Inhoudsopgave BVD-Maandoverzichten 1972

 

 Januari 1972

 

 

 

 CPSU-uitval naar oud-CPN-voorzitter

maandoverzicht 1, p. 1

 De CPN op het sociaal-economische vlak

maandoverzicht 1, p. 6

 Trotskistische invloed in Proletarisch Links

maandoverzicht 1, p. 10

 Ontwikkelingen in JoegoslaviŽ

maandoverzicht 1, p. 12

 

 

 

 

 Februari 1972

 

 

 

 Het "Politiek Komitee" van de Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 2, p. 1

 De reactie van de CPN op de CPSU-uitval naar De GROOT

maandoverzicht 2, p. 6

 Herdenking Februari-staking 1941

maandoverzicht 2, p. 11

 Communistische groepen in de metaalstaking

maandoverzicht 2, p. 12

 Repressie in Oost-Europa

maandoverzicht 2, p. 16

 

 

 

 

 Maart 1972

 

 

 

 Stellingname van de CPN ten aanzien van de internationale communistische beweging

maandoverzicht 3, p. 1

 De CPN op social-economisch terrain

maandoverzicht 3, p. 6

 CPN-Organisatie

maandoverzicht 3, p. 8

 Bouwvakdemonstratie in Amsterdam

maandoverzicht 3, p. 11

 ANJV en het Komitee Jongeren voor Vietnam

maandoverzicht 3, p. 12

 De Spaanse Communistische Partij (PCE) in Nederland

maandoverzicht 3, p. 16

 De Praagse Christelijke Vredesconferentie (PCVC) in Nederland

maandoverzicht 3, p. 19

 Ideologische achtergronden van de Chinese buitenlandse politiek

maandoverzicht 3, p. 23

 

 

 

 

 April 1972

 

 

 

 Konferentie van de Nederlandse Sectie van de IVe Internationale

maandoverzicht 4, p. 1

 De voorbereiding van het 24ste partijcongres van de CPN

maandoverzicht 4, p. 4

 Het Groningse Volkscongres

maandoverzicht 4, p. 8

 DE CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 4, p. 10

 De CPN en het massa-ontslag bij AKZO

maandoverzicht 4, p. 12

 Het STHEEMAN-vonnis en het stakingsrecht

maandoverzicht 4, p. 14

 "Dag voor de Vrijheid"-meeting van Spaanse communisten

maandoverzicht 4, p. 15

 Komitee Jongeren voor Vietnam Ė Landelijke manifestatie op 29 en 30 april 1972

maandoverzicht 4, p. 19

 Congres van de Socialistische Jeud (SJ)

maandoverzicht 4, p. 21

  Het Europese veiligheidsstreven en het Europese volkerencongres

maandoverzicht 4, p. 24

 

 

 

 

 Mei 1972

 

 

 

 Het 24ste partijcongres van de CPN

maandoverzicht 5, p. 1

 NVB Ė Jaarlijkse stertocht

maandoverzicht 5, p. 9

 Ontwikkelingen in de nationale sectie van de IVe Internationale

maandoverzicht 5, p. 10

 Nederlandse Volksunie

maandoverzicht 5, p. 14

 Ontwikkelingen in RoemeniŽ

maandoverzicht 5, p. 17

 

 

 

 

 Juni 1972 

 

 

 

 Arabisch terrorisme

maandoverzicht 6, p. 1

 

 De onderlinge verhoudingen tussen de CPN, de CPSU en de pro-russische dissidente communisten

maandoverzicht 6, p. 6

 

 Waaheidsfeest 1972

maandoverzicht 6, p. 11

 Organisatie van het partijbestuur

maandoverzicht 6, p. 12

 

 De CPN en de stakingsacties bij de N.V.PELGER

maandoverzicht 6, p. 13

 

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 6, p. 15

 Het vijfde congres van de BWA

maandoverzicht 6, p. 17

 Nederlandse deelname aan de communistische voorbereiding van een conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking

maandoverzicht 6, p. 21

 Achtergrond en betekenis van het bezoek van de Spaanse CP aan China

maandoverzicht 6, p. 24

 

 

 

 

 Juli / Augustus 1972

 

 

 

 Toenemende druk op de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Eenheidspolitiek op nieuwe leest

maandoverzicht 7/8, p. 6

 De CPN en de haven-CAO

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Het pro-chinese communisme

maandoverzicht 7/8, p. 10

 Het Politieke Komitee (Polkom) van de Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 7/8, p. 16

 JoegoslaviŽís progressieve trekken vervagen

maandoverzicht 7/8, p. 18

 

 

 

 

 September 1972

 

 

 

 "Nieuwe oriŽntering" opnieuw actueel

maandoverzicht 9, p. 1

 Verkiezingen in Alkmaar en Sint Pancras

maandoverzicht 9, p. 4

 Waarheidsfestival 1972

maandoverzicht 9, p. 5

 Verkiezingscampagne en financiŽn

maandoverzicht 9, p. 7

 Kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen

maandoverzicht 9, p. 8

 De BHW in actie tegen de inflatie

maandoverzicht 9, p. 9

 Enkele trends en gegevens in de Roemeense politiek

maandoverzicht 9, p. 11

 

 

 

 

 Oktober 1972

 

 

 

 De invloed van het congres van de PvdA op de verkiezingscampagne van de CPN

maandoverzicht 10, p. 1

 Royement van Tj. JA███████

maandoverzicht 10, p. 4

 Acties

maandoverzicht 10, p. 6

 De CPN over het sociaal contract

maandoverzicht 10, p. 8

 KPN/ML Ė Socialistische Partij

maandoverzicht 10, p. 11

 Het ontwikkelingspatroon van China

maandoverzicht 10, p. 12

 

 

 

 

 November 1972 

 

 

 

 De resultaten van de CPN bij de verkiezingen

maandoverzicht 11, p. 1

 De internationale betrekkingen van de CPN

maandoverzicht 11, p. 7

 Jubileumviering van de vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 11, p. 10

 Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 11, p. 11

 Van Volksfront naar Volksfrontregering

maandoverzicht 11, p. 14

 

 

 

 

 December 1972

 

 

 

 De CPN op zoek naar het evenwicht tussen autonomie en internationalisme

maandoverzicht 12, p. 1

 De eenheidspolitiek van de CPN

maandoverzicht 12, p. 4

 Interne partijactiviteiten en organisatie

maandoverzicht 12, p. 7

 De ontwikkelingen bij de pro-chinese communistische organisaties

maandoverzicht 12, p. 11

 Het pro-Russische dissidente communisme in Nederland

maandoverzicht 12, p. 14

 Trotskisme in Nederland

maandoverzicht 12, p. 17

 Chili;s communisten en het volksfront

maandoverzicht 12, p. 25

 terug naar overzicht