkiezingen    
- 134.812 - Vakbeweging    
- 135.044 - Internationale Economische Conferentie    
- 135.176 - Nederlandse deelnemers aan internationale economische conferentie    
- 135.193 - C.P.N.    
- 135.194 - Mantelorganisaties van de C.P.N.     
- 135.745 - Communistische usurpatie van nationale gedenkdagen    
- 135.747 - C.P.N.     
- 135.748 - De huidige politiek van de C.P.N.    
- 135.749 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 135.750 - C.P.N. en aanverwante organisaties in het rayon Friesland, Groningen en Drenthe     
135.772 - Conferentie "Cultuur bedreigd"    
- 135.901 - Vakbeweging    
- 136.329 - Rijkgeschakeerde neo-nazistische activiteit in West-Europa    
- 136.505 - A.A. Storcken te Geleen     
- 136.571 - Vakbeweging    
- 136.757 - C.P.N.    
- 136.760 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 136.956 - Ch.S.H.J. Defares c.s.      
- 137.051 - Nederlandse Vredesprijzen 1952    
- 137.060 - Stichting "Oud-Politieke Delinquenten"    
- 137.439 - Prof. Minnaert     
- 137.537 - De C.P.N.    
- 137.692 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 137.744 - International Union of Students     
- 137.909 - Heel Nederlandse Jongerenbeweging    
- 137.979 - Organisatie van Nederlandse Artsen voor Oorlogsprophylaxe     
- 138.191 - Vakbeweging     
- 138.192 - C.P.N.     
- 138.197 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 138.782 - "De Waarheid" e.a.     
- 138.783 - C.P.N.      
- 138.788 - Opgave buitenlandse reizen van politiek extreem-links georiënteerde Nederlanders     
- 139.092 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 139.544 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 139.545 - C.P.N.     
- 140.051 - C.P.N.     
- 140.053 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 140.903 - C.P.N.     
- 140.905 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 141.136 - Rede van Paul de Groot     
- 141.384 - Conferentie voor een vreedzame regeling van het Duitse vraagstuk te Kopenhagen    
- 141.385 - "Auschwitz-herdenking"   
- 141.390 - Economische conferentie te Moskou     
- 141.737 - Ch.S.H.J. Defares c.s.    
- 141.958 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 142.600 - C.P.N.     
- 143.083 - C.P.N.     
- 143.084 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 143.471 - Tweede Kamerverkiezingen 1952    
- 143.651 - Overzicht verkiezingen     
- 143.659 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 144.185 - C.P.N.-mantelorganisaties      
- 144.595 - C.P.N.     
- 144.913 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 145.116 - Communistische maatregelen tegen het ambtenarenverbod    
- 145.120 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 145.894 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 146.291 - C.P.N.     
- 146.292 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 147.380 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 148.052 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 148.704 - Vereniging "Nederland-U.S.S.R."     
- 160.388 - C.P.N.-activiteit in de bedrijven    
- 160.790 - Intredepolitiek Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.)    
- 161.304 - C.P.N.     
- 162.044 - C.P.N.-district Amsterdam     
- 162.298 - E.V.C.-congres    
- 163.131 - Internationale conferentie van medici    
- 164.018 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 164.705 - De C.P.N.    
- 166.514 - De C.P.N. en de verdediging van de burgerlijke vrijheden    
- 166.710 - Communistische reacties op het ambtenarenverbod    

1953

- 127.719 - Organisatie illegale C.P.N.-Overheid te Amsterdam     
- 169.230 - Bezetting der voornaamste posten in de C.P.N.     
- 169.612 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordiging van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn     
- 170.922 - D.S.O. "Pericles"    
- 171.938 - C.P.N. en de gemeenteraadsverkiezingen 1953     
- 172.811 - Ds. W.S.H. van Dalen     
- 173.241 - Communistische "kerngroep" van Indo-Chinese studenten in Nederland     
- 174.039 - Arbeiders Bond voor Cultuur A.B.C.     
- 174.638 - C.P.N. en het Moskouse "anti-zionisme"      
- 175.412 - Invoer per libre permis     
- 176.029 - C.P.N.-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen     
- 176.091 - D.S.O. "Pericles"   
- 176.093 - Spanningen in de C.P.N.     
- 176.260 - De C.P.N. en het overlijden van Stalin     
- 177.499 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 178.037 - C.P.N.-varia    
- 178.713 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordigingen van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn    
- 178.882 - C.P.N.-varia     
- 179.638 - C.P.N.-varia     
- 181.263 - Communistische activiteit van Indonesiërs in Nederland     
- 181.371 - Communistische activiteiten in Nederland onder Indo-Chinezen     
- 181.510 - Surinamers in Nederland    
- 182.052 - C.P.N.    
- 182.055 - Varia C.P.N.-Mantelorganisaties     
- 182.351 - 1 Mei-leuzen C.P.N.     
- 182.502 - 1 Mei-leuzen van het communisme    
- 182.508 - C.P.N.    
- 183.134 - C.P.N.-demonstratie 5 Mei    
- 183.580 - Internationale conferentie van medici    
- 184.597 - C.P.N.     
- 185.054 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 187.836 - Koerswijziging C.P.N.     
- 188.422 - Nationaal-Europese Sociale Beweging    
- 188.596 - Propaganda van de Nationaal Europese Sociale Beweging    
- 188.744 - Gedragslijn van de Stichting "Oud-Politieke Delinquenten"    
- 189.178 - De C.P.N.     
- 190.374 - Stichting "Oud-Politieke Delinquenten"    
- 190.863 - De C.P.N.     
- 191.109 - C.P.N.-mantelorganisaties     
- 191.771 - Nationaal Europese Sociale Beweging    
- 192.657 - De C.P.N.     
- 192.659 - C.P.N.-mantelorganisaties    
- 192.863 - Nationaal Europese Sociale Beweging    
- 192.870 - De C.P.N.    
- 193.824 - C.P.N.-instructies    
- 194.071 - Bond van Nederlands P.T.T.-personeel "Ons Belang"     
- 194.076 - De C.P.N.      
- 194.545 - Herdenking van de uitroeping der Republiek Indonesia     
- 195.093 - C.P.N.-Mantelorganisaties     
- 195.256 - Nationaal Europese Sociale Beweging    
- 195.419 - Neo-nazistische activiteiten    
- 196.070 - De C.P.N.     
- 197.039 - Besloten vergadering der N.E.S.B.    
- 198.178 - De C.P.N.     
- 198.225 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland     
- 198.564 - N.E.S.B.-contacten met buitenlanders     
- 198.569 - Russische propaganda in Nederland     
- 199.833 - Activiteit Ambonnezen    
- 200.417 - De C.P.N.     
- 200.512 - Algemene ledenvergadering der N.E.S.B. op 14 october 1953 te Amsterdam    
- 201.963 - Communistische vredesbeweging    
- 203.494 - C.P.N.-tactiek     
- 203.773 - "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" (P.P.P.I.)     
- 203.835 - Contactpogingen van Paul van Tienen    
- 204.386 - St. O.P.D.    
- 204.484 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland    
- 205.542 - C.P.N.-actie rondom de Holland Nautic     
- 205.670 - Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland    
- Indonesische studenten     
- Indonesische en Indo-Chinese studerenden in Nederland    
- "Congres der Volkeren voor de Vrede"   
- C.P.N.-instructies    
- Illegale C.P.N.-overheid te Amsterdam    
- Vredesbeweging (18 april 1953)    
- Vredesbeweging (6 november 1953)
- Activiteiten van de communistische vredesbeweging    


1954

- 213.446 - Koloniale Jeugddag    
- 220.834 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland     
- 221.239 - Nationaal Europese Sociale Beweging (N.E.S.B.)     
- 223.163 - Contact van de N.E.S.B. met andere groeperingen    
- 223.198 - Financiën van de C.P.N.     
- 223.361 - Stichting "Steunt Ontredderde Staten" (S.O.S.)      
- 223.452 - Vergadering C.P.N.-bestuur district Amsterdam     
- 224.092 - Intrede-politiek van de Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.)     
- 225.130 - Communistische activiteit in overheidsbedrijven te Amsterdam     
- 225.835 - Buchenwaldherdenking 1945     
- 231.678 - Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 1954     
- 233.082 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland     
- 233.717 - Surinaamse aangelegenheden     
- 233.719 - Activiteit Ambonnezen     
- 236.953 - Partijbeveiliging     
- 245.487 - Kaderscholing door het W.V.V.    
- 249.495 - Aanbieding rapport: Bezoek aan Sowjet-Unie van landbouwkundig hoogleraren    
- 253.168 - Invoer op libre permis voor Vereniging Nederland-Polen       
- 554.743 - Petitionnementen
- 255.836 - Suggesties in C.P.N.-kring met betrekking tot opheffing van de E.V.C.     
- 256.649 - Oprichting Internationale Beroepsafdeling voor Overheidspersoneel, aan te sluiten bij het W.V.V.     
- 256.730 - Het Russische "Comité voor Staatsveiligheid"     
- 257.972 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland     
- 260.232 - Activiteit van de C.P.N.     
- 261.359 - Methodiek Russische spionnagedienst   

-                 - Internationale actie tegen E.D.G.     
-                 - Verkiezingsconferentie van de C.P.N.    
-                 - Freundschaftstreffen mit ausländischen Frauen     
-                 - Vrouwenliga voor de Vrede     


1955

- 262.925 - Activiteit C.P.N.    
- 264.964 - Activiteit C.P.N.    
- 267.106 - Hogere kaderscholing van de C.P.N. 1954    
- 267.360 - Propaganda-materiaal Russische ambassade   
- 269.071 - Een Nederlands-communistische visie omtrent de achtergrond van de val van Malenkow     
- 271.903 - W.V.V.-actie tegen de West-Duitse herbewapening    
- 272.216 - Wereldvredesbeweging    
- 273.553 - Stakingen onder het gemeentepersoneel in Amsterdam
- 274.674 - 17e Partijcongres der C.P.N.    
- 276.658 - Activiteiten rond de tramstaking te Amsterdam    
- 277.371 - Stakingen te Amsterdam    
- 278.189 - Stakingen te Amsterdam
- 278.223 - Stakingen te Amsterdam   
- 278.258 - Delegatie spoorwegmannen naar de D.D.R.    
- 279.727 - Comité voor culturele betrekkingen "Nederland-Tsjecho Slowakije"   
- 280.456 - Toestand Twentse textielindustrie    
- 280.884 - handtekeningencampagne tegen de atoombom    
- 281.470 - Herdenkingen te Sachsenhausen en Ravensbrück     
- 283.582 - Gemeenteraadsverkiezingen te Losser    
- 284.792 - Waakzaamheid in de CPN    
- 285.776 - A.N.J.V.    
- 286.296 - CPN-partijbestuurszitting     
- 287.773 - De vereniging Nederland-U.S.S.R.    
- 288.369 - Wereldvredesontmoeting te Helsinki    
- 289.163 - Tactiek van de CPN ten opzichte van de PvdA    
- 290.317 - V.V.I.-Metaal    
- 290.549 - Vergadering van Trampersoneel te Amsterdam    
- 290.889 - Communistische agitatie in Amsterdamse bedrijven    
- 291.546 - Rapport betreffende Wereldcongres van Moeders te Lausanne    
- 291.843 - Rapport betreffende activiteit A.N.B.Z. (E.V.C.)     
- 304.012 - Optreden CPN-ordedienst tijdens 9e Waarheid-Zomerfeest (28-8-1955)    
- 304.772 - Rapport over de op 1 en 2 october 1955 te Amsterdam gehouden algemene vergadering van de Vereniging "Nederland-U.S.S.R."   
- 305.947 - Communistische propaganda met betrekking tot de na de conferentie van Genève opgetreden internationale ontspanning    
- 305.950 - Propaganda communistische vredesbeweging    
- 307.968 - Beschouwing over het uittreden van J.v.Santen en A.J.Koemans uit de C.P.N.    
- 309.725 - Rapport betreffende W.V.V.-enquête inzake de zgn "superuitbuiting"   
- 314.462 - Rapport betreffende het bezoek van de Italiaan G. ADUCCI (secretaris der V.V.I.-Metaal) aan Nederland    
- "Dat nooit weer"

1956

-               - C.P.N. verkiezingscampagne 1956    
- 314.808 - G. Vink     
- 317.846 - Voorbereiding van het 4e E.V.C.-congres (20 - 22 januari 1956)    
- 318.637 - De nieuwe aanpak van de C.P.N. in de praktijk    
- 319.535 - De nieuwe aanpak van de C.P.N. en de woningbouw    
- 325.041 - Internationale Democratische Vrouwenfederatie    
- 327.301 - Geheime informatieve bespreking tussen de dagelijkse leiding van de P.T.T.-bond "Ons Belang"en het secretariaat van de E.V.C.    
- 328.397 - Het vierde E.V.C.-congres gehouden op 20 - 21 en 22 januari 1956 in gebouw "Bellevue" te Amsterdam    
- 328.621 - "Verenigd Verzet 1940-1945"      
- 328.778 - W.V.V.-actie tot invoering van een 40-urige werkweek    
- 330.221 - Overzicht betreffende de E.V.C. te Amsterdam    
- 331.499 - Comité stopzetting atoomproeven     
- 332.407 - Comité D.D.R.     
- 332.860 - C.P.N.-standpunt t.a.v. internationaal optreden van Z.K.H. Prins Bernhard     
- 333.703 - Volleybal-tournooi O.P.S.J.     
- 334.302 - De C.P.N. en het XXste congres van de C.P.S.U.    
- 334.867 - Bemoeiingen W.O.K.S. met Rembrandt-tentoonstelling     
- 335.034 - De leidinggevende organen in de CPN     
- 335.452 - Stemming op de Poolse legatie    
- 335.797 - Russisch vlootbezoek     
- 335.980 - Brochures uitgegeven door de Russische ambassade in Nederland     
- 336.105 - Verslag van het Ve congres der communistische Nederlandse Vrouwenbeweging gehouden op 9, 10 en 11 maart 1956 in gebouw "De Kroon" te Amsterdam    
- 336.105II - Ve Congres van de N.V.B.      
- 336.604 - A.N.J.V.-delegatie naar de D.D.R.    
- 336.829 - C.P.N. en het XXe congres van de C.P.S.U.     
- 337.439 - Landelijk Conferentie van P.T.T.-chauffeurs     
- 337.795 - Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije     
- 338.065 - Landelijke loonconferentie B.N.O.P. (E.V.C.)     
- 338.213 - De C.P.N.-candidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1956     
- 340.061 - Communisten over Stalin anno 1956     
- 340.188 - Culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-Unie     
- 340.425 - O.P.S.J.-sporttournooi te Amsterdam     
- 340.805 - Socialistische Unie     
- 341.791 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek van minister-president Boelganin en partijsecretaris Chroestsjow aan Engeland     
- 341.795 - Contact van Nationale Oppositie Unie met oud-politieke delinquenten   
- 341.957 - Landelijke loonconferentie B.N.O.P. (E.V.C.)   
- 342.061 - Toenemende Sowjet-russische aanraking met Nederland     
- 342.374 - CPN-agitatie gericht tegen de KVP     
- 342.378 - Voorbereiding van het 6e Wereldjeugdfestival (Moskou, 28 Juli tot 11 Augustus 1957)     
- 342.862 - Nederlandse Oppositie Unie     
- 342.979 - De positie van de Vereniging "Nederland-U.S.S.R."     
- 343.504 - Demonstratieve optocht van de C.P.N. gericht tegen de K.V.P.     
- 343.577 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek Sowjet-leiders aan Engeland    
- 343.934 - "Dat nooit weer"     
- 344.980 - Besprekingen tussen de leiding der CPN/EVC en het bestuur van het OVB     
- 345.535 - Ervaringen Theun de Vries in Oost-Berlijn en Praag    
- 345.697 - Reactie van de C.P.N. naar aanleiding van de verkiezingsuitslag / Verdergaande ontwikkeling in verband met de destalinisatie / Buitengewoon partijcongres aangekondigd voor augustus/september 1956    
- 347.924 - Internationale conferentie voor journalisten, gehouden te Helsinki van 10-15 juni 1956, georganiseerd door de Internationale Organisatie van Journalisten (I.O.J.)    
- 348.247 - Het bestand tussen C.P.N. en de Socialistische Unie    
- 349.052 - Bijeenkomst Fédération Internationale des Résistants, gehouden te Parijs van 19-22 april 1956    
- 349.050 - Partijbestuurszitting 23, 24 en 25 juni 1956; 18e partijcongres in october 1956     
- 349.261 - Overleg tussen de besturen van het OVB en de EVC    
- 349.710 - Internationale conferentie van werkende vrouwen (Boedapest, 14-17 juni 1956)    
- 349.949 - Socialistische Unie   
- 350.223 - Correspondentie van de B.H.B.V. (EVC) en de A.N.B.H. (EVC) met het Verbond van Arbeiders in de Staatshandel en de Openbare Voedingsbedrijven in de Sowjet-Unie    
- 351.555 - A.N.J.V.-activiteit in en ten opzichte van de militaire organisatie in de periode 1954-1956     
- 351.994 - Hernieuwde activiteit van de Nederlandse Oppositie Unie (N.O.U.) c.q. Nederlandse Conservatieve Partij (N.C.P.)    
- 352.391 - Kring van communistische opposanten buiten de C.P.N.    
- 352.994 - Voorspel bij de vorming van het Comité Stopzetting Atoomproeven    
- 354.231 - Eventuele opheffing van de E.V.C.    
- 354.717 - De C.P.N. en de kwestie rondom het Koninklijk Huis    
- 355.447 - De verhouding tussen de C.P.N. en de Socialistische Unie    
- 357.793 - Achtste zitting van de algemene raad van het Wereld Vakvervbond (WVV) te Sofia van 27 september tot 3 oktober 1956    
- 357.870 - Reis van een E.V.C.-delegatie naar Polen    
- 358.101 - De verhouding tussen de CPN en de Socialistische Unie   
- 358.807 - Kort samenvattend verslag van de op 29 en 30 september 1956, ter voorbereiding van het 18e Partijcongres gehouden conferentie van het C.P.N.-district Amsterdam    
- 359.937 - Vereniging Nederland - Joegoslavië     
- 360.966 - Landelijk congres van de Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang"    
- 361.496 - 18e partijcongres van de C.P.N.    
- 362.525 - Repercussies van het XXe congres van de CPSU op de CPN    
- 362.606 - De Russische delegatie naar het 18e CPN-congres     
- 362.932 - Houding van de C.P.N. inzake de gebeurtenissen in Hongarije    
- 362.978 - Gebeurtenissen in Polen    
- 363.214 - De C.P.N. na de onderdrukking van het Hongaarse verzet    
- 363.216 - Bijeenkomst in Moskou    
- 363.224 - De C.P.N. in Den Haag op 4 november 1956    
- 363.605 - Voorbereiding 4e Congres De Metaal/E.V.C.    
- 363.606 - De reorganisatie van de leiding van de CPN    
- 363.614 - De uitwerking van de gebeurtenissen in Hongarije op de CPN en de nevenorganisaties    
- 364.420 - "Uilenspiegelkring voor oudere jeugd"     
- 364.426 - CPN-delegatie te Moskou    
- 364.858 - Politieke activiteit van oud-N.S.B.-ers en -S.S.-ers   
- 364.860 - CPN-onderzoek naar aanstichters van anti-communistische acties te Utrecht    
- 365.292 - Koerswijziging vereniging "Nederland-Polen"   
- 365.922 - Het communistisch krantenbedrijf in nood    
- 365.977 - Reacties in kringen van intellectuelen en kunstenaars op de gebeurtenissen in Hongarije    
- 365.999 - Rapport betreffende de vergadering van het algemeen bestuur der Nederlandse Vredesraad, gehouden te Utrecht op 24 oktober 1956    
- 366.000 - Politieke meningsverschillen in de Nederlandse Vredesraad    
- 366.368 - Poolse beïnvloeding van Nederlandse communisten     
- 367.544 - De situatie bij het communistische krantenbedrijf    
- 368.349 - Nederlands Auschwitz-comité    
- 368.351 - De CPN en een mogelijke illegale situatie    
- 369.043 - CPN-visie op de vredesbeweging   


1957

- 369.590 - Activiteit van oud-politieke delinquenten    
- 369.813 - Recente ontwikkelingen in de communistische wereldvredesbeweging    
- 369.822 - Communistische agitatie en tactiek   
- 370.509 - Activiteiten van het Wereld Vak Verbond met betrekking tot het "plan Schuman"    
- 371.315 - Reactie van de leiding en leden der EVC op het gebeuren in Hongarije    
- 372.292 - Balans van Hongarije voor de CPN en "De Waarheid"   
- 372.293 - Agitatie der Eenheidsvakcentrale (EVC) op loongebied    
- 373.562 - 5e OPSJ-congres    
- 373.974 - Voorbereiding 2e internationale beroepsconferentie van de vakvereniging Internationale van Transport-, Haven- en Visserijarbeiders    
- 375.764 - Communistische activiteiten i.v.m. Hongaarse vluchtelingen    
- 376.345 - Ger Harmsen exit als hoofdredacteur van "Politiek en Cultuur"?    
- 376.479 - De filmdienst van de CPN   
- 377.615 - Vijf jaar Kominformkrant in het Nederlands    
- 378.409 - Heroriëntering der communistische wereldvredesbeweging    
- 380.089 - Comité Nederland-DDR    
- 380.148 - CPN-leiding ontevreden over EVC activiteit inzake de bestedingsbeperking    
- 380.727 - Ger Harmsen treedt af als hoofdredacteur van "Politiek en Cultuur"   
- 380.729 - De artikelen van De Groot gepubliceerd in "Prawda" en "Kommunist"     
- 380.733 - Buitenlandse contacten Nederlandse voorbereidingscomité voor het 6e Wereldjeugdfestival te Moskou    
- 381.626 - CPN actie tegen Mr. A. de Roos    
- 382.474 - ANJV-actie tegen Generaal Speidel    
- 382.486 - Enige aspecten van buitenlandse steunverlening aan het communisme in Nederland    
- 384.620 - Activiteiten van het dagelijks bestuur van de CPN    
- 400.807 - De samenstelling van de communistische kamerfracties (mei 1957)    
- 401.813 - Contact tussen Confédération Générale du Travail en de Eenheidsvakcentrale    
- 402.901 - Russische geneesheren voor Jaap Brandenburg    
- 402.935 - CPN activiteit in verband met bezoek van generaal Speidel aan Nederland    
- 403.495 - De communistische 1 mei-viering   
- 403.514 - Communistische tactiek in de vereniging "Volksonderwijs"   
- 403.520 - CPN-districtsconferenties (februari - april 1957)    
- 403.531 - De voorbereiding voor het 6e Wereldjeugdfestival in Nederland    
- 404.529 - Het opheffen van bedrijfsafdelingen van de CPN    
- 405.895 - Ontmoeting tussen Paul de Groot en Marosan, Hongaars Minister van Binnenlandse Zaken (april 1957)    
- 405.898 - Visie van Paul de Groot op het communisme in enkele Europese landen (mei 1957)    
- 407.262 - Controversen tussen CPN en EVC    
- 407.265 - Onenigheid in het partijbestuur van de CPN (juni 1957)    
- 409.376 - CPN-partijconferentie over in 1958 te houden gemeenteraads- en statenverkiezingen (juni 1957)    
- 409.377 - CPN-activiteit rond het bezoek van Generaal Speidel (juni 1957)     
- 410.712 - De partijresolutie inzake inhoud en verspreiding van "De Waarheid" en de huidige positie van de krant (juni 1957)    
- 410.945 - Staking in de haven van Amsterdam    
- 411.042 - Internationaal Comité ter Bevordering van de Handel   
- 411.043 - Bezoek van CPN-partijbestuurders aan de Mijnstreek (juli 1957)    
- 411.050 - Reactie van de CPN op de wijzigingen in de leiding van de CPSU en de regering van de Sowjet-Unie (juli 1957)    
- 411.883 - Voorlichtingsbijeenkomst voor buitenlandse communisten te Moskou over afzetting Molotow c.s. (juli 1957)    
- 411.888 - Publiciteit omtrent de onenigheid in het CPN-partijbestuur    
- 411.889 - Partijbesluit over "Politiek en Cultuur" (juli 1957)    
- 411.891 - Activiteit van oud-politieke delinquenten ter voorbereiding van de oprichting ener politieke groepering    
- 413.412 - Houding van de CPN ten aanzien van de ontwikkeling in Polen    
- 413.401 - Filmdienst van de CPN (richtlijnen voor seizoen 1957/'58)    
- 414.328 - De anti-atoombom-actie van de Nederlandse Vredesraad    
- 414.329 - De viering van de 40e verjaardag der Russische Oktober-revolutie door de CPN    
- 414.331 - Emigratie naar de Sowjet-Unie    
- 414.880 - De zitting van de Wereldvredesraad te Colombo (10 tot 16 juni '57)    
- 415.298 - Activiteit van Ir. S.D. Rispens    
- 416.149 - Communistische reacties op een artikel van Prof.Dr. J. Tinbergen   
- 417.767 - De huidige positie van Polen    
- 418.541 - Schorsing van A.A. Verreyt    
- 418.564 - Het conflict in het partijbestuur van de CPN    
- 418.566 - Het 6e Wereldjeugdfestival in Moskou    
- 421.061 - De reorganisatie van de leiding van de CPN (september 1957)    
- 421.078 - Incident tussen "Nederland-USSR" en "Nederland-Polen"    
- 422.597 - Positie der voormalige nationaal-socialisten in West-Duitsland    
- 422.598 - Vanhaute en zijn bezoek aan Nederland    
- 424.246 - Oordeel van Indonesiërs over de Sovjet-Unie    
- 424.363 - Het conflict in de leiding van de CPN    
- 424.772 - Reis van een EVC-delegatie naar Polen    
- 424.782 - Verdachte Japanners    
- 424.783 - Bezoek van Nederlandse studenten aan Polen    
- 425.555 - De scholing in de CPN    
- 428.636 - Maatregelen op het kantoor van de Indonesische zaakgelastigde in verband met de kwestie Nieuw-Guinea    
- 428.653 - Prijsvraag van het Internationaal Auschwitz Comité    
- 428.662 - 4e Congres van het Wereldvakverbond    
- 429.531 - De wrijving in het partijbestuur van de CPN en tussen de partij en de EVC    
- 430.521 - EVR-actie tegen de NAVO    
- 430.522 - Neerleggen van lidmaatschap van het partijbestuur der CPN    
- 430.530 - De Wereldvredesraad en het Duitse vraagstuk    
- 430.533 - Belangstelling van de CPN voor de PSP    
- 431.112 - Vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945"    
- 431.133 - Socialistische Unie - Pacifistisch Socialistische Partij (P.S.P)    
- 431.142 - Crisis in de CPN    


1958

- 430.557 - Leeskring "de Oude Erfprins"   
- 433.668 - EVC-reactie op partijresolutie    
- 433.671 - EVC-reactie op partijresolutie    
- 434.484 - CV Bartelink & Co    
- 435.285 - Conferentie communistische georiënteerde spoorwegvakbonden (29 en 30 november 1957)    
- 436.207 - Het conflict CPN-EVC    
- 436.218 - CPN-commissie van advies inzake gemeenteraadsaangelegenheden    
- 436.219 - De zaak Brandsen in de EVC    
- 437.505 - Rol van EVC en CPN in loonconflict Haagse bouwbedrijven    
- 437.110 - "HINAG"-afdeling Amsterdam    
- 437.254 - J. Hartman en "de Oude Erfprins"   
- 437.558 - De reactie van de CPN-leden - werkzaam in de haven en de taxibedrijven te Amsterdam - op de partijresoluties van 9 december 1957    
- 439.216 - EVC-ledenbrief - reactie op verklaring CPN-partijbestuur    
- 439.226 - Het conflict CPN-EVC    
- 439.907 - NVR-actie tegen raketbases    
- 439.923 - Nieuw bestuur stichting BEPENAK en reorganisatie CV Uitgeverij Persorganen    
- 439.924 - CPN-gewroet tijdens verloop Haagse bouwvak-acties    
- 441.212 - Communistische agitatie onder overheidspersoneel    
- 441.216 - Bezoek van Prof. W.F. Wertheim aan Z.O. Azië
- 442.281 - Conferentie CPN en PCF (Frankrijk)        
- 442.292 - Bijstand van CPN-kader aan verschillende leden van de communistische Tweede Kamer-fractie    
- 442.298 - Bijeenkomst van vertegenwoordigers van de communistische partijen van Frankrijk en de Beneluxlanden    
- 442.303 - Conferentie van communistische partijen tegen de Duitse herbewapening    
- 443.135 - De Boerenpartij en de a.s. verkiezingen    
- 443.136 - Heroprichting van een internationaal theoretisch communistisch tijdschrift   
- 443.914 - Strijd in de EVC pro en contra partijbestuur CPN    
- 445.648 - Unie van Sowjet-verenigingen van vriendschap en culturele relaties met het buitenland    
- 446.676 - Het conflict in de leiding van de CPN   
- 448.603 - Het internationale communisme en het conflict in de leiding van de CPN    
- 448.635 - Nieuwe Koers in de Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.)    
- 448.636 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON)   
- 448.636(I) - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON)    
- 451.405 - Pacifistisch Socialistische Partij (P.S.P.)
- 451.412 - Roemeens krantenpapier voor "De Waarheid"    
- 451.420 - Herdenkingscomité "Malente"    
- 451.429 - Het VIIe ANJV-congres    
- 452.490 - De oppositie in de CPN   
- 452.501 - Mussert's "Testament"     
- 452.503 - Uitlatingen van de PSP-bestuursleden over de houding van de partij tegenover het communisme    
- 453.061 - Het standpunt van De Groot in de "Prawda" weergegeven    
- 454.269 - Tentoonstelling "40 jaren Sowjet-filmkunst"    
- 454.923 - ANJV-activiteit ten opzichte van de militaire organisatie van 1956 tot heden    
- 454.936 - Buitengewoon EVC-congres (partijgetrouwe groep) op 7 en 8 juni 1958 te Amsterdam    
- 454.948 - Neo-nazisme    
- 456.384 - Rie LIPS-ODINOT uit de NVB    
- 457.505 - Landelijke vergadering van de Groep Wagenaar c.s.    
- 457.505(I) - Landelijke conferentie van de Groep Wagenaar c.s.    
- 457.518 - Pegasus in ernstige moeilijkheden   
- 457.522 - Moeilijkhedebn in de vereniging "Nederland-Polen"    
- 457.528 - Comité "Nederland-DDR" ontbonden     
- 458.656 - Mussert's testament    
- 459.409 - Uitlatingen van J. Hartman    
- 459.412 - Communistische agitatie tegen euromarkt    
- 459.435 - Cor Fels bedankt voor partij en Verenigd Verzet    
- 459.441 - Poolse legatie over situatie in het Midden-Oosten     
- 459.442 - Houding Wereldvakverbond en buitenlandse communistische vakbeweging jegens scheuring in de EVC
- 459.448 - Situatie in de gemeenteraad van Finsterwolde   
- 460.654 - CPN bezit geen eigen handelsondernemingen     
- 460.661 - Het onderzoek naar de gedragingen van de illegale partij-leiding van de CPN in de laatste oorlogsjaren    
- 460.664 - Vereniging "Nederland-USSR"     
- 461.218 - Agitatie van de CPN, naar aanleiding van de crisis in het Midden-Oosten   
- 463.299 - Zitting van het executief comité van het WVV     
- 463.302 - Bij de oprichting van een Vereniging "USSR-Nederland"      
- 463.315 - Moeilijkheden bij "Pegasus"    
- 463.319 - WVV-conferentie voor de werkende jeugd te Praag (14-20 juli '58)    
- 464.101 - Het wereld congres voor ontwapening en internationale samenwerking, Stockholm 16 tot 22 juli 1958     
- 465.424 - Communistisch rapport over de economische toestand in Nederland     
- 465.437 - Actie A.A.-vrouwenwerkgroep op Prinsjesdag in Den Haag   
- 465.453 - Activiteiten van C. Fels met betrekking tot de Vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945"    
- 468.793 - Communistische agitatie tegen Euromarkt    
- 468.794 - Nederlandse communistische studenten in Moskou    
- 470.348 - Het 19e partijcongres van de CPN. (Amsterdam, 26 t/m 29 december 1958)   
- 470.421 - De ontwikkeling in de oppositie-groep rondom "De Brug"    
- 471.457 - Linkse afwijkingen in het bestuur van het CPN-district Amsterdam    
- 471.481 - Het Wereldvakverbond in de strijd tussen "oude" EVC en EVC-1958    
- 473.504 - Voorbereidingen voor het XIXe partijcongres van de CPN   
- 474.825 - Overzicht van de houding van de CPN inzake de vakbeweging   
- 475.427 - IIIde Internationale beroeps conferentie van de VII-Metaal    
- 475.429 - Onderzoek van twee WVV-functionarissen naar de schering in de communistische vakbeweging van Nederland    
- 476.217 - Offici:ële veroordeling van de CPSU door de groep-Wagenaar c.s.   
- 476.238 - Bezoek van twee Japanners aan Nederland    
- 476.243 - Zuivering in de CPN   
- 476.244 - Plannen tot het plegen van een aanslag op Backershagen    
- 477.728 - Ontmoeting tussen het partijbestuur van de Belgische en de Nederlandse communistische partij    
- 477.734 - Wijziging een aanvulling van de statuten van de CPN    
- 477.735 - Beleid van Dr. W.H. van Dobben, voorzitter van de NVR   
- 477.747 - Het rapport "De CPN in de oorlog"     
- 477.758 - Een analyse van het conflict in de CPN    
- 479.338 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON)   

1959

- 479.356 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking    
- 480.453 - Landelijke conferentie van de Bruggroep (Amsterdam 10 en 11 januari 1959)   
- 481.587 - 19de partijcongres van de CPN    
- 482.903 - Zitting commissies VVI-Transport/WVV over Panhonlibco-boycot    
- 482.908 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (E.J.O.N.)    
- 482.919 - Relaties tussen de Chinese zaakgelastigde te 's-Gravenhage en de "Association Belgique - Chine"    
- 484.296 - Handel van de communistische landen met West-Europa    
- 485.742 - De verkiezingsactie van de Bruggroep    
- 486.076 - Europees Gesprek Centrum (EGC)    
- 487.320 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON)   
- 488.585 - Werving van Nederlandse arbeiders voor scheepswerf te Warnemünde (Oost-Duitsland)    
- 489.728 - Landelijke conferentie van de Bruggroep op 22 maart 1959    
- 489.729 - Universele Publiciteitsdiensten (Universal Publicity Services) NV   
- 491.524 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking    
- 491.539 - Bijeenkomst van de communistische partijen van Klein Europa    
- 493.057 - Reorganisatie van de Wereldvredesbeweging    
- 493.644 - De tactiek van het Wereldvakverbond in het conflict tussen "oude" EVC en EVC-1958    
- 496.583 - Viering van het 10-jarig bestaan van de Vredesbeweging in Nederland op 26 april 1959 te Amsterdam    
- 497.463 - Mogelijke besprekingen van de Sowjet-Unie met Joegoslavië    
- 497.464 - IIIe congres van de Fédération Internationale des Résistants, Wenen, 20-22 maart 1959    
- 499.784 - De situatie in het Amsterdamse CPN-district aan de vooravond van de districtsconferentie   
- 501.023 - Vereniging "Nederland-Polen" - Pools informatiecentrum    
- 501.024 - West-europese vredesconferentie te Luik, 10 mei 1952    
- 501.046 - Betrekkingen van de Bruggroep met het buitenland    
- 501.778 - Oprichting vereniging "USSR-Nederland"    
- 501.789 - Verslag van de conferentie van het CPN-district Amsterdam   
- 501.793 - De voorbereidingen in Nederland voor het 7e Wereldjeugdfestival    
- 501.798 - De oprichting van een nieuwe politieke partij door de Bruggroep   
- 503.889 - Stichting Uitgeverij en Boekhandel 'PEGASUS"    
- 503.914 - Nederlandse communisten naar CPSU-scholing    
- 503.916 - Nederlandse "vredesdelegatie"  naar Genève    
- 508.488 - Het 7e Wereldjeugdfestival in Wenen (26 juli - 4 aug. 1959)    
- 509.380 - De ontwikkeling in de SWP sinds haar oprichting    
- 509.383 - Besluit tot opheffing van de EVC-1958    
- 509.391 - Reorganisatie in de CPN    
- 511.870 - Politeia en door haar uitgenodigde Algerijnen    
- 514.090 - Activiteiten van de CPN-Onderwijsgroep    
- 515.481 - Het ontwerp beginselprogram van de SWP    
- 515.483 - Communistische agitatie tegen Euromarkt   
- 516.726 - Handelsonderneming "De Tjalk"     
- 517.764 - Democratisch Socialistische Studentenvereniging "Politeia"     
- 517.772 - CPN districtsconferenties oktober/november 1959    
- 519.151 - Commissie Schadelosstelling Nazi-slachtoffers    
- 520.479 - Studiereis naar Nederland van "Werkers uit de Oekraïne" onder auspiciën van de UNESCO     

1960

- 522.450 - Bijeenkomst 17 communistische partijen uit de kapitalistische landen van Europa    
- 522.472 - Vereniging "Nederland-USSR"     
- 522.986 - Johannes Hendrikus Zwart     
- 524.177 - Ontwerpen van statuten en huishoudelijk reglement van de SWP     
- 524.186 - Contacten van de SWP met het buitenland    
- 524.188 - Het 6e NVB-congres    
- 524.197 - Groei van de PSP en inwendige tegenstellingen     
- 524.199 - Het eerste partijcongres van de SWP    
- 524.200 - ANJV-jeugdvredesmanifestatie, Amsterdam, 10 januari 1960     
- 525.569 - Commissoriaal advies aan het PSP-hoofdbestuur omtrent "De Linkse Groep"     
- 525.577 - Het 1ste partijcongres van de SWP    
- 526.694 - Financiële positie "Vereniging Nederland-USSR"    
- 527.876 - CPN-ontwerpprogramma voor uitbreiding der democratie en voor beperking van de macht der grote monopolies    
- 528.166 - Het buitengewoon congres van de EVC-1958 op 30 en 31 januari 1961    
- 529.253 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou    
- 529.254 - Joegoslavische belangstelling voor de SWP    
- 530.273 - Het 6e congres van de EVC op 20 en 21 februari 1960    
- 531.733 - CPN-taktiek in de gemeenteraden    
- 532.894 - Agitatie FIR tegen herleving fascisme en anti-semitisme    
- 535.918 - Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers    
- 537.802 - Nationale manifestatie 15 mei 1960    
- 539.735 - Het 8ste OPSJ-congres    
- 539.741 - De activiteiten van Pegasus in 1959    
541.122 - Partijbestuurszitting van de CPN, mei 1960    
- 542.620 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek    
- 543.745 - Recente ontwikkelingen in de verhouding van het Wereldvakverbond tot Het Centrum (de EVC-1958) en de "oude" EVC     
- 543.774 - Communistische activiteiten in de Amsterdamse haven    
- 543.783 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek    
- 545.403 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek    
- 545.417 - Agitatie van de CPN tegen de defensie     
- 545.419 - ANJV-activiteiten inzake de voorgenomen troepenuitzending naar Nieuw-Guinea    
- 545.431 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou    
- 546.960 - Vacantiebezoek van SWP-ers aan Joegoslavië    
- 551.233 - Communistische agitatie tijdens de Amsterdamse havenstaking    
- 553.815 - CPN-partijbestuurszitting op 3 september 1960    
- 554.304 - Stichting Uitgeverij en Boekhandel "Pegasus"       
- 554.753 - Partijbestuurszitting van de SWP, september 1960    
- 555.044 - Publicatue 'De Typhoon'; brief VONK
- 556.110 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing    
- 557.673 - Landelijke conferentie van de SWP op 1 en 2 oktober 1960    
- 559.560 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker    
- 570.148 - CPN-partijbestuurszitting oktober 1960    
- 570.149 - Internationale conferentie van voormalige verzetsstrijders te Luik    
- 570.151 - Bijeenkomst internationaal voorbereidingscomité Wereldjeugdforum    
- 570.446 - De Eurodivisie     
- 572.527 - Algemene vergadering van de Vereniging "Nederland-USSR"    
- 573.239 - Scholing in de CPN    
- 573.875 - Vergadering van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vredesraad op 3 november 1960     
- 574.272 - "Actie Algerije"     
- 576.000 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker II     


1961

- De anarchistische (vrij socialistische) groeperingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
- De Vierde Internationale     
- Het communisme in Nederland    
- 577.643 - Plannen van het SWP-partijbestuur     
- 579.650 - Het 8ste ANJV-congres    
- 581.450 - Briefwisseling emigrantenorganisatie N.T.S.
- 582.330 - CPN-partijbestuurszitting januari 1961    
- 583.563 - Conferentie van communistische partijen in Moskou (november 1960) - Rede van P. de Groot       
- 584.781 - De herdenking van de Februari-staking    
- 586.345 - De CPN in Friesland     
- 588.881 - Acties voor vrede en ontwapening    
- 588.882 - Positie van voormalige CPN-oppositieleiders    
- 589.533 - Actie "Verenigd Verzet 1940-1945" tegen Westduitse staatssecretaris Globke    
- 590.892 - Samenstelling culturele delegatie voor bezoek aan de Sowjet-Unie    
- 590.893 - Herdenkingscomité "Malente"    
- 592.575 - Discussiegrondslag voor het 20ste congres van de CPN    
- 593.115 - Veranderingen aangestreept in Russische paspoorten    
- 593.733 - Westeuropese conferentie voor amnestie aan Spaanse gevangenen    
- 595.465 - Herdenkingscomité "Malente"    
- 595.646 - Internationaal Contactbulletin    
- 596.562 - Het 20ste partijcongres van de CPN (Amsterdam, 20 t/m 22 mei '61)      
- 596.567 - Het 20ste partijcongres van de CPN     
- 598.046 - Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam op 21, 21 en 22 mei 1961    
- 601.273 - Communistisch succes bij ondernemingsraadverkiezingen van de NDSM en de mogelijke oorzaken hiervan    
- 601.274 - Het communisme in Limburg    
- 603.857 - Het aandeel van de communisten in de Amsterdamse havenstaking    
- 603.976 - De CPN-districtsconferenties (juni-juli 1961)    
- 604.293 - Groeiende tegenstellingen in het Internationale Dachau-Comité    
- 605.380 - Internationaal Christelijk Wereldvredescongres Praag, 13 t/m 18 juni 1961    
- 607.603 - Controversen in de Nederlandse Vredesraad     
- 607.604 - Aanstaand bezoek aan Nederland van Russische toeristengroep    
- 607.605 - De kwestie Berlijn    
- 607.608 - Euro Divisie Nederland (EDN)     
- 609.236 - CPN-partijbestuurszitting augustus 1961    
- 611.033 - CPN-agitatie in de kwestie Berlijn    
- 613.057 - "Hinag"-activiteiten    
- 615.099 - Protest-actie terzake de BB-folder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken     
- 615.643 - Resolutie van het partijbestuur der CPN    
- 615.294 - Islamitisch Genootschap     
615.859 - Vredesconferentie in Amsterdam    
- 617.887 - CPN-tactiek inzake de Nederlandse Vredesraad    
- 618.098 - CPN-agitatie rond de "Hinag"    
- 619.304 - Een gemeenschappelijke verklaring van de communistische partijen van Nederland en Indonesië     
- 619.828 - Het Wereldvakverbond en de communistische vakbeweging in Nederland    
- 619.970 - Contacten van EVC-ers met Joegoslaven    
- 621.705 - Standpunt CPN-leiding in conflict Moskou-Tirana     
- 622.182 - Vernieuwing Nederlandse Vredesbeweging     
- 622.513 - Communistische agitatie inzake Nieuw-Guinea     


1962

- 628.982 - Het 9e OPSJ-congres    
- 629.570 - Niet-communistische vredesactiviteiten     
- 631.205 - Nationaal vredescongres Amsterdam     
- 633.922 - Hernieuwde acties tegen een verbod van de Vereinigungen der Verfolgten des Nazi-regimes     
- 634.776 - Communistische belangstelling voor slachtoffers en nagelaten betrekkingen concentratiekamp Neuengamme     
- 636.396 - Het CPN-partijbestuur over de verkiezingsresultaten     
- 636.465 - Duitse uitkeringen aan voormalige Nederlandse SS-ers    
- 637.346 - Communistische agitatie inzake Nieuw-Guinea     
- 644.757 - Het rechts-extremisme in West-Duitsland in 1961     
- 646.559 - Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam 9, 10 en 11 juni 1962     
- 647.580 - De positie van de CPN na de jongste verkiezingen     
- 648.284 - De voorbereidingen in Nederland voor het 8ste Wereldjeugdfestival    
- 650.874 - Communistische actie tegen de legering van Duitse troepen in Nederland    
- 650.875 - Kwestie opvolging Paul de Groot    
- 652.185 - Communistische agitatie tegen het Franco-bewind    
- 652.189 - Wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede Moskou, 9-15 juli 1962     
- 653.287 - Mutaties in CPN-leiding    
- 655.159 - Het 8ste Wereldjeugdfestival in Helsinki (28 juli - 7 augustus 1962)     
- 655.555 - Reorganisatie in de CPN-leiding     
- 664.212 - Bespreking tussen CPSU-vertegenwoordigers en een delegatie van de CPN     
- 665.294 - De CPN en het conflict India-China     

1963

- 669.322 - Voortgaande communistische agitatie tegen legering van Duitse troepen in Budel
- 669.323 - "H.I.N.A.G."
- 669.324 - L.O.I.T.-bulletin, Zoeklicht
- 669.952 - Communistische agitatie in de bedrijven    
- 670.676 - L.O.I.T.-bulletin, Zoeklicht
- 670.680 - Stille tocht naar Budel op 26-1-1963
- 670.900 - De eenheidspolitiek van de CPN
- 670.903 - Het 9e ANJV-congres
- 671.707 - Internationale conferentie tegen de atoombom en tegen de oorlog
- 672.775 - Communistische reactie op de westeuropese integratie      
- 675.575 - "Comité van 100"
- 676.431 - Protestbetoging op 23 maart a.s. te Amsterdam tegen de legering van Duitse troepen in Nederland    
- 670.530 - "El Djil el Djadid" (De Nieuwe Generatie)    
- 676.431 - Protestbetoging op 23 maart a.s. te Amsterdam tegen de legering van Duitse troepen in Nederland    
- 677.533 - Radiotoepsraak van ds. H.J. Kater van 9 maart j.l.
- 678.865 - Conferentie van de communistische partijen van de zes EEG-landen Brussel, 4 tot 6 maart 1963      
- 678.870 - Sociale contacten met onderdanen van landen achter het IJzeren Gordijn    
- 679.948 - Nieuw Democratische Partij
- 684.665 - De Pacifistisch Socialistische Partij    
- 686.236 - Radiotoepsraak van ds. H.J. Kater van 9 maart j.l.
- 687.584 - Studie en scholing in Moskou    
- 688.597 - De CPN en de jongste verkiezingen     
- 689.865 - Verkiezingen Tweede Kamer - PSP - Boerenpartij - N.D.P.
- 689.866 - De CPN-partijbestuurszitting op 30 en 31 mei 1963
- 689.869 - Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam, op 1, 2 en 3 juni 1963
- 689.872 - De Vierde Internationale    
- 691.495 - Antwoord Moderamem der Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk
- 691.496 - Bezoek Russische verzetsdelegatie aan Nederland    
- 692.179 - De communistische vakbeweging - een overzicht van recente ontwikkelingen
- 692.184 - Conferentie over bijstand aan Algerije
- 695.791 - Het 5e congres van de Internationale Democratische Vrouwen Federatie te Moskou
- 695.792 - Houding CPN in het conflict Moskou-Peking    
- 698.706 - Jong Europa     
- 700.688 - Communistische activiteiten aan het loonfront    
- 702.079 - De CPN tussen Moskou en Peking     
- 702.706 - Vereniging "Nederland-USSR"   
- 703.850 - Bezoek delegatie PCI aan CPN    
- 713.630 - 'Europafront' voormalig "Jong Europa"    
- 713.632 - De Stichting "Nederland-Algerije"     
- De Boerenpartij


1964

- 716.916 – Culturele overeenkomst Nederland-USSR
- 717.531 - Komsomol-vertegenwoordigers waren in Nederland
- 732.029 - De CPN en het internationaal communistisch overleg
- 732.668 - De Carlistische beweging
- 734.128 - Voorbereiding 21e CPN-congres
- 734.557 - Agitatie inzake het Carlisme (2)
- 735.023 - Agitatie rond het Carlisme
- 735.434 – Communistische activiteiten onder Spaanse arbeiders in Nederland
- 737.043 – Demonstratie tegen kernbewapening op 4 april 1964
- 738.763 - Agitatie rond het Carlisme
- 738.764 - Agitatie rond het Carlisme
- 738.979 – Het 7e NVB-congres
- 739.304 – Christelijke Vredesconferentie
- 739.616 - Agitatie rond het Carlisme
- 740.357 – Demonstratief PSP-congres
- 740.557 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s. in Den Haag
- 740.573 - Agitatie rondom het Carlisme
- 741.023 - Agitatie rondom het Carlisme
- 741.270 - Agitatie rondom het Carlisme
- 741.487 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
- 741.863 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
- 741.957 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
- 741.960 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s. in Den Haag
- 742.118 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie in Den Haag op 12, 13 en 14 mei a.s.
- 742.119 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s. in Den Haag
- 742.297 – 21e Partijcongres van de CPN
- 742.493 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie in Den Haag op 12, 13 en 14 mei
- 742.572 – Studentenvereniging Politeia
- 743.577 – CPN-Partijbestuurszitting op 19 en 25 april 1964
- 743.764 - Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam op 16, 17 en 18 mei 1964     
- 745.012 - Tymon Balk    
- 747.760 - Veiligheid Suriname en Nederlandse Antillen     
- 755.160 - Rapportage Cdt. TRIS over de situatie in Suriname    
- 755.782 - Anti-Duitse agitatie
- 755.846 - Buitenlandse handel van "Pegasus"
- 756.983 - De Studentenvakbeweging (SVB)      
- 760.657 - Uitlatingen van P. de Groot over nieuwe machthebbers in de S.U. (Kosygin, Breznjew)       
- 760.658 - Chinese opinie over Chroestsjow     
- 760.845 – Buitenlandse contacten van de CPN     
- 760.846 - Opinie CPN-leiding met betrekking tot het aftreden van Chroestsjow      
- 761.313 - De CPN-leiding geïnformeerd over overleg West-Duitsland - Italië - Nederland m.b.t. M.L.F.      
- 761.435 - Onderhoud Paul de Groot met PKI-bestuursleden    
- 763.974 – Culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie
- 764.439 – Demonstratie tegen de vorming van een MLF
- 765.767 – Het Sino-Sowjet conflict
- 766.897 – De CPN tussen Moskou en Peking


1965

- 769.387 - Anti-MLF-demonstratie
- 771.155 - Wijziging in het standpunt van de Nederlandse Studenten Raad (NSR) met betrekking tot de communistische internationale studentenorganisatie, de IUS
- 773.972 - Culturele overeenkomst tussen "Nederland-USSR" en Sowjet-Russische organisaties
- 774.223 - Het 10de ANJV-congres
- 774.224 - Nederlandse Studenten Raad
- 776.261 - Communisme - Studentenwereld
- 776.267 - CPN-symposium "De uitdaging van het Marxisme"
- 777.323 - Bezoek BVD-functionaris aan Nederlandse Antillen    
- 779.246 - De Comité van 100-Beweging
- 779.888 - Voorbereidingen in Nederland voor het 9e Wereldjeugdfestival
- 781.242 - Samenwerking communisten en pacifisten    
- 784.520 - Positiebepaling CPN
- 786.686 - De Boerenpartij en de Rijnmondverkiezingen
- 787.061 - Jong Europa-Europafront     
- 788.945 - Internationale samenwerking van links-socialistische partijen in West-Europa    
- 788.952 - De CPN en de regionale communistische conferentie van Brussel
- 790.476 - Nieuwe anarchistische activiteit onder de benaming "Provo"
- 791.265 - Het 9e Wereldjeugdfestival uitgesteld
- 792.086 - De Vierde Internationale
- 793.176 - Het beleid van de Sowjet-Unie inzake de culturele uitwisseling met Nederland
- 793.692 - Beschouwing over enige politiek extremistische c.q. extreme groeperingen in Nederland uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid
- 793.693 - Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie
- 796.125 - Wereldcongres voor vrede, nationale onafhankelijkheid en algemene ontwapening, Helsinki, 10-16 juli 1965
- 798.397 - Tentoonstelling van de Socialistische Jeugd (SJ) over het hedendaags fascisme     
- 804.903 - Activiteiten van de Vereniging Nederland - USSR   
- 805.037 - Algemene vergadering der Pacifistisch Socialistische Partij 1965    
- 805.167 - Het 5e Congres van de Socialistische Jeugd (SJ)     
- 806.625 - Studentenreis naar Cuba    
- 808.893 - Europa-congres van "Politeia"   
-     De houding van enkele studentenorganisaties waaronder die van de Nederlandse Studenten Raad (NSR) t.a.v. samenwerking met communisten    


1966

- 810.082 - Het 4e congres van de SVB    
- 813.239 - Het 11e OPSJ-congres    
- 814.138 - CPN op weg van Moskou naar Peking?    
- 814.140 - De Vereniging "Nederland - USSR"    
- 814.500 - De Vereniging "Nederland - USSR"    
- 817.585 - Bijzonder congres van de PSP     
- 817.588 - Paasmarsen in 1966    
- 818.237 - De Vereniging "Nederland-USSR"    
- 820.670 - Recente ontwikkelingen in de Trotskistische beweging    
- 820.971 – Comite 19 maart 1966    
- 820.972 - Voorbereiding ABC-protestmars    
- 822.861 - Cultureel plan voor 1966 in het kader van de culturele overeenkomst tussen Ned.-USSR en de Sowjet-Russische organisaties    
- 825.027 - Herverschijning van het blad 'Revisie'
- 827.166 – Neo-nazistische invloed in de Boerenpartij?
- 827.171 - Verdere ontwikkeling van de activiteiten inzake Vietnam
- 828.271 - Bijlage I De (Praagse) Çhristelijke Vredesconferentie' (CVC)
- 828.271 - Bijlage II 'De Berlijnse Conferentie'
- 828.271 - Bijlage III Trotskisme in Nederland
- 830.579 – Begrafenis Sepp Dietrich
- 833.160 - Recente ontwikkelingen in de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale
- 838.419 – De 'Provo’s', exponent van hedendaags radicalisme onder de jeugd
- 841.937 - De 'Stichting tot bevordering van studie, vorming en training in geweldloze weerbaarheid'
- 842.087 – De Vrije Richting    
- 846.274 - Anti-NAVO-acties der Pacifistisch Socialistische Partij    
- 847.794 – Internationaal provo-congres in het Europa-huis te Borgharen    
- 849.531 - Oprichting van (trotskistisch) anti-koloniaal comité     
- 850.154 - Voorbereiding tot een landelijke manifestatie van het "Nederlands komitee tegen de verspreiding van kernwapens"    
- 851.235 – Provo-concilie in Borgharen     
- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)     


1967

- 853.927 - Het 6e congres van de Socialistische Jeugd (SJ)
- 858.103 - De communistische "inbreng" in twee werklozen-demonstraties    
- 858.108 - Het 11e ANJV-congres    
- 858.694 – Contact van de Boerenpartij met de LOIT   
- 859.801 - Ontwikkelingen in de NPD   
- 860.442 - Onenigheid in de CPN   
- 860.445 - Hoofdbestuursvergadering van het ANJV   
- 868.913 - De Provinciëntocht tijdens de Pinksterdagen   
- 869.639 - De CPN en de openbare orde in Amsterdam    
- 873.517 – Commentaar op een artikel over Neo-nazisme    
- 876.321 - Recente ontwikkelingen in de NPD     
- 876.325 - De communistische vredesbeweging in het slop    
- 884.653 - Hoofdbestuursvergadering van het ANJV     
- 885.279 - Artikel voorzitter USSR-Nederland - Viering Oktoberrevolutie    
- 885.354 - De agitatie inzake Vietnam h.t.l. en haar internationale achtergrond    
- 890.495 – Oprichting nieuwe neo-nazistische organisatie (Stichting)   
- 895.927 - Het standpunt van de PSP ten aanzien van de twee Duitslanden   

1968

- 895.929 - Het 7e congres van de Socialistische Jeugd (SJ)   
- 897.776 - Oprichting Nationaal Comité Vietnam    
- 897.778 - Recente ontwikkelingen in de NPD   
- 901.020 – SJ-activiteiten inzake desertie Amerikaanse militairen   
- 904.284 - Het 22e partijcongres van de C.P.N - 1967     
- 908.662 - De CPN en het studentenradicalisme    
- 908.664 - Ontwikkelingen in de Studenten Vakbeweging (SVB)   
- 913.543 - Comité voor solidariteit met Cuba   
- 916.978 - De agitatie inzake Vietnam    
- 923.223 - Voortgaande moeilijkheden in het Nationaal Comité Vietnam    
- 925.000 - Bijeenkomst van "Voorhoede"-jeugdorganisaties op 17 en 18 augustus 1968 in Amsterdam    
- 932.074 - Het 23ste congres van de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS)
- 934.759 - De S.V.B. en het studentenradicalisme     
- 935.130 – Verbond Recht en Orde   
- 935.525 - "Democratisering" van het leger     
- 935.826 - Het 8ste congres van de Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)    
- 939.850 - Verslag bijeenkomst beveiligingsambtenaren - De staatsgevaarlijkheid van de C.P.N.    
- 939.852 - CPN-agitatie onder metaalarbeiders te Amsterdam   


1969

- 940.400 - Staking personeel stadssleepboten in de Rotterdamse haven   
- 941.582 - Het 10e landelijk congres van de Studentenvakbeweging (SVB)     
- 945.300 - Demonstratie Amsterdam tegen afkondiging noodtoestand in Spanje    
- 949.141 - De CPN mengt zich in de internationaal communistische discussie    
- 955.473 - Pinkster-manifestatie (1969) ANJV
- 959.611 – Onrust in de Studentenwereld
- 961.995 - De Anti-NAVO-campagne
- 963.011 – 11e Landelijk congres van de Studenten Vakbeweging
- 966.913 – Steuncomite Maagdenhuisbezetters
- 967.895 – Anti-NAVO-campagne
- 969.742 – Bijeenkomst van de "Northern League" in Brighton
- 969.744 – Studentenacties tegen Justitie
- 971.186 - Aanslagen op Israëlische eigendommen in Nederland, België en West-Duitsland
- 971.187 – Studentenoppositie aan het begin van het academisch jaar 1969/1970
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 1
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 2
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 3
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 4
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 5
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 6
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 7
- 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 8
- 976.596 - Agitatie rond bezoek president Duitse Bondsrepubliek    
- 978.578 - Anti-NAVO congres te Amsterdam - Artikel Deens blad Vietnamsolidariteit no. 7    
- 978.578 – Anti-NAVO congres te Amsterdam    
- Het jeugd- en studentenradicalisme sedert de zomer van 1968    
- De CPN zoekt toenadering tot Moskou     


1970

- 995.167 - Overzicht actieplannen 30 april - 5 mei     
- 996.755 - Bond voor Dienstweigeraars
- 996.756 - Sabotage-propaganda
- 998.815 - Internationale conferenties ter ondersteuning van de bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika
- 1011.922 - André SCHMIDT en Jasper GROOTVELD     
- 1018.247 - CPN-agitatie in de Groningse bouwvak     
- 1023.194 - Molukse notities     
- 1029.644 - Internationale communistische bijeenkomst in Londen     
- Inlichtingenachtiviteit van het Oostblok in Nederland

1971

- 1035.315 - Het Surinaams Bevrijdingsfront    
- 1035.561 - Publiciteit rond het Zuidmolukse vraagstuk    
- 1036.549 - De situatie in de havens     
- 1038.814 - Communistische agitatie bij de Rotterdamse stadssleepdienst     
- 1043.455 - De Zuid-Molukkers    
- 1056.137 - Explosieve situatie in Oost-Groningen     
- 1057.142 - De Zuid-Molukkers    
- 1062.412 - CPN-actie tegen plannen "Union"-directie     


1972

- 1078.619 - Optreden marxistisch-leninistische groepen in de metaalstaking    
- 1086.653 - Medewerking CPN-leiding aananti-Franco-verzet in Nederland    

1973

- 1126.834 - Rode Jeugd    
- 1127.101 - De Socialistische Partij en de milieu-acties     
- 1153.707 - (Inter)nationale verwikkelingen rond de krijgsmacht    
- 1164.003 - De KEN/ML formeerde CAO-strijdcomité's    
- 1164.254 - Eerste conferentie van M.L.-organisaties in Europa     
- 1165.080 - Uitlatingen Mr. Bakker-Schut     


1974

- De Studentenoppositie in Nederland
- 1173.832 - Communistische conferentie in Brussel    
- 1176.333 - De SP organiseert een kaartenactie    
- 1195.834 - De CPN en de protesttocht naar Kalkar    
- 1204.699 - Laatste ontwikkelingen in de Molukse gemeenschap    

1975

- 1208.671 - Zuidmolukkers    
- 1242.521 - Korte beschouwing over de Zuidmolukkers in Nederland    
- 1244.543 - Acties voor het behoud van Evenredige Vrachtverdeling (EV)    
- 1257.237 - Anti-militarisme in 1975     

1976

- 1264.664 - Reacties uit Zuidmolukse kringen    
- 1268.871 - Zuidmolukse notities (12 maart 1976)    
- 1268.871 - Zuidmolukse notities (9 april 1976)
- 1274.205 - Binnenschippers opnieuw in actie     
- 1275.149 - De betrekkingen tussen de CPN en de CPSU     
- 1277.048 - Staken voor volledige prijscompensatie     
- 1280.649 - Zuidmolukse notities    
- 1287.045 - Zuidmolukse notities    (en een versie die niet geanonimiseerd is)    
1289.019 - Nieuwe start CPN-activiteiten op sociaal-economisch terrein     
- 1290.783 - Zuidmolukse notities    
- 1290.788 - Stakingen in haven    
- 1292.967 - Nieuwe plannen tot "bevrijding" van de Molukken    
- 1296.767 - Bezoek uit Indonesië van de Indonesisch Molukse Vrouwenorganisatie (W.I.M.) aan Nederland    
- 1302.149 - Zuidmolukse notities    
- 1306.907 - Zuidmolukse notities     
- 1308.809 - Conflict Peking-Tirana     

1977

- 1310.480 - De CPN organiseerde een nationale partijconferentie    
- 1311.169 - De houding van de CPN in het loonconflict    
- 1313.184 - Zuidmolukse notities     
- 1317.122 - Landelijk Kunstenaars Protest (LAP)    
- 1317.572 - De toepassing van "klein geweld" in Nederland     
- 1317.576 - Demonstraties tegen uitbreding ultra-centrifugeproject op 2 april 1977 in Almelo    
- 1320.965 - Zuidmolukse notities    
- 1322.981 - De Nederlandse Volksunie    
- 1322.983 - Verzoening CPN-CPSU een feit    
- 1335.462 - Communistische plannen voor internationaal Menten-tribunaal    
- 1335.463 - Partijbestuur van de CPN in zitting bijeen    
- 1339.858 - Enkele reacties op de recente gijzelingen    
- 1340.745 - Zuidmolukse notities    
- 1345.595 - Machtsstrijd in de CPN    
- 1346.602 - CPN-bestuur zet ere-lid De GROOT aan de dijk    
- 1347.009 - Zuidmolukse notities    (en een versie waarin namen zijn verstrekt)     
- 1347.891 - "Anti-Kalkar"-demonstratie    
- 1349.574 - CPN-actie "Stop de neutronenbom"     
- 1350.207 - De CPN organiseert een protestmanifestatie    
- 1356.728 - CPN zet opnieuw haar koers uit    
- 1359.528 - Activiteiten tegen de neutronenbom    
- 1361.208 - Zuidmolukse notities    

1978

- 1363.869 - Het internationaal forum tegen de neutronenbom    
- 1364.694 - Molukse notities    (en een versie waarin een groot aantal namen is verstrekt)
- 1368.341 - Almelo-demonstratie 4 maart 1978    
- 1368.434 - Weekbulletin (Zuid)molukkers      
- 1368.944 - CPN-congres terug naar oude stellingen    
- 1371.078 - Rapport inzake terrorisme    
- 1372.117 - Het 26ste congres van de CPN    
- 1380.861 - Voorlopige balans van de "Stop de N-bom"-actie    
- 1392.967 - De CPN en de dissidentenprocessen in de Sowjet-Unie    
- 1396.924 - Molukse notities    (en een versie waarin namen zijn verstrekt)    
- 1396.926 - Dreigende Palestijnse acties    
- 1403.785 - Het Rood Verzetsfront, de advokaten en de RAF-gevangenen    
- 1403.790 - Politieke groeperingen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland    
- 1405.611 - Nieuwe prioriteiten voor CPN-activiteit    
- 1410.425 - Nieuwe activiteiten in het kader van de actie "Stop de N-bom"    
- 1412.065 - Het internationaal symposium over de neutronenbom en de kernwapenwedloop    

1979

- 1368.434 - Weekbulletin Molukkers      
- 1412.517 - CPN in actie tegen "Bestek '81"    
- 1419.617 - Spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland    
- 1428.779 - Het protest tegen kernenergie    
- 1434.040 - CPN achter de acties "Bestek '81 moet van de baan" 
- 1435.816 - Internationale estafette tegen N-bom en massa-vernietigingswapens    
- 1443.557 - Estafette "Stop de N-bom - stop de massa-vernietigingswapens"    
- 1444.389 - Stakingsacties in Rotterdamse haven    
- 1444.394 - Extremistische invloeden in havenstakingen    
- 1445.115 - Havenstakingen nog niet ten einde    
- 1445.527 - Rotterdamse en Amsterdamse havenstakingen    
- 1445.669 - Rotterdamse havenstakingen gaan door    
- 1446.065 - Stand van zaken bij de havenstakingen    
- 1446.530 - Verloop van de stakingen    
- 1447.353 - De CPN achter het "Groot Sociaal Forum"    
- 1447.907 - Analyse van de politieke situatie binnen de Turkse gemeenschap in Nederland    
- 1449.925 - Manifestatie "Vorming voor de vrede, onderwijs tegen de N-bom"    
- 1449.929 - Molukse notities    
- 1457.258 - Oosteuropees offensief tegen nucleaire moderniseringsplannen van de NAVO    


1980

- 1459.171 - Weekbulletin Molukkers     
- 1473.752 - Molukse notities    


1981

- 1550,525 - Buitenlandse politiek van de R.M.S.-leiding    


1982

- 1593.747 - Milieubeweging    
- 1636.499 - R.M.S.-aktiviteiten in het buitenland    
- 1646.724 - De anti-kernwapencampagne in 1982 en 1983     
- Het 28ste CPN-congres: emoties om vernieuwing    
- De anti-kernwapencampagne in 1982 en 1983    

1983

- 1669.166 - Veranderende beïnvloeding van de anti-kernwapenstrijd in Nederland    
- 1669.960 - Molukse jongeren te Assen    
- Het samenwerkingsverband op herhaling    

1984

- 1725.360 - Het verzet tegen de kruisraketten in Nederland    
- 1762.966 - Raderen in het Sovjet-beïnvloedingsapparaat    


1985

- 2001.954 - Verzet tegen de plaatsing van kruisraketten (3)    
- Een uiterste Sowjetpoging richting Den Haag    


1993

- Revolutionaire Anti-Racistiese Actie: De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland


2005

- Ambtsberichten MIVD 2005


2006

- Ambtsberichten MIVD 2006


2007

- Ambtsberichten MIVD 2007


2008

- Ambtsberichten MIVD 2008


2009

- Ambtsberichten MIVD 2009


2010

- Ambtsberichten MIVD 2010


2011

- Ambtsberichten MIVD 2011

 

 


Terug