Stafafdeling Buitenlandse Politiek (SBP)


De Stafafdeling Buitenlandse Politiek (SBP) van de voormalige BVD was een beetje een vreemde eend in de bijt. Officieel had de BVD geen taak in het buitenland.
Kerntaak van de SBP was het "bestuderen van internationale verschijnselen en ontwikkelingen, die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, dan wel de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat". 
Minister Van Dijk vertelde op 6 november 1985 bij de behandeling van het wetsontwerp WIV in de Tweede Kamer dat deze afdeling geen informatievergarende activiteiten in het buitenland ontplooide, maar gegevens uit open bronnen en afkomstig van buitenlandse zusterdiensten verwerkte.

Tussen 1964 en 1989 stelde deze afdeling periodieke rapportages op, de laatste jaren onder de naam Focus. De analyses van deze afdeling stonden, ook in het buitenland, in hoog aanzien door hun kwaliteit.

 


terug