Inhoudsopgave BVD-kwartaaloverzichten 1978

 

 I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 

 

 

 Spionage vanuit de DDR

kwartaaloverzicht 1

 Cuba: Hechte banden met Moskou

kwartaaloverzicht 2, p. 1

 Polen: Amoureuze contacten tussen Poolse vrouwen en Nederlanders

kwartaaloverzicht 2, p. 8

 De Sowjetrussische aanwezigheid in Nederland

kwartaaloverzicht 3

 Geheime medewerkers van DDR-inlichtingendiensten

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 II. Anti-Democratische Stromingen

 

 

 

 Verscheidenheid in de internationale communistische beweging

kwartaaloverzicht 1

 Communistische mantelorganisaties

kwartaaloverzicht 1

 De CPN na haar congres van januari 1978

kwartaaloverzicht 1

 De CPN en de campagne "Stop de Neutronenbom"

kwartaaloverzicht 1

 Trotskisme: IKB en de verkiezingen

kwartaaloverzicht 1

 De NVU, verboden maar niet ontbonden

kwartaaloverzicht 1

 Het 9e WVV-congres, Italiaans en Frans vakverbond in de contramine

kwartaaloverzicht 2, p. 12

 Elfde Wereldjeugdfestival

kwartaaloverzicht 2, p. 17

 CPN in de verkiezingen

kwartaaloverzicht 2, p. 19

 Pro-Chinese groeperingen

kwartaaloverzicht 2, p. 22

 Trotskisme: IKB na de verkiezingen

kwartaaloverzicht 2, p. 25

 Bond voor Dienstplichtigen

kwartaaloverzicht 2, p. 28

 De "Groep Glimmerveen" en de verkiezingen

kwartaaloverzicht 2, p. 31

 Oplevend neo-Nazisme, ook in Nederland?

kwartaaloverzicht 2, p. 32

 Het Wereldjeugdfestival op Cuba

kwartaaloverzicht 3

 Kritiek op dissidentenprocessen in Sowjet-Unie brengt Westeuropese CP-en tot morele zelfverheffing

kwartaaloverzicht 3

 De CPN over interventie in Tsjechoslowakije

kwartaaloverzicht 3

 "Denk aan Praag ‘68" – Een protest met een bijsmaak

kwartaaloverzicht 3

 China / De prijs van modernisering

kwartaaloverzicht 4

 Profiel van de zestigjarige CPN

kwartaaloverzicht 4

 Trotskisme: Europese verkiezingen, Elfde Wereldcongres, Kernenergie

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 III. Minderheden - Activisme - Terrorisme

 

 

 

 Molukkers

kwartaaloverzicht 1

 Marokkanen: oppositionele groeperingen in Nederland

kwartaaloverzicht 1

 De Anti-repressiebeweging

kwartaaloverzicht 1

 Molukkers: recente ontwikkelingen

kwartaaloverzicht 2, p. 35

 Ontwikkelingen rond het Palestijns terrorisme

kwartaaloverzicht 2, p. 38

 Politieke activiteiten onder Turkse gastarbeiders

kwartaaloverzicht 2, p. 41

 Anti-fascisme Komitee A’dam

kwartaaloverzicht 2, p. 44

 Activistenkernen Rood Verzetsfront

kwartaaloverzicht 2, p. 45

 Molukkers: recente ontwikkelingen

kwartaaloverzicht 3

 Ontwikkelingen rond het Palestijnse terrorisme

kwartaaloverzicht 3

 De Iraanse oppositie tegen de Sjah

kwartaaloverzicht 3

 Molukkers: recente ontwikkelingen

kwartaaloverzicht 4

kwartaaloverzicht 4

 Het Rood Verzetsfront en de RAF-gedetineerden

kwartaaloverzicht 4

 Joegoslavisch terrorisme

kwartaaloverzicht 4

 

 

 

 

 IV. De Beveiliging-bevorderende taak van de BVD

 

 

 

 Beveiliging van het ultra centrifuge-project

kwartaaloverzicht 1

 UCN-demonstratie Almelo

kwartaaloverzicht 1

 Beveiligingsrisico’s bij het gebruik van schrijfmachines

kwartaaloverzicht 2, p. 48

 Het veiligheidsonderzoek

kwartaaloverzicht 3

 Computer-beveiliging

kwartaaloverzicht 4

 terug naar overzicht