Nieuwsbrief / Nieuwsbrief Hermandad
Sinds 1996 geeft de BVD, later AIVD periodiek een nieuwsbrief uit, met name bedoeld voor de politieverbindingen. In de interne publicatie 'De BVD in de twintigste eeuw' van BVD-historicus Dick Engelen wordt deze nieuwsbrief dan ook omschreven als 'Nieuwsbrief Hermandad'. In de nieuwsbrief geven medewerkers van de Dienst een visie op recente ontwikkelingen, maar ook op (wetenschappelijke) onderzoeken en publicaties. Van Engelen gaf aan dat deze nieuwsbrief een vervanging was van de maand- en kwartaaloverzichten, die sinds 1991 niet meer verschenen.

Inmiddels is een aantal van deze nieuwsbrieven gedeeltelijk openbaar gemaakt. In de toekomst zullen er meer volgen.

1996: 
1997: nummer 5
1998: nummer 1; nummer 2; nummer 3; nummer 4; nummer 5; nummer 6; nummer 7; nummer 8
1999: nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4; nummer 5
2000: nummer 1; nummer 2; nummer 3
2001: nummer 2
2002: nummer 1; nummer 2

 

 


Home