Inzagedossiers (extreem-)rechtse groeperingen en oud-collaborateurs


Op deze pagina staan inzagedossiers over (extreem-)rechtse groepen die de AIVD in de afgelopen jaren openbaar heeft gemaakt.

De lijst is (min of meer) chronologisch gerangschikt naar begindatum van de activiteiten van de organisaties.

 - Op internet heeft geruime tijd het volgende bestand gestaan, maar dat is er inmiddels van verwijderd:
BVD-stukken uit het archief van Dries van Agt mbt. extreem-rechts, Amicale en de Turkse gemeenschap

Terug