Ancient and Illustrious Order Knights of Malta

  

Deze ‘ridderorde’ komt voort uit de zogenaamde Oranje-orden in Ierland, een organisatie die de herinnering van de overwinning van de Nederlandse-Engelse protestantse koning Willem op de katholieke koning James II in 1690 levendig wil houden. Dat gebeurt tegenwoordig nog steeds met de zogenaamde Oranjemarsen die elk jaar in een aantal Noord-Ierse steden worden gehouden.
Deze Oranjeorden hebben van oudsher een grote invloed ondergaan van de vrijmetselarij. Binnen de Oranjeorden ontstond in 1797 een nieuwe organisatie, the Royal Black Association of the Knights of Malta. Net zoals de Oranjeorden, kende ook deze groep verschillende graden, waardoor een lid kon opklimmen.
Halverwege de negentiende eeuw verspreidde de Royal Black Association zich over verschillende landen van het Britse Gemenebest en ontstonden ook afdelingen in Schotland, Engeland en Canada. De naam van het internationale hoofdkwartier werd Imperial Parent Grand Black Encampment of the Universe, dit werd gevestigd in Glasgow.
Vanuit Canada kreeg de orde ook vast voet in de Verenigde Staten. In 1875 werd daar de Supreme Encampment of America opgericht. Korte tijd later werd de erkenning van deze organisatie alweer ingetrokken, omdat deze in strijd handelde met de richtlijnen. Zo liet men de eis vallen dat de leden protestants moesten zijn, het stelsel van graden werd afgezworen en ook de naam werd gewijzigd.

Een aantal van de loyaal aan Glasgow gebleven lokale afdelingen (commanderies) kregen toestemming om in 1889 de Supreme Grand Commandery of the Continent of America of the Ancient and Illustrious Order Knights of Malta op te richten. Deze werd gevestigd in Pennsylvania. In de eerste decennia van haar bestaan groeide deze organisatie fors, terwijl de Europese en ook de Canadese tak van de orde sterk in ledentallen terugliepen en uiteindelijk helemaal verdwenen.
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstonden er, als gevolg van een scheuring, twee verschillende orden. De toenmalige voorzitter van de orde, Franklin West veranderde de naam in Order of St. John and Malta. Enkele jaren later werd de orde opgenomen in de American Grand Priory of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta, gevestigd in Shickshinny, Pennsylvania. De andere tak ging verder onder leiding van Robert Formhals, onder de naam Priory of the Pacific en later California Group of Knights.

De Ancient and Illustrious Order Knights of Malta was geen maçonnieke orde, maar had erg veel aspecten van vrijmetselarij en verschillende vrijmetselaarsorden en –graden weg.
De orde was uitsluitend toegankelijk voor mannen, was een broederschap gestoeld op geheimhouding en onderlinge bevoordeling en bescherming, werkte in verschillende oplopende graden en bediende zich van maçonnieke symbolen, zoals passer en winkelhaak, de letter ‘G’, het alziend oog. In de verschillende graden speelt Hiram Abiff, de bouwmeester van koning Solomon een belangrijke rol. Enkele graden, zoals Mark, zijn grotendeels een kopie van vrijmetselaarsgraden.

De orde kende een elftal graden:

Na de graad Priestly Pass was er een Council of the Order of the Red Cross and Sepulchre. Voor leden die voorzitter van een Commanderij war geweest, stond ook nog de Sublime Order of the Great Cross open.
Als overblijfsel van de ontstaansgeschiedenis van de orde (de Oranjeorden) was één van de geloften die leden moesten afleggen; dat ze geen katholiek waren en nimmer met een katholieke zouden trouwen.

Stichting Argus heeft een CD-Rom uitgebracht met daarop alle ritualen en een groot aantal andere teksten van en over deze orde.


Home