Inhoudsopgave BVD-kwartaaloverzichten 1987

De AIVD is het derde kwartaaloverzicht over dit jaar kwijt… 

 I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 

 

 

 Spionage wereldwijd 1ste kwartaal 1987

kwartaaloverzicht 1

 DDR

kwartaaloverzicht 1

 Nieuwe ontwikkelingen in het Pools-Nederlandse handelsverkeer

kwartaaloverzicht 1

 Reismogelijkheden en –beperkingen in de Oosteuropese landen

kwartaaloverzicht 1

 Spionage wereldwijd 2e kwartaal 1987

kwartaaloverzicht 2

 Aspecten van Tsjechische emigratie

kwartaaloverzicht 2

 Het Staatscomite voor wetenschap en technologie

kwartaaloverzicht 2

 Spionage wereldwijd

kwartaaloverzicht 4

 De Sovjet persvertegenwoordiging in Nederland

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 II. Anti-Democratische Stromingen

 

 

 

 Internationaal vredesforum in Moskou

kwartaaloverzicht 1

 Verbond van Communisten in Nederland houdt vast aan eigen koers

kwartaaloverzicht 2

 Nationale en internationale aspecten van het nieuwe Sovjet-beleid

kwartaaloverzicht 2

 Het begrip glasnost nader verklaard

kwartaaloverzicht 2

 Internationale bijeenkomst van communistische en niet-communistische linkse
partijen bij viering oktoberrevolutie in Moskou

kwartaaloverzicht 4

 Trotskisme: USFI in Nederland

kwartaaloverzicht 4

 Socialistische Partij: geen partij voor congressen

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 III. Politiek (gewelddadig) Activisme 

 

 

 

 Tegen het Zuidafrikaanse apartheidsbewind gerichte activiteiten

kwartaaloverzicht 1

 BONK

kwartaaloverzicht 1

 Het activistenblad "Bluf!"

kwartaaloverzicht 2

 AKB zoekt nieuwe impulsen

kwartaaloverzicht 4

 Pluriformiteit of verbrokkeling in het politiek activisme

kwartaaloverzicht 4

 Actie-overzicht 1987

kwartaaloverzicht 4

 

 

   

 IV. Terrorisme

 
   

 Rood revolutionair front

kwartaaloverzicht 1

 De ABU NIDAL-organisatie

kwartaaloverzicht 1

 Iers terrorisme

kwartaaloverzicht 4

 De PKK in Nederland 

kwartaaloverzicht 4

 terug naar overzicht