Weekrapporten

 

In de jaren 50 van de twintigste eeuw stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor alle verbindingen (ministeries, zusterdiensten, provinciale en lokale bestuurders en politiekorpsen en justitie) Weekoverzichten op. Daarin stonden verslagen van bijeenkomsten van de CPN, organisaties verbonden met de CPN of andere organisaties die door de Dienst werden geobserveerd. Daar zijn lange tijd ook nog de Jehova's Getuigen bij geweest.

De lijsten hadden als bijlage een lijst met personalia, de geboortedata, geboorteplaatsen en woonplaatsen van betrokkenen. Op verzoek van de eigenaar van deze stukken, in het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zijn deze gegevens niet opgenomen. In een tweetal weekoverzichten (1951, nr. 1 en 1954, nr. 1) zijn ze wel gepubliceerd, als voorbeeld hoe dergelijke weekoverzichten er compleet uitzagen.
In de zomerperiode kwamen enkele dubbelnummers uit, vandaar dat de nummering niet helemaal door lijkt te lopen.


1950

34 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


1951

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1952

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


1953

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 31 36 38 39 40 42 45 46 47 48 49 50


1954

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 31 32 34 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


1955

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 23 25
27 29 31 32 34 36 38 39 40 41 42 44 46 47 48 49 50 52 / 1956/01


1956

1955/52 / 1956/01 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25
27 31

 


Terug