Diverse publicaties

 

Op deze pagina staan diverse publicaties over inlichtingen- en veiligheidsdiensten, publicaties die veelal niet gangbaar en makkelijk te verkrijgen zijn. 

Overheidsrapporten: PIVOT-rapporten:
Tegenwoordig publiceert de AIVD elk jaar een jaarverslag en met enige regelmaat brochures over uiteenlopende onderwerpen. Deze stukken zijn te raadplegen op de AIVD-kennisbank op internet. Maar naast deze uitgaven is in de afgelopen jaren nog een aantal boeken verschenen dat uitsluitend intern verspreid is.
Het gaat om boeken geschreven door de dienst-historici:

 

 

 


Home