Verjaringstabellen

 

In de jaren 60 van de vorige eeuw hanteerde de BVD zogenaamde verjaringstabellen. Dat waren tabellen die aangaven tot hoelang gegevens mochten worden geŽxploiteerd van verschillende groepen personen. Deze lijsten werden jaarlijks bijgewerkt.
Het is onduidelijk tot wanneer de Dienst deze lijsten heeft gebruikt. Zelf zegt de Dienst alleen nog de lijst uit 1967 te hebben. In andere archieven zijn meer lijsten gevonden.

Regeling betreffende het gebruik van oude politieke gegevens (1956)

 


terug