Co÷rdinatiecomitÚ Inlichtingen en Veiligheid

In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw functioneerde een Co÷rdinatiecomitÚ Inlichtingen en Veiligheid bij de Generale Staf. Dit was een "Co÷rdinerend orgaan van alle aangelegenheden betreffende het Functiegebied Inlichtingen."
Onduidelijk is of dit comitÚ nog steeds bestaat of tot wanneer het gefunctioneerd heeft.


- verslag vergadering 26 september 1975    
- verslag vergadering 22 maart 1978    
- verslag vergadering 20 juni 1978    
- verslag vergadering 9 september 1978    
- verslag vergadering 14 november 1978
- verslag vergadering 9 januari 1979
- verslag vergadering 28 maart 1979
- verslag vergadering 15 juni 1979
- verslag vergadering 11 september 1979
- verslag vergadering 6 november 1979 
- Studie co÷rdinatie Inlichtingen en Veiligheid, 1979    
- verslag vergadering 15 januari 1980    
- verslag vergadering 25 maart 1980    
- verslag vergadering 10 juni 1980    
- verslag vergadering 9 september 1980    
- verslag vergadering 2 december 1980    
- verslag vergadering 10 februari 1981    
- verslag vergadering 4 april 1981    
- verslag vergadering 2 juni 1981    
- verslag vergadering 8 september 1981    
- verslag vergadering 7 december 1981    
- verslag vergadering 2 maart 1982    
- verslag vergadering 4 mei 1982    
- verslag vergadering 31 augustus 1982    
- verslag vergadering 9 november 1982    
- verslag vergadering 22 maart 1983    
- verslag vergadering 1 juni 1983    
- verslag vergadering 5 oktober 1983    
- verslag vergadering 18 januari 1984     
- verslag vergadering 11 april 1984    
- verslag vergadering 4 juli 1984    
- verslag vergadering 10 oktober 1984    
- verslag vergadering 21 februari 1985    
- verslag vergadering 9 mei 1985    
- verslag vergadering 14 augustus 1985    
- verslag vergadering 13 november 1985    
- verslag vergadering 12 februari 1986    
- verslag vergadering 14 mei 1986    
- verslag vergadering 17 oktober 1986    
- verslag vergadering 26 maart 1987    
- verslag vergadering 24 juni 1987   
- agenda vergadering 24 augustus 1988   
- verslag vergadering 5 april 1989    

Dit comitÚ had een aantal werkgroepen, waar deelonderwerpen werden besproken.

Werkgroep Inlichtingen
Deze werkgroep had tot taak "het co÷rdineren van de KL-inspanning m.b.t. inlichtingenaangelegenheden, teneinde de van de Warschaupact strijdkrachten uitgaande dreiging t.o.v. (delen van) de KL, te kunnen beoordelen.
- verslag 1e vergadering 22 april 1980   
- verslag 2e vergadering 20 juni 1980   
- verslag 3e vergadering 17 december 1980   
- verslag 4e vergadering 16 april 1981   
- verslag 5e vergadering 10 juli 1981    
- verslag 6e vergadering 15 oktober 1981   
- verslag 7e vergadering 22 december 1981   
- verslag 8e vergadering 5 april 1982   
- Discussiestuk "Definities op Inlichtingengebied" 
- verslag themavergadering 26 mei 1982   
- verslag 9e vergadering 10 september 1982   
- verslag 10e vergadering 20 december 1982   
- verslag 11e vergadering 5 april 1983   
- verslag 12e vergadering 10 juni 1983 (gedeeltelijk)  
- verslag 16e vergadering 7 mei 1985   
- verslag 17e vergadering 29 september 1985   
- verslag 18e vergadering 29 november 1985   
- verslag 19e vergadering 14 februari 1986   
- verslag 20e vergadering 6 juni 1986   
- verslag 22e vergadering 4 juni 1987    
- verslag vergadering 2 oktober 1987   
- verslag 23e vergadering 9 oktober 1987   
- verslag 24e vergadering 21 januari 1988   
- verslag 25e vergadering 2 juni 1988   
- verslag 26e vergadering 9 september 1988   
- verslag 27e vergadering 1 december 1988   
- verslag 28e vergadering 6 april 1989   
- verslag 29e vergadering 29 juni 1989   
- verslag 30e vergadering 10 oktober 1989   
- verslag 31e vergadering 24 januari 1990   
- verslag 32e vergadering 10 april 1990   
- verslag 33e vergadering 21 augustus 1990    
- verslag 34e vergadering 14 december 1990
- verslag 35e vergadering 18 april 1991    
- verslag 36e vergadering 9 oktober 1991   
- verslag 37e vergadering 14 januari 1992    
- verslag 37e vergadering 13 november 1992   
- verslag 38e vergadering 14 mei 1993

Werkgroep Mil Geo
- verslag 11e vergadering 27 februari 1980   
- verslag 13e vergadering 28 mei 1980   
- verslag 14e vergadering 8 oktober 1980   
- verslag 15e vergadering 25 april 1983   
- verslag 16e vergadering 18 april 1984   
- verslag 17e vergadering 26 juni 1984   
- verslag 18e vergadering 7 september 1984   
- verslag 20e vergadering 21 februari 1985   
- verslag 21e vergadering 2 mei 1985   
- verslag 22e vergadering 4 september 1985   
- verslag 23e vergadering 12 november 1985   
- verslag 24e vergadering 28 januari 1986   

Werkgroep Personeel en Opleidingen
- verslag vergadering 6 januari 1981    
- verslag vergadering 29 september 1981    
- verslag vergadering 16 februari 1982    
- verslag vergadering 8 juni 1982    
- verslag vergadering 5 oktober 1982    

Werkgroep Veiligheid
De werkgroep co÷rdineert de beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. militaire veiligheid. Daarmee samenhangend, levert de werkgroep een bijdrage aan het formuleren van de militaire veiligheidsdoctrine van CLAS/BLS door het bepalen van de factoren van invloed op de militaire veiligheid en het doen van aanbevelingen m.b.t. de uitvoeringsbepalingen op het gebied van beveiligingsmaatregelen, e.e.a. op basis van de door BLS vastgestelde dreigingsanalyse.
- verslag vergadering 26 maart 1980    
- verslag 21e vergadering 18 juni 1980   
- verslag 22e vergadering 19 september 1980   
- verslag 23e vergadering 19 december 1980   
- verslag 24e vergadering 24 april 1981   
- verslag 25e vergadering 4 september 1981    
- verslag 26e vergadering 18 december 1981   
- verslag 27e vergadering 25 maart 1982   
- verslag 28e vergadering 24 juni 1982   
- verslag 29e vergadering 23 september 1982    
- verslag 30e vergadering 16 december 1982   
- verslag 31e vergadering 24 maart 1983   
- verslag 35e vergadering 5 april 1984    
- verslag 36e vergadering 6 september 1984   
- verslag 37e vergadering 20 december 1984   
- verslag 38e vergadering 28 maart 1985   
- verslag 39e vergadering 27 juni 1985   
- verslag 40e vergadering 27 september 1985   
- verslag 41e vergadering 10 januari 1986   
- verslag 42e vergadering 2 mei 1986   
- verslag 43e vergadering 4 september 1986   
- verslag vergadering 24 oktober 1986   
- verslag 44e vergadering 4 december 1986   
- verslag 45e vergadering 9 april 1987   
- verslag 46e vergadering 18 augustus 1987   
- verslag 47e vergadering 8 december 1987    
- verslag 48e vergadering 11 mei 1988     
- verslag 49e vergadering 9 september 1988    
- verslag 50e vergadering 13 december 1988    
- verslag 51e vergadering 12 april 1989    
- verslag 52e vergadering 13 juni 1989    
- verslag 53e vergadering 15 september 1989    
- verslag 54e vergadering 21 december 1989    

Werkgroep Voorschriften
- verslag 3e vergadering 4 mei 1988  

Werkgroep Vulling Oorlogsorganisatie
- verslag 16e vergadering 20 januari 1986   

Ook hier blijft vooralsnog onduidelijk hoe lang deze werkgroepen nog hebben gefunctioneerd.


Terug