Voormalig JoegoslaviŽ

 

Naar aanleiding van de burgeroorlog in het voormalige JoegoslaviŽ en de inzet van Nederlandse troepen in VN en NAVO-verband daar, heeft de Militaire Inlichtingen Dienst en later de MIVD, bijzondere interesse in dat gebied gehad. Dat heeft geleid tot een groot aantal inlichtingenrapportages, in verschillende vormen.

Ten behoeve van Nederlandse eenheden in specifieke gebieden zijn Supintreps, Supplementary Intelligence Reports, opgesteld met een beschrijving van de situatie in die gebieden:
- Supintrep enclaves ZEPA en SREBRENICA, maart 1994    
- Supintrep MAGLAJ en TESANJ, maart 1994    
- Supintrep Paramilitaire/extremistische groeperingen/eenheden in BosniŽ-Herzegovina en KroatiŽ, juli 1994    
- Supintrep DONJI VAKUF, januari 1995    
- Supintrep OLOVO/KLADANJ, januari 1995    
- Supintrep MAGLAJ, maart 1995    
- Supintrep MOSTAR, juli 1995   
- Supintrep Mujahedin in BosniŽ-Herzegovina, december 1995    

101 MIDCie bracht ook regelmatig rapportages uit over de situatie in JoegoslaviŽ. Dat gebeurde enerzijds in het blad Infoscoop, maar ook in afzonderlijke uitgaven, zoals het overzicht 'De gebeurtenissen in voormalig JoegoslaviŽ van juli 1994 tot 1 januari 1995'.

Ten behoeve van het Comitť Verenigde Inlichtingendiensten Nederland CVIN) werden rapportages opgesteld, zowel door de MID/MIVD als de BVD/AIVD:
- MID-bijdrage maart 1991 : JoegoslaviŽ : actuele militair/politieke situatie     
- BVD-bijdrage september 1991 : Stemming onder de Joegoslaven in Nederland
- MID-bijdrage oktober 1991 : Marine ontwikkelingen rond de burgeroorlog in Joegoslavie    
- MID-bijdrage november 1991 : Joegoslavische marine-activiteiten   
- BVD-bijdrage oktober 1994 : Verband tussen de georganiseerde misdaad in West-Europa en de Servische politiek   
- MID-inlichtingenrapportage Kosovo, juli 1998
- MID-notitie Kosovo: te verwachten gevolgen van de NAVO-aanvallen, maart 1999
- MID-notitie De opvolgingsstrijd binnen de HDZ (KroatiŽ), november 1999
- MID-notitie MacedoniŽ, januari 2000
- MID-notitie KroatiŽ: implicaties van de parlementsverkiezingen, januari 2000
- MID-notitie Kosovo: analyse van de toestand, februari 2000
- MID-notitie BosniŽ-Herzegovina: analyse van de toestand, maart 2000
- MID-notitie De problematiek van de Vojvodina-regio, maart 2000
- MID-notitie Federale Republiek JoegoslaviŽ: de recente grondwetswijzigingen, juli 2000
- MIVD-notitie BosniŽ-Herzegovina: enige maatschappelijke onrust op handen, september 2003
- MIVD-notitie ServiŽ en Montenegro (Kosovo): de Weense Kosovo-dialoog in perspectief, oktober 2003


BVD-rapport Joegoslavie : Brandhaard in Europa, november 1991   


De MID gaf in de jaren 90 van de vorige eeuw op zeer regelmatige basis zogenaamde notities over de recente ontwikkelingen in de voormalige Joegoslavische federatie uit, ten behoeve van de departementsleiding en andere diensten. Een aantal van deze notities is openbaar gemaakt, het grootste deel van de notities is de MIVD 'kwijt'. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken had nog wel een aantal van deze stukken beschikbaar. De laatst bekende notitie dateert van zomer 1999, de MIVD kan niet zeggen of er na die tijd nog dergelijke notities zijn opgesteld.

1991

          6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33   35 36 37 38 39   41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107                                    


1992

1 2 3 4 5 6 7 8 9     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


1993

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71        


1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65                    


1996
met de nummering is een aantal keer iets misgegaan, een aantal edities heeft een al eerder uitgegeven nummering meegekregen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75


1997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
                                              48    


1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44            


1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9   11 12 13 14 15 16 17 18 19   21 22      


Handboeken door inlichtingendiensten van Defensie opgesteld:

 


Terug