Afdeling Inlichtingen en Veiligheid

 

Naast de LAMID bestond bij de Landmachtstaf de 'Afdeling Inlichtingen en Veiligheid'. Het hoofd van de LAMID was tevens het hoofd van deze afdeling. Beide organen vielen grotendeels samen, met name de secties voor inlichtingen en veiligheid. Officieel was de LAMID verantwoordelijk voor de inwinning van inlichtingen en de Afdeling I en V was verantwoordelijk voor de verwerking daarvan.
De afdeling is een voortzetting van de Sectie G2 Inlichtingen van de Generale Staf. In 1969 werd deze naam gewijzigd.
Ook de Marine en de Luchtmacht hadden afdelingen met een zelfde naam. Bij deze afdelingen was respectievelijk het hoofd MARID en het hoofd LUID hoofd van de afdeling.

Orgaanbeschrijving Afdeling Inlichtingen en Veiligheid
Reorganisatie Afdeling Inlichtingen en Veiligheid, 1992
artikel 'Krijgsmachtonderdelen combineren afdelingen Inlichtingen en Veiligheid, juli/augustus 1996

De co÷ordinatie tussen de afdelingen van de verschillende  krijgsmachtonderdelen werd sinds 1977 verzorgd door het het InterservicecomitŰ Inlichtingen. Dit comitÚ stond onder leiding van de sectie inlichtingen van de Defensiestaf.

In 1983 werd het InterservicecomitÚ Inlichtingen opgeheven en vervangen door het InterservicecomitÚ Inlichtingen en Veiligheid. De wijziging betrof voornamelijk een naamswijziging.

De MIVD ziet deze afdelingen Inlichtingen en Veiligheid niet als voorlopers van de MIVD.

De Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Landmachtstaf gaf jarenlang maandrapportages uit, met daarin politieke, economische en militaire gebeurtenissen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en het Verre Oosten. Enkele van deze rapportages zijn openbaar geworden.

1973
1
2
3
4
5
6


9
10
11
12
1974

2
3
4
5
6
1975 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1976   2 3 4 5 6   8    
1977 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1979 1 2 3 4 5          
1980                    
1981                    
1982 1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12


Terug