Inhoudsopgave BVD-kwartaalberichten 1990

 

 De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)  
   
 De nieuwe BVD kwartaalbericht 2
 De primeur van Wageningen kwartaalbericht 2
   
   
 Internationale Politieke Ontwikkelingen  
   
 Turkije keert Europa de rug toe kwartaalbericht 1
 Westeuropees communisme: Ikonen vallen van de wand kwartaalbericht 1
 Polen: Economische situatie chaotisch kwartaalbericht 1
 Sovjet-Unie: het 28ste partijcongres kwartaalbericht 2
 Roemenië: machtsstrijd tussen front en leger kwartaalbericht 2
 Polen: na de presidentsverkiezingen kwartaalbericht 4
   
   
 Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  
   
 Oost-Europa: Inlichtingendiensten in een veranderend wereldbeeld kwartaalbericht 1
 De KGB: Defector verbreekt stilzwijgen kwartaalbericht 1
 "Hauptverwaltung Aufklärung": Een necrologie kwartaalbericht 1
 Sovjet-Unie: interview het GRU-generaal MIKHAYLOV kwartaalbericht 2
 Het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) kwartaalbericht 3
   
   
 Antidemocratische Stromingen  
   
 Rechts-extremisme in West-Europa kwartaalbericht 2
   
   
 Politiek (gewelddadig) Activisme  
   
 De Kraakbeweging kwartaalbericht 2
 De Beweging: behoefte aan meer structuur kwartaalbericht 3
   
   
 Terrorisme  
   
 PLO internationaal: de relatie met het "nieuwe" Oost-Europa kwartaalbericht 1
 Palestijns Terrorisme kwartaalbericht 2
 Irak's terroristische optie kwartaalbericht 3
 Voortzetting PIRA-offensief op het continent kwartaalbericht 4
   
   
 Minderheden  
   
 Suriname: Bouterse's machtspositie kwartaalbericht 1
   
   
 Proliferatie-Aangelegenheden  
   
 Een eerste algemene beschouwing kwartaalbericht 1
 Het Iraakse superkanon kwartaalbericht 2
 Biologische en Toxinewapens kwartaalbericht 3
   
   
 Veiligheid van de Staat  
   
 Inlichtingenactiviteiten: Maritiem Beraad kwartaalbericht 4
   
   
 Diversen  
   
 Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst kwartaalbericht 4
 De nieuwe BVD gaat van start kwartaalbericht 4

 terug naar overzicht