Fraternal Order of Eagles

 


In 1898 werd in Seattle de
“Seattle Order of Good Things” door een groep theater-eigenaren opgericht als een gezelligheidsvereniging. Een aantal jaren later kreeg de orde de adelaar als symbool en werd de naam gewijzigd in Fraternal Order of Eagles.
In de loop van de jaren is het doel van gezelligheid van de organisatie op de achtergrond geraakt en werd het meer en meer een broederschap met service-aspecten. Het sociale gezicht van de orde is echter niet geheel verdwenen. In verschillende plaatsen doet de orde nog mee aan parades met een muziekband of een groep motorrijders. Daarnaast zijn er talloze Eagle-clubs waar kan worden gedronken en gebowld of gebiljart.

In een eigen publicatie omschrijven ze deze wijzigingen als volgt: 'Als gevolg van eigentijdse eisen en nieuwe procedures gebruiken wij de kleurrijke regalia en versierselen van vroeger niet meer. Ook is het geheim wachtwoord en de ruwe inwijding afgeschaft.' In een andere publicatie is het dat 'de nadruk niet meer uitsluitend ligt op recreatie, maar is er gekozen voor een meer uitgebalanceerd programma van gezelligheid en broederlijke aspecten. Het accent is nu niet meer geheimzinnigheid maar service.'
Eén van die service-aspecten was de levensverzekering die de orde haar leden bood. In 1927 werd deze verzekering afgeschaft en konden leden tegen een kleine contributieverhoging deelnemen in een fonds voor ziekte en begrafenis. Sinds die tijd heeft de orde twee soorten leden, 'beneficial' and 'non-beneficial'.

De orde ondersteunt een aantal goede doelen, zoals opvang van kinderen en medische onderzoeksprojecten. Verder steunt de orde milieu-groepen bij de bescherming van de adelaar.
Sinds de jaren '30 van de twintigste eeuw is de orde ook actief in de steun aan en behoud van sociale wetgeving. Campagnes voor pensioenen werden actief ondersteund. Inmiddels heeft de orde ook een aantal tehuizen voor senioren opgezet

Het lidmaatschap van de orde staat open voor blanke volwassenen die geloven in een opperwezen. Hoewel de reglementen de toelating van niet-blanken niet formeel verbieden is het, door de wijze van stemming over kandidaten nagenoeg uitgesloten dat zij lid kunnen worden. Het aantal leden bedraagt zo'n 800.000.

Alle leden moeten een inwijdingsrite ondergaan, inclusief geheimhoudingsbelofte. Schending van die gelofte is reden voor royement. Het rituaal en de inwijdingsruimte is gelardeerd met christelijke parafernalia.
De structuur van de orde is gelijk aan die van de meester broederschappen met lokale groepen, in dit geval Aeries. De nationale leiding staat bekend als Grand Aerie en komt jaarlijks bijeen in het hoofdkantoor in Columbus, Ohio.
Voor zover bekend is de orde niet buiten de Verenigde Staten actief.


Op onze CD-Rom Vrijmetselarij zijn opgenomen: Rituals of the Fraternal Order of the Eagles,
The Ritual of the Ladies Auxiliaries to the local Aeries of the FOE, en Final Tribute to Deceased Members of the Ladies Auxiliary of the FOE.
Op onze CD-Rom Moose/Elks/Eagles/Buffaloes Library zijn deze ritualen ook opgenomen.


Home