Inhoudsopgave BVD-Maandoverzichten 1976

Er wordt vanaf deze pagina gelinkt naar de niet-geanonimiseerde versies van deze maandoverzichten. Deze stukken zijn niet door de AIVD verstrekt.

 Januari 1976

 

 

 

 De internationale betrekkingen van de CPN

maandoverzicht 1, p. 1

 Algemeen Nederlands Jeugdverbond

maandoverzicht 1, p. 5

 Een nieuwe anti-imperialistische mantelorganisatie

maandoverzicht 1, p. 6

 Partido Comunista de España

maandoverzicht 1, p. 8

 Frente Revolucionario Anti-Fascista y Patriota (FRAP)

maandoverzicht 1, p. 10

 Joegoslavische ontwikkelingen

maandoverzicht 1, p. 12

 

 

 

 

 Februari 1976

 

 

 

 De betrekkingen tussen de CPN en de CPSU

maandoverzicht 2, p. 1

 Nationale Manifestatie

maandoverzicht 2, p. 3

 Vereniging Nederland-USSR

maandoverzicht 2, p. 6

 22e PCF-congres, 4-8 februari

maandoverzicht 2, p. 9

 Joegoslavisch terrorisme

maandoverzicht 2, p. 21

 

 

 

 

 Maart 1976

 

 

 

 Politieke heroriëntatie van de KEN ml voltooid

maandoverzicht 3, p. 1

 De binnenlandse politiek van de CPN

maandoverzicht 3, p. 6

 Nederlandse Vrouwenbeweging

maandoverzicht 3, p. 9

 Algemeen Nederlands Jeugdverbond

maandoverzicht 3, p. 12

 Trotskisme

maandoverzicht 3, p. 14

 Polemiek en kritiek binnen de communistische gemeenschap

maandoverzicht 3, p. 19

 

 

 

 

 April 1976

 

 

 

 Het Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking

maandoverzicht 4, p. 1

 De Nederlandse Volksunie

maandoverzicht 4, p. 3

 Turken in Nederland

maandoverzicht 4, p. 5

 Het 25e CPSU-congres: "Uit het oosten geen nieuws"

maandoverzicht 4, p. 9

 

 

 

 

 Mei 1976

 

 

 

 De CPN bindt de strijd aan

maandoverzicht 5, p. 1

 Anti-militarisme

maandoverzicht 5, p. 5

 China/mechanismen achter TENG HSIAO PING’s tweede val

maandoverzicht 5, p. 10

 

 

 

 

 Juni 1976 

 

 

 

 De Paneuropese conferentie van CP-en

maandoverzicht 6, p. 1

 

 De internationale betrekkingen van de CPN

maandoverzicht 6, p. 12

 

 Gemeenschappelijke verklaring van CPN en PCF

maandoverzicht 6, p.  15

 Bezoek van Sowjet-journalisten aan Nederland

maandoverzicht 6, p. 16

 Socialistiese Partij in congres bijeen

maandoverzicht 6, p.  17

 Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking

maandoverzicht 6, p. 19

 

 

 

 

 Juli / Augustus 1976 

 

 

 

 De internationale betrekkingen van de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 1

 De binnenlandse politiek van de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 3

 Activiteiten van de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 6

 CPN-organisatie

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Het pro-Russisch communisme in Nederland

maandoverzicht 7/8, p. 11

 Pro-Chinese groeperingen

maandoverzicht 7/8, p. 14

 Rechts-extreme groeperingen

maandoverzicht 7/8, p. 18

 Trotskisme

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Anti-militarisme

maandoverzicht 7/8, p. 22

 

 

 

 

 September 1976 

 

 

 

 Reacties op de Paneuropese CP-en conferentie

maandoverzicht 9, p. 1 

 De internationale betrekkingen van de CPN

maandoverzicht 9, p. 9

 CPN organiseert Nationale Partijconferentie

maandoverzicht 9, p. 12

 Voorkomen in beter

maandoverzicht 9, p. 13

 Het Trotskisme in Zuidelijk Nederland

maandoverzicht 9, p. 16

 

 

 

 

 Oktober 1976

 

 

 

 China / "Gematigden" beslechten machtsstrijd tegen "Radicalen" in hun voordeel

maandoverzicht 10, p. 1

 De Rode Hulp en het Palestijnse vraagstuk

maandoverzicht 10, p. 7

 Beweging voor Arbeiders-Zelfbeheer (BAZ)

maandoverzicht 10, p. 9

 CPN terug naar de basis

maandoverzicht 10, p. 13

 

 

 

 

 November 1976 

 

 

 

 De CPN op internationaal terrein

maandoverzicht 11, p. 1

 Verkiezingen teleurstellend voor CPN

maandoverzicht 11, p. 3

 Pro-Russisch communisme

maandoverzicht 11, p. 5

 De Nederlandse Volksunie (NVU)

maandoverzicht 11, p. 7

 De Portugese CP en het huidige Portugal

maandoverzicht 11, p. 9

 

 

 

 

 December 1976

 

 

 

 Aanzet tot een nieuw CPN-beleid

maandoverzicht 12, p. 1

 SP doet mee aan a.s. Tweede Kamerverkiezingen

maandoverzicht 12, p. 4

 KEN ml ook op het verkiezingpad

maandoverzicht 12, p. 6

 Situatie in de internationale trotskistische beweging

maandoverzicht 12, p. 8

 Palestijns terrorisme

maandoverzicht 12, p. 11

 Toenemende oppositie in Polen tegen het GIEREK-regiem

maandoverzicht 12, p. 19

 terug naar overzicht