Inhoudsopgave BVD-kwartaaloverzichten 1985

 

 Toespraak van de Minister van Binnenlandse Zaken uitgesproken t.g.v. de receptie
i.v.m. de lustrumviering van de BVD op 29 mei 1985

kwartaaloverzicht 2

 Toespraak H.BVD

kwartaaloverzicht 2

   
   

 I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 

 

 

 Wetenschappelijk-technische spionage door de Poolse inlichtingendienst

kwartaaloverzicht 1

 Spionage wereldwijd

kwartaaloverzicht 1

 Spionage wereldwijd, tweede kwartaal 1985

kwartaaloverzicht 2

 Spionage in de BRD: recente ontwikkelingen

kwartaaloverzicht 3

 Spionage wereldwijd

kwartaaloverzicht 3

 Redefectie

kwartaaloverzicht 4

 Spionage wereldwijd

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 II. Anti-Democratische Stromingen

 

 

 

 Ministerium für Staatssicherheit viert 35-jarig bestaan

kwartaaloverzicht 1

 Positie van de Orthodoxie in de CPN

kwartaaloverzicht 1

 Rechtsextremisme:

  • De Centrumpartij
  • De Centrum-democraten
  • Vikingjeugd/Consortiumjongeren/Nederlands Herstel

kwartaaloverzicht 1

 China en het debat over vrede en ontwapening

kwartaaloverzicht 2

 De Sovjet-Unie en de Westerse vredesbewegingen

kwartaaloverzicht 2

 Trotskisme – internationaal en nationaal

kwartaaloverzicht 2

 Rechts-extremisme

kwartaaloverzicht 2

 Het twaalfde wereldjeugdfestival in Moskou

kwartaaloverzicht 3

 Rechts-extremisme

kwartaaloverzicht 3

 Trotskisme

kwartaaloverzicht 3

 Afsplitsingen binnen Westeuropees communisme

kwartaaloverzicht 4

 Verbond wordt partij

kwartaaloverzicht 4

 Anarchisme anno 1985

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 III. Activisme - Terrorisme

 

 

 

 Het Anti-Militaristies Onderzoeks Kollektief (AMOK)

kwartaaloverzicht 1

 Anti-kernenergie beweging

kwartaaloverzicht 1

 Opleving terrorisme in West-Europa

kwartaaloverzicht 1

 Ontwikkelingen binnen het Nederlandse activisme

kwartaaloverzicht 2

 Westeuropees terrorisme

kwartaaloverzicht 2

 Anti Zuid-Afrika acties

kwartaaloverzicht 3

 Het actieblad BLUF

kwartaaloverzicht 3

 Anti-kernenergie beweging

kwartaaloverzicht 3

 Westeuropees terrorisme

kwartaaloverzicht 3

 Het Anti-militaristies Onderzoeks Kollektief (AMOK)

kwartaaloverzicht 4

 Comite Inzage Dossiers

kwartaaloverzicht 4

 Opleving van het Amsterdamse kraakactivisme

kwartaaloverzicht 4

 Nederland: basis voor IRA-activiteiten

kwartaaloverzicht 4

 Bomaanslag op EL AL kantoor

kwartaaloverzicht 4

 Bomaanslag op het Bulgaars Verkeersbureau

kwartaaloverzicht 4

 

 

   

 IV. Minderheden

 
   

 De Molukse huurkwestie

kwartaaloverzicht 3

 Molukkers

kwartaaloverzicht 4

 Surinamers

kwartaaloverzicht 4

   

 

 

 V. Beveiliging

 

 

 

 Beveiligingsbegeleiding van bezoekers van communistische landen

kwartaaloverzicht 3

 

 
   

 VI. Diversen

 
   

 Wetsvoorstel inzake Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

kwartaaloverzicht 4

   
   

 BIJLAGEN

 

 

 

 Overzicht voornaamste gebeurtenissen op (politiek) actvistisch gebied – 1985

kwartaaloverzicht 4

 terug naar overzicht