Politie Inlichtingendiensten / Regionale Inlichtingendiensten

 

Elk politiekorps heeft een eigen inlichtingendienst, die deels werkzaamheden verricht voor de AIVD (de zogenaamde WIV-taak van de dienst) maar ook inlichtingenwerkzaamheden voor het korps en de burgemeesters van de gemeenten van dat korps (de zogenaamde 'openbare orde-taak'). In veel gevallen overlapt de WIV-taak de openbare orde-taak. 

Er is een duidelijke taakverdeling tussen de BVD/AIVD en de inlichtingendiensten. Deze inlichtingendiensten zijn in veel gevallen de uitvoerende organen van de AIVD. De meeste informanten worden door medewerkers van deze diensten gerund, die vervolgens aan de AIVD rapporteren. Voorbeelden van rapportages van PID's/RID's zijn te vinden in de inzagedossiers van onder meer de Centrumpartij en de Centrumpartij'86 op deze site. 

De BVD organiseerde eens per kwartaal overleggen met de belangrijkste 'verbindingen', de lokale inlichtingendiensten. Daar werd een thema behandeld, gevolgd door een discussie. Verder was het een gelegenheid voor de vertegenwoordigers van de verschillende korpsen om contacten te onderhouden. Van deze bijeenkomsten werd verslagen gemaakt:


Verslagen van andere jaren zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.

De inlichtingendiensten rapporteren ook aan de burgemeesters en de korpsleiding. Deze kunnen zelf op basis van die rapportages handelen, maar deze rapportages werden ook doorgestuurd aan het ministerie of aan justitie. Een aantal van deze rapportages uit de periode 1970-1971 van de politie Groningen aan de burgemeester en vervolgens aan de procureur-generaal is boven tafel gekomen. Zowel de politie Groningen als de burgemeester van deze gemeente zegt deze en andere rapportages niet meer in archief te hebben.

Politieke en politiële rapporten:

 januari 1970  februari 1970  maart 1970  april 1970  mei 1970  juni 1970  juli 1970  augustus 1970  september 1970  oktober 1970  november 1970  december 1970
 januari 1971  februari 1971  maart 1971  april 1971  mei 1971  juni 1971  juli 1971  augustus 1971  september 1971  oktober 1971  november 1971  


Rapport inlichtingendienst Politie Amsterdam: De Communistische Partij Nederland: haar invloed in Amsterdam, 1949   
overzicht nummers politieverbindingen   


Terug