Comitť Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN)

 

Begin 1957 waren er strubbelingen tussen de verschillende inlichtingendiensten. Hierover werd door de CoŲrdinator Inlichtingen en Veiligheidsdiensten met de hoofden van de verschillende diensten overlegd. Uit dit overleg is later het Comitť Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) voortgekomen.

Het CVIN is het ambtelijk voorportaal van de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) en coŲrdineert de uitvoering van de taken van BVD en MIVD. Het comitť bestaat uit de coŲrdinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en diens adviseur, beiden werkzaam bij het ministerie van Algemene Zaken, de hoofden van de BVD en de MIVD, alsmede vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie. Afhankelijk van het onderwerp zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Verkeer en Waterstaat aanwezig.
In het CVIN is er, onder leiding van de coŲrdinator voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het ministerie van Algemene Zaken, ruimte om te spreken over de van nature meer gevoelige zaken die de inlichtingentaak van de AIVD en de MIVD aangaan.

Het CVIN komt in principe maandelijks bijeen. Naast de voorbereiding van de RIV en de daarin te behandelen onderwerpen kunnen onderwerpen op de agenda bijvoorbeeld de proliferatie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen, de situatie in het voormalige JoegoslaviŽ, de bijzondere informatiebeveiliging, de Oost-Europese georganiseerde misdaad, nationale en internationale dreigingen, interceptie van telecommunicatie, cryptografie, de ontwikkelingen in het voormalige JoegoslaviŽ, het archiefbeleid, radicale islamitische organisaties, de relatie tussen Nederland en Suriname, de Koerdische kwestie, de ontwikkelingen in IndonesiŽ, de ontwikkelingen in Turkije en Rusland en de overige landen van het GOS, voor zover sprake is van een mogelijk veiligheidsrisico voor Nederland.

De vergaderstukken van het CVIN, vanaf 1984 zijn hier te vinden.

Daarnaast is er sprake van een zogenaamde CVIN-plus, dat zijn bijeenkomsten ter voorbereiding op de RIV-vergaderingen samen met de secretarissen-generaal van de betrokken departementen.


Het CVIN verzamelde materiaal van de verschillende inlichtingendiensten en verwerkte dat in zogenaamde ISAM's (inlichtingensamenvattingen) en andere rapportages aan ministers en de krijgsmachtleiding. Onderwerpen waren voornamelijk militaire en politieke inlichtingen.

Inlichtingensamenvatting en beoordeling toestand (wereldwijd en Nederland)
Deze stukken zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11927.

 

Koude oorlog
Deze stukken zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11930.

 

Berichtgeving Indonesie en Nieuw Guinea en Antillen
Deze stukken zijn onder meer afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11925.

 

Jom Kippoeroorlog (oktober 1973)
Op 6 oktober 1973, de joodse feestdag Jom Kippoer, Grote Verzoendag, vielen Syrische en Egyptische legers IsraŽl binnen. De oorlog duurde tot 25 oktober.
Het CVIN rapporteerde in die periode dagelijks aan de Minister-President, rapportages die grotendeels waren gebaseerd op rapportages van de Landmacht Inlichtingendienst (LAMID) en de Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID). Deze stukken zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11929.

 

Diverse rapportages
Deze stukken zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummers 11926 en 11929.


Diverse correspondentie van het CVIN over vergaderingen en (verspreiding van) rapportages, 1956-1962.
Deze stukken zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11922.Terug