Download Vrijmetselarij / Freemasonry


ISBN 978-90-805801-4-5


   
Stichting Argus heeft een download uitgebracht met daarop enkele boeken over vrijmetselarij en honderden andere teksten. Dat zijn gedeeltelijk de teksten die ook op deze site staan, maar aangevuld met veel meer achtergrondinformatie, brondocumenten en niet op deze site gepubliceerde rituaalteksten. Op deze editie staan onder meer de boeken: The Argus Foundation has published a download, containing several books and hundreds of texts. These are partially the texts published on this site, but supplied with more back-ground information, source-documents and rituals not published on this site.

The edition of this download contains among others the following books:

  en een groot aantal andere (gedeeltelijke) ritualen, waaronder / and a number of (partial) rituals, including:  

Blauwe Graden:

Toegevoegde ritualen

Loge De Oude Landmerken

Toegevoegde Ritualen:

Emulation Ritual (engelstalig)

Emulation Ritual (engelstalig, gebruikt in Nigeria)
Castle Ritual (engelstalig)
Complete Workings (engelstalig)
D.M. Goudielock's Ritual (engelstalig)
Logic Working (engelstalig)
Sussex Ritual (engelstalig)
M.M. Taylor's Ritual (engelstalig)
Universal Working (engelstalig)
Ritus Oxoniensis (engelstalig)
Co-Masonry (engelstalig)
Scottish Form (engelstalig)
Rite Français (franstalig)
Rite d'York (franstalig)
Rite Emulation (franstalig)
Rite Écossais Ancien et Accepté (franstalig)
Rite Écossais Rectifié;(franstalig)
Schrödersches Ritual (duitstalig)
Großloge der Alten und Angenommenen Maurer von Deutschland (duitstalig)
Gran Loggia Regolare d'Italia (italiaans)
Grande Oriente d'Italia (italiaans)
Lester's Look to the East (amerikaans)
Ecce Orienti (amerikaans)
More Light (amerikaans)
Ronayne's Handbook of Freemasonry
Diverse Amerikaanse ritualen

United Grand Lodge of Antient, Free and Accepted Masons of Victoria (australisch)
Craft (braziliaans)
Craft (braziliaans)
Craft (Zuid-Afrika)

York Rite

Rituale der Grosse Landesloge der Freimaurer in Deutschland (duitstalig)

Afdeling van de Meestergraad

Hoge Graden
Toegevoegde Ritualen:

Ritualen van de Historische Graden

Royal Order of Scotland

Heilig Koninklijk Gewelf

Toegevoegde Ritualen:
Schotse Ritus

Royal and Select Masters

Toegevoegde ritualen:

Merkmeesters

Toegevoegde ritualen:

Orde van de Tempelridders

Toegevoegde ritualen:

Red Cross of Constantine

Toegevoegde ritualen:

Holy Royal Arch Knight Templar Priests

Order of the Secret Monitor

Order of the Allied Masonic Degrees

Order of Knight Masons

Societas Rosicruciana

Ritus van Memphis-Misraïm

Adoptive Rite

Ordre Illustre de la Stricte Observance (franstalig)

Stretta Osservanza Templare (italiaans)

Ancient Arabic Nobles of the Mystic Shrine

International Order of Job's Daughters

Ancient Arabic Order of Daughters of Sphinx

Daughters of Isis

Daughters of Mokanna

Order of the Eastern Star

Order of Rainbow for Girls

Order of the Amaranth

Heroines of Jericho

Ladies of Knight Templar

Ladies Oriental Shrine of North America Order of the White Shrine of Jerusalem Order of DeMolay Fratres Lucis Swedenborgian Rite

Niet-Maçonnieke organisaties

American Legion

Benevolent and Protective Order of Elks

Fraternal Order of Eagles

Improved Order of Red Men

Independent Order of Foresters

Independent Order of Good Templars Independent Order of Odd Fellows

Knights of Columbus

Knights of Pythias

Mechanics

Moose

Patrons of Husbandry (Grangers)

Royal Antediluvian Order of Buffaloes

Royal Neighbors of America

United Commercial Travelers of America

Woodmen 


This collection costs € 30,00. Please send an email, with subject Freemasonry, to order@stichtingargus.nl for an invoice and payment instructions.