Suriname


Regeringsbrieven over Surinaamse aangelegenheden

- 715.068 Contacten tussen Surinaamse nationalisten en links-extremistische groeperingen in Europa en het Cara´bisch gebied, 13 januari 1964
- 715.650 Groeperingen van nationalistische Surinamers, 15 januari 1964
- 747.760 Veiligheid Suriname en Nederlandse Antillen, 30 juni 1964 / Bedreigingen van de binnenlandse orde en veiligheid in Suriname
- 755.160 Rapportage Cdt. TRIS over de situatie in Suriname, 2 september 1964
- 756.459 Surinamers in Nederland, 16 september 1964
- 760.114 Kritiek van Surinamers in Nederland op PNR-leiding, 16 oktober 1964
- 760.115 Terugkeer van Surinamers Herrenberg naar Algerije, 19 oktober 1964
- 762.026 Nieuw blad voor het Cara´bisch gebied, 2 november 1964
- 766.595 Surinaamse aangelegenheden, 14 december 1964
- 768.412 Inlichtingensituatie Suriname, 31 december 1964
- 768.528 Politieke situatie in Suriname, 30 december 1964
- 768.532 Surinaamse aangelegenheden, 31 december 1964
- 775.546 Surinaamse en Antilliaanse aangelegenheden, 4 maart 1965
- 777.134 Antilliaanse en Surinaamse aangelegenheden, 16 maart 1965
- 781.245 Surinaamse aangelegenheden, 28 april 1965
- 787.419 Vergadering MLZC, 15 juni 1965
- 799.094 Politieke activiteit van PNR-hoofdbestuurslid in Nederland, 4 oktober 1965
- 806.281 Surinaamse aangelegenheden, 24 november 1965
- 812.797 Vermissing paspoorten door Surinamers, 19 januari 1966
- 812.800 Scheuring in de PNR, 21 januari 1966
- 813.185 Verblijf Mr. E. Bruma in Nederland, 24 januari 1966
- 818.500 Surinaamse aangelegenheden, 16 maart 1966
- 830.367 Surinaamse aangelegenheden, 16 juni 1966
- 849.531 Oprichting van (trotskistisch) anti-koloniaal comitÚ, 24 november 1966
- 854.112 Surinaamse aangelegenheden, 5 januari 1967
- 879.241 Surinaamse deelname aan OLAS-conferentie, 23 augustus 1967
- 893.265 Congres van de PNR, 1 december 1967
- 924.227 Surinaams maandblad "Marron", 23 augustus 1968
- 929.310 Congres van de PNR, 4 oktober 1968
- 945.304 Activiteiten Surinaamse nationalisten in Nederland, 21 februari 1969
- 965.356 Verhouding tussen Creoolse en Hindoestaanse bevolkingsgroepen in Suriname, 8 augustus 1969
- 967.894 Surinaamse aangelegenheden, 9 september 1969


In het archief dat de AIVD heeft overgedragen aan het Nationaal Archief bevindt zich een aantal dossiers dat betrekking heeft op Suriname en organisaties van Surinaamse mensen in Nederland.

 

 


Terug