Ministerie
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van de AIVD, en was dat voor haar voorgangers.
Het Hoofd van de Dienst heeft daartoe regelmatig overleg met de minister, gemiddeld eens per kwartaal.

Het Hoofd maakt van die overleggen korte verslagen. De AIVD heeft van een aantal jaren deze verslagen (deels) openbaar gemaakt.

Andere jaren zijn opgevraagd en worden te zijner tijd gepubliceerd.


Home