Laatst toegevoegde bestanden

 

2 februari 2024 - Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog : dossiers Weerwolforganisaties en Gestapo DŁsseldorf, inzagedossiers organisaties oud-verzetsstrijders en kampcomitť's : diverse dossiers
18 januari 2024 - Maandoverzichten 1971, 1973 (deels) ongelakt
28 augustus 2023 - Inzagedossiers Bedrijven - diverse dossiers
12 mei 2023 - Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog - Tribunaallijsten; Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - Vrijdenkersvereniging De Dageraad en diverse dossiers
22 februari 2023 - Inzagedossiers - Diverse persoonsdossiers
20 februari 2023 - Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog - diverse persoonsdossiers
7 januari 2023 - Inzagedossiers (extreem-)rechtse groeperingen - diverse dossiers, Interbellum en Tweede Wereldoorlog, diverse dossiers
2 oktober 2022 - Inzagedossiers AziŽ - diverse dossiers China, IsraŽl
29 juli 2022 - Inzagedossiers Operatie Porselein - nadere stukken m.b.t. internering
24 juni 2022 - Inzagedossiers Warschaupakt - MID-supintreps Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de DDR (Oost-Duitsland) en Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de U.S.S.R.
28 maart 2022 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - diverse dossiers
2 november 2021 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - diverse dossiers CPN
1 oktober 2021 - Inzagedossiers Bedrijven - diverse dossiers, Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog - Auslandsorganisation NSDAP, Inzagedossiers beveiliging - diverse dossiers
16 september 2021 - Inzagedossiers Bedrijven - diverse dossiers, Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog - diverse dossiers
29 augustus 2021 - Inzagedossiers beveiliging - diverse dossiers
30 juli 2021 - Inzagedossiers Krijgsmacht, Inzagedossiers Interbellum en Tweede Wereldoorlog
9 juli 2021 - Inzagedossiers Cariben - Antillen: Maandoverzichten VNA 1968-1969, inzagedossiers organisatie en bedrijfsvoering, overige
18 juni 2021 - Politieke sturing en Toezicht - RIV - notulen en vergaderstukken MICIV-vergaderingen 1993, 1995
12 maart 2021 - Inzagedossiers AustraliŽ en OceaniŽ, Amerika
2 maart 2021 - Inzagedossiers Maatschappelijke organisaties
16 januari 2021 - Inzagedossiers Culturele organisaties
8 januari 2021 - Inzagedossiers Bedrijven
29 december 2020 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - groot aantal dossiers diverse onderwerpen
16 oktober 2020 - Inzagedossiers stakingen - dossiers 'door communisten georganiseerde stakingen' in diverse bedrijfstakken
27 augustus 2020 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - dossiers Vrije Katheder
8 augustus 2020 - Inzagedossiers - Suriname - diverse regeringsbrieven en rapportages
28 juli 2020 - Inzagedossiers Studentenorganisaties - aantal ongelakte Bulletins Studentenactiviteiten, 1969; Rapportages/Ambtsberichten - aantal regeringsbrieven
23 juli 2020 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - dossiers Boekhandel Pegasus
12 mei 2020 - Inzagedossiers Oost-Europa - dossiers Hongarije, JoegoslaviŽ en Oost-Duitsland
10 maart 2020 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - dossiers Eenheids Vak Centrale
30 januari 2020 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - dossiers Vereniging Nederland-USSR, Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
24 januari 2020 - BVD: Maandoverzichten 1969, ongelakt (m.u.v. september 1969)
9 januari 2020 - Inzagedossiers politieke partijen - Nederlandse Bellamy Partij, Onafhankelijke Nationale Groep, communistische infiltratie in andere politieke partijen
2 januari 2020 - Inzagedossiers Kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties - Orde der MaccabeŽn, Broederschapsfederatie, Nederlandse Zionisten Bond; Inzagedossiers Azie / Midden-Oosten - IsraŽl - joodse illegale acties, joodse beweging in het buitenland
16 december 2019 - Interdoc - diverse publicaties
15 december 2019 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - dossiers Eenheids Vak Centrale, Organisatie voor Algemene Nationale Hulp, Giro Crediet Ring, Vrije Socialisten Vereniging - zangkoren, Volkssterrenwacht Utrecht, Comitť Links Socialisten, Voorbereidend Comitť Samenwerkende Organisaties, Domela Nieuwenhuis Herdenking 1946, Democratische Jongeren Vereniging 'Nieuwe Koers'
28 november 2019 - Inzagedossiers Europa - diverse dossiers BelgiŽ, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Vaticaanstad
22 november 2019 - Inzagedossiers Organisaties van oud-verzetstrijders en kamp-comitť's - Raad van Verzet
19 november 2019 - Militaire Inlichtingendiensten - Afdeling Inlichtingen en Veiligheid - organisatiestructuur en reorganisatie, interservicecomitť's inlichtingen en veiligheid
11 november 2019 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - Vrije Discussie Club, Slavisch Instituut, tijdschrift Kwartaal, drukkerij Orion, uitgeverijen Plutarchus, Prometheus, Comite Actieve Democratie, Societeit de Koepel, Stichting Opstand, enkele dossiers Vereniging Nederland-USSR
24 oktober 2019 - Inzagedossiers Oost-Europa - diverse dossiers JoegoslaviŽ, Letland, Tsjechoslowakije, Sovjte-Unie
22 oktober 2019 - Inzagedossiers Azie / Midden-Oosten - Midden-Oosten
11 oktober 2019 - Inzagedossiers Azie / Midden Oosten - China, Iran, Korea
10 oktober 2019 - Inzagedossiers (extreem-)linkse groeperingen - diverse dossiers CPN, Federatie van Vrije Socialisten, communistische acties voor neutraliteitsgedachte, Mimbar Asia Seberang, Arbeiderspost, Djambatan-De Brug, communistische propagandageschriften, Zonlicht, Drukkerij Heiermann, Amsterdamse Buurtbladen Combinatie, Uitgeverij Bermann
28 september 2019 - Inzagedossiers vredesbewegingen - Derde Weg, Volksraadpleging tegen internationale bewapening, Arbeiders Vredes Beweging, IKV, Campagne tegen Wapenhandel
24 september 2019 - Inzagedossiers Afrika en AziŽ, diverse dossiers.
28 augustus 2019 - Inzagedossiers Oost-Europa - diverse dossiers Sovjet-Unie
26 augustus 2019 - Inzagedossiers Europa - BelgiŽ: diverse dossiers, idem Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
18 augustus 2019 - Inzagedossiers antimilitaristische groepen - War Resisters International, diverse antimilitarische groepen, Rotterdams comitť tot steun aan dienstweigeraars; organisaties van (oud)-militairen - desertie onder IndonesiŽ-gangers
19 juli 2019 - Inzagedossiers Azie / Midden Oosten - diverse landen
27 juni 2019 - Inzagedossiers Europa - diverse landen
6 juni 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - diverse dossiers Hongarije
27 mei 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - diverse dossiers JoegoslaviŽ
23 mei 2019 - BVD: Maandoverzichten 1967 compleet
1 mei 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - AlbaniŽ, Bulgarije, Oost-Duitsland/DDR
28 april 2019 - Inzagedossiers Europa - diverse landen
26 april 2019 - Inzagedossiers studentenorganisaties - Internationale contacten studenten, international Student Services, Association of Islamic Students
25 april 2019 - Politieke sturing en toezicht - Verslag Vaste Kamercommissie 2018
10 april 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - RoemeniŽ
8 april 2019 - AIVD - contacten met buitenlandse diensten; rapportages Sardine (MI6)
6 april 2019 - Inzagedossiers Europa - diverse landen
4 april 2019 - Politieke sturing en toezicht - Verslag Vaste Kamercommissie 2016, 2017
3 april 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - Polen
28 maart 2019 - BVD: Maandoverzichten 1968 compleet
10 februari 2019 - Inzagedossiers Jongerenorganisaties: Jeugd Sport Vereniging Discus, Stichting Clubhuizen van Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd, Oppositie en stromingen binnen het ANJV, Nederlandse deelname aan het Wereld Jongeren Congres in MŁnchen, Communistische beÔnvloeding in Jeugdherbergen, Internationale Socialistische Jeugdbeweging, Stichting Vacantie Kinderfeest, Vereniging Internationaal Jeugdverkeer, Jeugdvereniging Vredocor
24 januari 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - Hongarije
11 januari 2019 - AIVD - rapportages/ambtsberichten - diverse regeringsbrieven 1947-1970
2 januari 2019 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa - Tsjechoslowakije
14 december 2018 - overige publicaties: aantal scripties van de Nederlandse Defensie Academie en andere publicaties
3 december 2018 - Inzagedossiers - Warschaupakt
30 november 2018 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Rapporten Militair Attachť Djakarta, Communistische lectuur IndonesiŽ
26 november 2018 - Militaire Inlichtingendiensten - MIVD - MID - rapporten sectie G2
20 november 2018 - Militaire Inlichtingendiensten - Afdeling Inlichtingen en Veiligheid, ongeschoonde maandoverzichten 1973 en 1974
12 november 2018 - Inzagedossiers vakbewegingen - Nederlandse Organisatie van Werkers, Internationaal Christelijk Vakverbond, Internationale Organisatie van Journalisten, Selectiecommissie Buitenlandse Arbeidskrachten
30 oktober 2018 - Inzagedossiers Midden- en Zuid-Amerika en Cariben - Acties tegen communisme in Zuid-Amerika, Cubaanse vertegenwoordiging in Nederland, Chilikomitee
22 oktober 2018 - Interdoc - diverse publicaties
18 oktober 2018 - Inzagedossiers (voormalig) Oost-Europa
11 oktober 2018 - Inzagedossiers vakbewegingen - Algemeen Onafhankelijk Syndikaat, Nederlands Verbond van Werkersjeugd, Arbeidersjeugd, vakbondsactiviteiten binnen overheidsdiensten; Inzagedossiers jongerenorganisaties - Stichting Zonneschijn
8 oktober 2018 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Parti Kommunis Indonesia
4 oktober 2018 - Inzagedossiers - Suriname - Stichting Nieuw Nederland Zonnig Zuid Amerika
24 september 2018 - Inzagedossiers - Midden- en Zuid-Amerika en Cariben
3 september 2018 - Inzagedossiers vakbewegingen - Nederlandse Bond van Petroleumdetaillisten 'Door Eenheid Sterk'
28 augustus 2018 - MIVD - LAMID - ongeschoonde maandoverzichten Afd Inlichtingen en Veiligheid, 1975, nrs 2 t/m 9
14 augustus - AIVD - contacten met buitenlandse diensten; rapportages Sardine (MI6)
3 augustus 2018 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - Communistische invloeden in de kunst
2 augustus 2018 - MIVD - Vereniging Janus
23 mei 2018 - Veiligheidsdiensten (Nederlandse) Antillen; Inzagedossiers - (Nederlandse) Antillen
18 april 2018 - Auroraverslagen - verslagen MT 1990-1993 - aanvullingen
27 januari 2018 - Interdoc - diverse publicaties
29 november 2017 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - Revolutionair Communistische Partij, Tribune, Internationale Federatie van Bedrijfskernen
13 november 2017 - overige publicaties: aantal scripties van de Nederlandse Defensie Academie
30 oktober 2017 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - 4e Internationale
13 oktober 2017 - MIVD - diverse handboeken: Zakboek NBC-materieel in gebruik bij Warschaupaktstrijdkrachten, Handboek Eritrea en EthiopiŽ, Supintrep Warschaupakt Luchtlandings- en Luchtmobiele Eenheden : Organisatie en Optreden, Organisatie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Oostblok, Handboek Organisatie en Tactisch Optreden Sovjet Strijdkrachten
6 oktober 2017 - Interdoc - diverse publicaties
29 september 2017 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - Communistenbond Spartacus
14 september 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - Nederlandse Bond voor Vrouwen, werkzaam in Bedrijf en Beroep, Christelijk Nationaal Vakverbond, Katholieke Arbeiders Beweging, Organisatie van Courantenbezorgers en Verkopers
1 september 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - Vakbondsactiviteiten voor Javaanse scheepsbedienden en andere Indonesische schepelingen, Activiteiten van het Wereldvakverbond, Bond van Spoor-, Tram- en ATO-personeel
25 augustus 2017 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Voorlopig Katholiek Comitť van Actie - Activiteiten tegen het regeringsbeleid ten opzichte van IndonesiŽ; Arbeidersbeweging in IndonesiŽ; E.V.C.-C.P.N.-acties inzake IndiŽ
17 augustus 2017 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - Internationale Socialistische Beweging De Vlam
23 juni 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - Wilde stakingen Overheid, Metaalnijverheid en Scheepsbouw, Textielindustrie, Voedings- en Genotsmiddelenindustrie, Mijnbedrijf 
8 juni 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - Wilde stakingen Haven en Transportbedrijven, Bouwnijverheid, Zeevaart en Visserij, Agrarische Bedrijven, Houtverwerkende Industrie
3 juni 2017 - Diverse publicaties - Terug op het oude nest: Het vervolg op 'Kleine geschiedenis van een Inlichtingencompagnie' uit 1992, Periode 1989 - 2005
25 mei 2017 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Congres van Indo-Chinezen en IndonesiŽrs van 7 tot en met 9 juni 1947 te Noordwijkerhout, Relaties BVD - Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ, Republikeinse Voorlichtingsdienst
11 mei 2017 - Andere diensten - Centrale Recherche Informatiedienst - Journaal Berichtgeving Terrorisme 1972-1980
5 mei 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - inzagedossiers Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
28 april 2017 - MIVD - reacties naar aanleiding van publicatie van personeelsblad Ingelicht
21 april 2017 - MIVD - diverse handboeken en voorschriften
13 april 2017 - Inzagedossiers Organisaties van oud-verzetstrijders en kamp-comitť's - Voormalige Raad van Verzet de Brigade Willem de Zwijger
diverse publicaties: Het geheime web : MIVD websites op Defensie- en NAVO-netwerken en de Archiefwet 1995 : Onderzoek naar webarchivering bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst / Diana Wolters 
7 april 2017 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Comitť voor Vrijheid en Vrede in IndonesiŽ, Warta Indonesia, federatie van Indonesische verenigingen Gaboengan Perkoempoelan Perkoepoela Indonesia (GPPI), Actie Comitť Westerling
24 maart 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - International Federation of Clerical and Technical Employees, Landelijke Vrije Vakorganisatie in het Rijwielbedrijf, Bond van Algemeen Rijkspersoneel, Berlips-fonds, Nederlandse Onderwijzers Vereniging, Het Zwarte Korps, Vereniging voor Ambtenaren, Bedrijfsbond van Kunstenaars en Werknemers in de Film-, Theater- en Amusementsbedrijven, Personeelsvereniging Schade EnquÍte Commissie, Centrale Vereniging voor Markt-, Straat-, en Rivierhandel, Verbond van Kleinfabrikanten in de Sigarenindustrie, Personeelsvereniging Hoogovens
15 maart 2017 - Politieke sturing en toezicht - Verslag Vaste Kamercommissie 2015, klachtendossiers 1960-1966
9 maart 2017 - Inzagedossiers vakbewegingen - Nederlandse Organisatie van Musici en Artiesten (NOMA), Nederlandse Boerengemeenschap, wilde stakingen Ė algemeen, wilde stakingen bij Philips Gloeilampenfabriek NV te Eindhoven, CoŲrdinatiecommissie van de Internationale Beroepssecretariaten
23 februari 2017 - Inzagedossiers vredesbewegingen - MIVD-inzagedossier Algemene Nederlandse Vredesaktie; Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - PSP, Vrije Socialist
17 februari 2017 - Inzagedossiers vredesbewegingen - MIVD-inzagedossiers WILPF, Kerk en Vrede en Doopsgezinde Vredesgroep
9 februari 2017 - Inzagedossiers (extreem-)linkse en communistische groepen - Vereniging Vrij Spanje: verslagen van openbare vergaderingen en bijeenkomsten, leden en bestuur, periodieken en vlugschriften, organisatie en activiteiten 
3 februari 2017 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Persatoean Pendoedoek Indonesia, Perhimpunan Seni Indonesia Widjaya, Roeskaja Mysl, Comitť Hulp aan IndonesiŽ, krontjongorkest Sinar Indonesia, Vereniging Korps Kadet Laut Indonesia, Balai Pertemuan, Comitť Handhaving Recht en Veiligheid
27 januari 2017 - MIVD - MID - Handboek bedrijfsprocessen 2001
6 januari 2017 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Deutsch-Indonesische Gesellschaft, Taman Persaudaraan, Actie Comite Indonesia, Persatuan Indonesia, Perhimpoenan Indonesia
27 december 2016 - Inzagedossiers studentenorganisaties - OPSJ-periodieken
22 december 2016 - Inzagedossiers politieke partijen - Partij van de Daad, GPV, Oude SDAP, Partij voor Wereldregering, PvdA
15 december 2016 - MIVD - LAMID - maandoverzichten 1982; MARID - Peridiek Informatierapport 3/1982
6 december 2016 - Inzagedossiers vredesbewegingen - Haarlemse Vredesraad, Dordtse Vredesgroep, Comitť van Actie voor Vrede
2 december 2016 - Inzagedossiers Irak - dagelijke updates BZ, maart-april 2003
17 november 2016 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Nederlands-Indonesisch Vriendschaps- en Opbouwfonds, Indonesische "Malino" studenten in Nederland, Indo Nationale Partij (Partai-Indo-Nasional), Russische en Duitse activiteiten en invloeden in IndonesiŽ, Communistische activiteiten van IndonesiŽrs in Nederland, Partai-Rakjat-Indonesia-Derikat (PRIS)
4 november 2016 - stukken uit het archief van de Luchtmachtstaf over LUID / Sectie L2 van de Luchtmachtstaf en de Luchtmacht Inlichtingen School
27 oktober 2016 - Inzagedossiers vakbewegingen - Vakbeweging in IndonesiŽ en activiteiten in Nederland gericht op Indonesische scheepvaartpersoneel, Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI), Internationale Vereniging van Democratische Juristen (internationaal en Nederlandse sectie), Nederlandse Bond van Huisvrouwen, Bond der Kleine Boeren, International Police Association, Rapporten betreffende de vakbeweging, infiltratie van leden van de CPN bij de Nederlandse Vak Vereniging (NVV)
7 oktober 2016 - Inzagedossiers vredesbewegingen - Genootschap der Vrienden Ė Quakers, Doopsgezinde Vredesgroep, War Resisters International (WRI), Onafhankelijke Vredesliga, Stichting Anti-atoombom Actie, Comite "Albert Schweitzer tegen Atoombomproeven", De Vredestichters
3 oktober 2016 - Inzagedossiers anarchisme
16 september 2016 - Politieke Sturing en Toezicht - Raad voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - vergaderstukken 2004 tot en met 2010
9 september 2016 - Politieke Sturing en Toezicht - Raad voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - vergaderstukken 2000 tot en met 2003
8 september 2016 - Inzagedossiers antimilitaristische organisaties - AIVD-onderwerpsdossiers Comitť Steunfonds van slachtoffers van principieel en daadwerkelijke antimilitarisme in Nederland, Actie Comite tegen verlenging diensttijd, AIVD en MIVD-inzagedossiers Acties rondom Johannes Post-kazerne in Havelte, MIVD rapportages over antimilitarisme 1991-1998
2 september 2016 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Comitť van Actie tegen Oorlog in IndonesiŽ, Republikeinse Partij van IndonesiŽ en activiteiten van de Republiek IndonesiŽ in het buitenland, revolutionaire organisatie Perhimpoenan Indonesia in Nederland, AIVD-notitie 'Bali 2 maakt einde aan struisvogelpolitiek Jakarta', 2006
19 augustus 2016 - Inzagedossiers Politieke partijen
12 augustus 2016 - Inzagedossiers studentenorganisaties - DSO Pericles, Vereniging Slowaakse Katholieke Studenten
5 augustus 2016 - Inzagedossiers (extreem-)rechtse groepen - Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw, Solidaristische Beweging Joris van Severen Orde, Nederland-Eťn, Vaderlands Verbond, Nationale Partij, Noenmaalgezelschap
22 juli 2016 - Inzagedossiers organisaties van (oud-)militairen - Nederlandse Bond van Militairen, Bond van Oud-Strijders, Bond van Oud-Stoottroepers, diverse bonden van oud-militairen, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO)
14 juli 2016 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Correspondentie met Republiek Indonesia, Vereniging Indonesische Nederlanders, Verenigingen van IndonesiŽrs hier ten lande, Vereniging Nederland-IndonesiŽ, Vergaderingen van de Vereniging Nederland-IndonesiŽ
9 juli 2016 - Inzagedossiers Jongerenorganisaties - Bond van Vrije Jeugd Groepen, Onafhankelijke Jongeren Beweging
7 juli 2016 - Inzagedossiers antimilitaristische organisaties - aanvullend inzagedossier Onkruit (met name overval op PMC Amsterdam)
30 juni 2016 - Inzagedossiers antimilitaristische organisaties - Acties tegen munitietransporten Groningen-Duitsland 1981-1982
25 juni 2016 - Inzagedossiers Studentenorganisaties - Onderwerpsdossier Activiteiten van aangesloten organisaties van de International Union of Students en de Nederlandse deelname hierin 
23 juni 2016 - BVD: Maandoverzichten 1965 compleet
20 juni 2016 - Andere diensten - Centrale Recherche Informatiedienst - Journaal Berichtgeving Terrorisme 1980-1986
28 mei 2016 - Politieke sturing - Ministerie van Binnenlandse Zaken - verslagen besprekingen HBVD met minister, 1985-1989
23 mei 2016 - Inzagedossiers Irak - sitreps en dagrapportages BZ/AIVD/MIVD 2002-2005
20 mei 2016 - Inzagedossiers Organisaties van oud-verzetstrijders en kamp-comitť's - Association Interalliť des Resistants du Rail; Bond van Illegale Werkers; Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland; Initiatiefcomitť Vrouwen van RavensbrŁck; Internationale Federatie van Nationale Verzetsbewegingen; Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet; Voormalige Raad van Verzet te Rotterdam; Voormalig Verzet Nederland.
5 mei 2016 - Inzagedossiers - Operatie Diepvries / Porselein - nader inzagedossier Operatie Diepvries / Porselein
28 april 2016 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Ambon
22 april 2016 - Inzagedossiers vredesbewegingen - Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
15 april 2016 - AIVD/BVD - Handboek Administratieve Organisatie 1992-1997
7 april 2016 - Politieke sturing - Ministerie van Binnenlandse Zaken - verslagen besprekingen HBVD met minister, 1980-1984
29 maart 2016 - Inzagedossiers Vakbewegingen: Katholieke Centrale te Heerlen, Nederlandse Vakbeweging (algemeen), Algemene Bond van Arbeids Contractanten in Overheids- en Semi-Overheidsdienst, Algemene Nederlandse Bond van Horeca Personeel (ANBH), Algemene Bond van Personeel in Sociale / HygiŽnische Instellingen, Algemeen Vrijzinnig Vakverbond, Vakorganisatie voor PTT-personeel Ons Belang, Federatie van Stucadoors
18 maart 2016 - Inzagedossiers - Operatie Diepvries / Porselein / Extra - nader inzagedossier Operatie Extra
5 maart 2016 - Inzagedossiers JoegoslaviŽ - aantal ontbrekende MID-notities recente ontwikkelingen
29 februari 2016 - CVIN - vergaderstukken 2005-2008
22 februari 2016 - Inzagedossiers Kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties - Islam-propaganda in Nederland, Kerkelijke vergaderingen (Nederlands Hervormde Kerk), Open Religieus Genootschap, Utrechtse Kring, Youth for Christ, Zevende-Dags Adventisten
25 januari 2016 - Inzagedossiers Irak
20 januari 2016 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Weekbulletins Molukkers, 1981-1982
17 januari 2016 - CVIN - vergaderstukken 2003-2004
12 januari 2016 - AIVD - kwartaalberichten 2002-2005, nieuwe gegevens verstrekt in beroepszaak
11 januari 2016 - CVIN - vergaderstukken 2001-2002
5 januari 2016 - Inzagedossiers Jongerenorganisaties: Nederlands Jongeren Reveil, Jeugdparlementen
16 december 2015 - MIVD - CID - CI-Rapportages 1973-1976
7 december 2015 - Inzagedossiers Studentenorganisaties - ASVA, FVSV, IUS, OPSJ, Pericles en SAS
3 december 2015 - Inzagedossiers Federalistische organisaties
27 november 2015 - Inzagedossiers Esperantoverenigingen
24 november 2015 - Inzagedossiers extreemrechtse groepen - Europafront en Jong Europa
9 november 2015 - Inzagedossiers IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - activiteiten van de Repoeblik Maloekoe Selatan (RMS), de republiek van Vrije Zuid-Molukken, en haar verschillende nevenorganisaties,Stichting Door de Eeuwen Trouw, stichting Blank Ambon Ė Irian, stichting Helpt Ambon in Nood, Actie Comitť Westerling
2 november 2015 - Diverse publicaties
                                MIVD - verslagen directieberaad 2003: 26 maart, 23 juli, 20 augustus, 10 september, 24 september, 10 december en 17 december.
26 oktober 2015 - Inzagedossiers Anti-communistische Organisaties- onderwerpsdossiers uitgave "Het Wereldcommunisme", Nat.Instituut Steun Wettig Gezag, Maatregelen van overheidswege inzake het communisme en meningen daaromtrent, "De Vrije Pers", Commissie voor Bijzondere Opdrachten, Geheime Dienst Nederland, "Recherche-Bureaux", Nationaal Jongeren Verbond, Anti-Bolsjiwistisch Blok der Naties, Association Suisse des Amis de l'Entente Internationale Anticommuniste, World Organisation Anti-Communism
13 oktober 2015 - Inzagedossiers extreemrechtse groepen - onderwerpsdossiers Stichting Nieuw Nederland Zonnig Zuid Amerika, Florimond Grammens Fonds, Organisaties die Groot-Nederlandse gedachte aanhangen, Brabantia Nostra, Vlaamse Jeugd Beweging, Nazi / neo-nazi groepringen, Stichting Nederland-Duitsland, Werkgemeenschap Nederland-Duitsland
6 oktober 2015 - Inzagedossiers Anti-communistische Organisaties
29 september 2015 - AIVD - Jaarverslagen BVD 1991-2001
22 september 2015 - Inzagedossiers antimilitaristische groepen - nader inzagedossier MIVD over 'Onkruit'
15 september 2015 - Inzagedossiers Diverse groepen - onderwerpsdossiers Nationaal Verbond, Nationaal Reveil, Verbond der Lage Landen, Nederlandse Concentratie, Volksweerbaarheid, activiteiten van Sweerts, Westerling en Door de Eeuwen Trouw
8 september 2015 - Politie Inlichtingendiensten: Verslagen besprekingen met belangrijkste politieverbindingen 1965-1969
7 september 2015 - Inzagedossiers Suriname -: diverse onderwerpsdossiers jaren '50
31 augustus 2015 - CVIN - rapportages MID 1988-1999
17 augustus 2015 - Inzagedossier IndonesiŽ, Molukse Zaken en Nieuw Guinea - Weekbulletins (Zuid)molukkers 1978-1980
30 juli 2015 - AIVD - rapportages/ambtsberichten - diverse regeringsbrieven 1948-1985
22 juli 2015 - Inzagedossiers: Operatie Diepvries / Porselein / Extra
14 juli 2015 - MIVD - verslagen directieberaad 2002-2003
14 juli 2015 - Toezicht: Verslag Vaste Kamercommissie 2014
6 juli 2015 - Inzagedossiers Diverse groepen  onderwerpsdossiers - Comitť Handhaving Rijkseenheid, Groter Nederland Actie, Gemeenschappelijk Actie van Nederlandse Vrouwen / Nationaal Verbond / Nieuw Guinea Nederlandse Vrouwen Bond / Groter Nederland Actie, Stichting Nieuw Guinea Verbond Nederland 
17 juni 2015 - BVD - Stafafdeling Buitenlandse Politiek - rapporten 1980-1984
8 juni 2015 - Inzagedossiers Diverse groepen: onderwerpsdossiers Rozenkruisersgenootschap, Gemeente des Heren, Russisch Orthodoxe Kerk in het buitenland, Doopsgezind Vredesbureau
2 juni 2015 - Militaire inlichtingendiensten - MARID - inlichtingenrapportages 1961, 1980, 1983 en 1984
26 mei 2015 - BVD: Maandoverzichten 1964 compleet
18 mei 2015 - Militaire inlichtingendiensten - CoŲrdinatiecomitť Inlichtingen en Veiligheid - verslagen werkgroepvergaderingen 1980-1993
11 mei 2015 - Militaire inlichtingendiensten - LUID - ISAMs 1983 en 1985
4 mei 2015 - Diverse groepen: AIVD-inzagedossier Oosteuropese beÔnvloeding van de Nederlandse vredesbeweging over de periode 1977-1989
29 april 2015 - Diverse groepen: Onderwerpsdossier Commissie Rechtspositie Ambonese Militairen en Schepelingen CRAMS
19 april 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - LUID - ISAMs 1980 en 1984, Inlichtingenrapporten, Mededeling van Gegevens en Fundamentele Inlichtingen Geallieerden
13 april 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MID - Overzicht anti-militaristische en radicaal pacifistische groeperingen / Handboek Vredesbewegingen (compleet)
                        - Extreem-rechtse groepen - onderwerpsdossiers Vaderlandse Kring, Nederlandse Volks Unie (1948-1951), De Vlag (Deutsch-Vlamische Arbeitsgemeinschaft), Heel-Nederlandse Jongerenbeweging en Nationaal-Democratische Partij (1952-1955)
                        - Diverse groepen: onderwerpsdossier Europese Actie / Europese Federatieve Beweging / Beweging van Europese Federalisten
2 april 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MID - enkele nagekomen MID-Inlichtingen Berichten 1997
30 maart 2015 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 106
17 maart 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MARID - Inlichtingenrapportages 1977
10 maart 2015 - Inzagedossiers: JoegoslaviŽ, met onder meer MID-notities recente ontwikkelingen.
22 februari 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MIVD - personeelsblad 'Ingelicht' 2000-2011
10 februari 2015 - AIVD - Kwartaalrapportages  juli 2002 tot en met december 2005
2 februari 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MID - MID-Tijdschrift 1962-1965
17 januari 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - MID - MID-Inlichtingen Berichten 1997 
9 januari 2015 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID -101 Militaire Inlichtingendienst Compagnie - 103 Istar, 103 JISTAR, Intellscoop en Infoscoop 1993-2003
20 december 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID - ISAMs 1958-1960 G2 Generale Staf
10 december 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LUID - ISAMs 1972-1977
23 november 2014 - CVIN - vergaderstukken 1998-2000
14 november 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 101 tot en met 105
31 oktober 2014 - CVIN - vergaderstukken 1996-1997
21 oktober 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - ambtsberichten MIVD 2001-2004
11 oktober 2014 - BVD-Maandberichten 1990-1991
2 oktober 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - Maandberichten 1991-1993
25 september 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 97 tot en met 100
19 september 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 92 tot en met 96
18 september 2014 - Overige publicaties - ontbrekende eindnoten bij 'Van oude jongens, de dingen die voorbij gaan...' 
15 september 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - MARID - Periodieke Inlichtingenrapporten 1982
5 september 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID - verslagen vergaderingen CoŲrdinatiecomitť Inlichtingen en Veiligheid
1 september 2014 - Diverse groepen: Inzagedossiers Studentenorganisaties IUS, LSVB, NCSV, NSR, OPSJ, Perikles, Politeia en SVB
28 augustus 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 88 tot en met 91
21 augustus 2014 - CVIN - vergaderstukken 1992-1995
16 augustus 2014 - Politie Inlichtingendiensten: Verslagen besprekingen met belangrijkste politieverbindingen 1960-1964
4 augustus 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 78 tot en met 87
26 juli 2014 - Auroraverslagen - verslagen MT 1990-1993
19 juli 2014 - Rapportages/ambtsberichten - diverse regeringsbrieven 1950-1982
9 juli 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID en MARID, rapportages 1975
27 juni 2014 - CVIN - vergaderstukken 1984-1991
20 juni 2014 - Overige publicaties : boek 'De BVD in de twintigste eeuw : Institutionele geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 1945-2000 / Dick Engelen'; boek 'Van oude jongens, de dingen die voorbij gaan... : Een sociale geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 1945-1998 / Eleni Braat'
                    - Externe rapporten - lijst extremistische organisaties
14 juni 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - Supintreps BosniŽ-Herzegovina 1994-1995
7 juni 2014 - Politieke Sturing en Toezicht - Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten / Stukken Ministeriele Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 1991-1999
31 mei 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 76 en 77
27 mei 2014 - Toezicht: Verslag Vaste Kamercommissie 2013
23 mei 2014 - Inlichtingendienst Buitenland - diverse rapportages 1959
17 mei 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - ambtsberichten MIVD 2005-2011
5 mei 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 53 t/m 75
20 april 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID - CID - CINTSUMs 1990 
11 april 2014 - Inlichtingendienst Buitenland - diverse rapportages 1960/1961
5 april 2014 - Militaire Inlichtingendiensten - LAMID: Handboek Vredesbewegingen, 1969
29 maart 2014 - Voorlopers BVD: BNV en CVD
20 maart 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 42 t/m 52
14 maart 2014 - hoofdstukken Wetgeving en Toezicht - Vaste Kamercommissie IVD
13 maart 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 26 t/m 41
7 maart 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 13 t/m 25
1 maart 2014 - Inzagedossier Molukse Zaken, dossiers 0 t/m 12
21 februari 2014 - aanvulling MIVD-inzagedossier Onkruit 1977-1997
14 februari 2014 - Diverse groepen: Inzagedossier MIVD mbt organisaties van dienstplichtigen
6 februari 2014 - Maandoverzichten 1963, ongeschoond
                            Politie - rapport ID-Amsterdam over CPN, 1949
31 januari - Militare inlichtingendiensten: Lamid INTSUMs Midden Oosten 1979
17 januari 2014 - Militaire inlichtingendiensten: rapportages Lamid en Luid
                         - stukken bij CVIN en CIVD
                         - Diverse groepen: Inzagedossier Rara
10 januari 2014 - Nieuwsbrief Hermandad - nieuwsbrieven 1997-2002
                         - Rapportages/ambtsberichten - rapportages 1970-1985
2 januari 2014 - Extreem-rechtse groepen - Inzagedossier Centrumpartij '86 (na bezwaar)
28 december 2013 - Diverse groepen: Inzagedossier MIVD Acties tegen munitietransporten 1982-2003
19 december 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - rapportages 1947-1949
5 december 2013 - Inzagedossier stakingen 1952-1988
                            - inzagedossier MIVD 'Onkruit', 1998-2007
21 november 2013 - Stafafdeling Buitenlandse Politiek - Focus 1985-1989
16 november 2013 - Inlichtingendienst Buitenland - diverse rapportages 1962
9 november 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - groot aantal rapportages uit 1950-1969
21 september 2013 - Dag- en weekrapporten - weekrapporten afd. BT 1988-1990
13 september 2013 - Inlichtingendienst Buitenland - diverse rapportages 1963-1979, rapport commissie Modderman
6 september 2013 - Inzagedossier extreem-rechtse organisaties 1979-2010 MIVD
29 augustus 2013 - Panorama's 1952-1959
                            - Politie Inlichtingendiensten - politieke/politiŽle rapportages Groningen 1970-1971, taakverdeling
23 augustus 2013 - Militaire Inlichtingendiensten - diverse rapportages MARID 1960-1962
16 augustus 2013 - Comitť Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) - diverse rapportages en ISAMs (Indonesie, Nieuw-Guinea, Jom Kippoeroorlog + algemene ISAMs)
                            - Militaire Inlichtingendiensten, LAMID en LUID - rapportages Jom Kippoeroorlog
15 augustus 2013 - Inlichtingendienst Buitenland - wekelijkse inlichtingenrapporten, 2e helft 1969
5 augustus 2013 - Maandoverzichten 1947-1950
26 juli 2013 - Comitť Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) - diverse rapportages en ISAMs
23 juli 2013 - Maandoverzichten 1945-1946
20 juli 2013 - Maandoverzichten 1962, ongeschoond
15 juli 2013 - Bulletins Studentenactiviteiten
9 juli 2013 - Verjaringstabellen
8 juli 2013 - Verjaringstabellen
                    - Diverse Groepen - Inzagedossier Rood Verzetsfront / Knipselkrant
26 juni 2013 - Aantal Panorama's 1966-1969 en 1985-1988 waarbij minder gegevens zijn weggelakt dan de eerder verstrekte stukken; 
                    - Extreem-rechtse groepen: aanvulling Inzagedossier Centrumpartij c.a., 
                    - Diverse Groepen: Inzagedossier Psychologische oorlogvoering
                    - Diverse Groepen: Inzagedossier Stichting Onderzoek Ecologische Vraagstukken en Oost-West Instituut
                    - Diverse Groepen: Inzagedossiers AIVD en MIVD mbt verzet/huurlingen in Suriname
7 juni 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal rapportages 1950-1956 (voornamelijk CPN)
2 juni 2013 - Weekoverzichten 1955 en 1956
19 mei 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal rapportages uit 1956-1962 (voornamelijk CPN en PSP)
5 mei 2013 - Weekoverzichten 1953 en 1954
1 mei 2013 - Extreem-rechtse groepen - Inzagedossier CP, CD en CP86 bij de MIVD
30 april 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal rapportages uit 1957-1969 (voornamelijk CPN en PSP)
23 april 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1960, 1961 en 1962
17 april 2013 - Extreemrechtse groepen - Inzagedossier Centrumpartij '86
13 april 2013 - Panorama's 1959-1964
8 april 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1964 over het Carlisme
7 april 2013 - Weekoverzichten 1950, 1951 en 1952
7 april 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1961 en 1963
17 maart 2013 - Maandoverzichten dec. 1950, 1951
12 maart 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1964, 1969 en 1970
10 maart 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1968
10 maart 2013 - Maandoverzichten 1952
5 maart 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1967
5 maart 2013 - Extreemrechtse Groepen - Inzagedossier OSL bij de MIVD
24 februari 2013 - Panorama's 1966-1970
19 februari 2013 - Panorama's 1985-1990
4 februari 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1966
3 februari 2013 - Rapportages/Ambtsberichten - aantal ambtsberichten uit 1965
20 januari 2013 - Maandoverzichten 1953 en 1954
20 januari 2013 - Extreemrechtse Groepen - Inzagedossier Centrumpartij c.a.
13 januari 2013 - Diverse Groepen - Inzagedossier ASVA 1967-1974
13 januari 2013 - Extreemrechtse Groepen - Inzagedossiers Hammerskins en Hou Kontakt
7 januari 2013 - Rapportage RaRa, 1993
7 januari 2013 - Diverse Groepen - Inzagedossier Provo 1965-1967
7 januari 2013 - Maandoverzichten 1955, 1957 en 1958
17 december 2012 - Maandoverzichten 1956
9 december 2012 - Panorama's 1975-1979
2 december 2012 - Panorama's 1980-1984
14 november 2012 - Auroraverslagen 1990
14 november 2012 - Maandoverzichten juni 1972, december 1974 en 1977, ongeschoond
4 november 2012 - Maandoverzichten 1976, ongeschoond


Terug