Inhoudsopgave BVD-Maandoverzichten 1971

 

 Januari 1971

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 Relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 1, p. 1

 Communistische activiteit in de R’damse haven en metaalbedrijven

maandoverzicht 1, p. 6

 Landelijke actie tegen de "stakingswet"

maandoverzicht 1, p. 7

 De verkiezingscampagne van de CPN

maandoverzicht 1, p. 8

 Pro-Chinese leiders bezoeken Peking

maandoverzicht 1, p. 9

 Zware Sowjetrussische delegatie bij ondertekening cultureel accoord met de Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 1, p. 11

 Ontwikkelingen in de Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 1, p. 14

 Dietse Solidaristische Beweging

maandoverzicht 1, p. 17

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 1, p. 20

   

 

 

 Februari 1971

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 De herdenking van de februari-staking door de CPN

maandoverzicht 2, p. 1

 Eenheidspolitiek

maandoverzicht 2, p. 3

  De CPN over de volkstelling

maandoverzicht 2, p. 4

 De landelijke actie tegen de "anti-stakingswet"

maandoverzicht 2, p. 5

 Verhouding van de CPN tot de Spaanse CP

maandoverzicht 2, p. 7

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 2, p. 9

 

 

 

 

 Maart 1971

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 De verhouding tussen de CPN en de CPSU

maandoverzicht 3, p. 1

 De verkiezingen voor de Tweede Kamer

maandoverzicht 3, p. 2

 I.P.S.O.

maandoverzicht 3, p. 5

 De verhouding van de CPN tot de Spaanse CP

maandoverzicht 3, p. 7

 De Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 3, p. 8

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 3, p. 12

 

 

 

 

 April 1971

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 De resultaten van de CPN bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer

maandoverzicht 4, p. 1

 De CPN en de demonstratie van NKV en NVV in Groningen

maandoverzicht 4, p. 7

 Nederlandse Volksunie

maandoverzicht 4, p. 9

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 4, p. 13

 

 

 

 

 Mei 1971

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 Analyse van verkiezingsuitslag leidt tot verstrakking van de politiek van de CPN

maandoverzicht 5, p. 1

 De CPN in de landelijke bouwvakactie

maandoverzicht 5, p. 6

 De rol van KEN(ML) in de bouwvakactie

maandoverzicht 5, p. 9

 De Bond voor Dienstplichtigen – een terugblik

maandoverzicht 5, p. 11

 De Rode Jeugd

maandoverzicht 5, p. 14

 Volksunie

maandoverzicht 5, p. 16

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 5, p. 17

 

 

 

 

 Juni 1971 

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 

 De nieuwe koers van de CPN ten opzichte van de internationale communistische beweging

maandoverzicht 6, p. 1

 Verontrusting in pro-Russische dissidente kringen

maandoverzicht 6, p. 4

 Terugblik op de bouwvakstaking

maandoverzicht 6, p. 5

 De CPN-actie in het Limburgse mijngebied

maandoverzicht 6, p. 7

 De CPN wijzigt haar taktiek m.b.t. de loonstrijd

maandoverzicht 6, p. 8

 De houding van de Bond voor Dienstplichtigen in de kwestie WEHRMANN

maandoverzicht 6, p. 11

 Anarchisme – Fusie tussen "recht voor Allen" en "De Vrije"

maandoverzicht 6, p. 14

 Anarchisme – Internationaal Anti-Autoritair Kongres

maandoverzicht 6, p. 15

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 6, p. 18

 

 

 

 

 Juli / Augustus 1971

 

 

 

 Onenigheid in de Rode Jeugd over geldgebrek

maandoverzicht 7/8, p. 1

 De eenheidspolitiek van de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 6

 De CPN-actie in de GKU-affaire

maandoverzicht 7/8, p. 8

 Solidariteitsactie met Schotse arbeiders

maandoverzicht 7/8, p. 9

 De acties van de Amsterdamse taxi-chauffeurs

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Het 25-jarig bestaan van de NVB

maandoverzicht 7/8, p. 11

 De vereniging "Nederland-USSR" organiseert een "week van de Sowjet-Unie"

maandoverzicht 7/8, p. 11

 Landelijke onderwijsdemonstratie op 25 augustus a.s.

maandoverzicht 7/8, p. 12

 De CPN bij het initiatief betrokken?

maandoverzicht 7/8, p. 13

 Ontwikkelingen rond Roemenië

maandoverzicht 7/8, p. 14

 

 

 

 

 September 1971

 

 

 

 Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 9, p. 1

 De landelijke onderwijsdemonstratie in Den Haag

maandoverzicht 9, p. 2

 CPN-campagne voor organisatorische en ideologische versterking van de partij

maandoverzicht 9, p. 2

 CPN-antwoord op miljoenen nota

maandoverzicht 9, p. 5

 De CPN-actie in het Limburgse mijngebied

maandoverzicht 9, p. 6

 CPN-actie in verband met nieuwe Metaal-CAO

maandoverzicht 9, p. 8

 Onenidgheid in de KEN(ML)

maandoverzicht 9, p. 9

 BREZHNEW in Belgrado

maandoverzicht 9, p. 10

 

 

 

 

 Oktober 1971

 

 

 

 De scheuring in de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (Marxistisch-Leninistisch)

maandoverzicht 10, p. 1

 De CPN en de internationale communistische beweging

maandoverzicht 10, p. 3

 CPN-actie in verband met de nieuwe Metaal-CAO(II)

maandoverzicht 10, p. 5

 CPN-nederlaad in staking bij de Groningse scheepswerf

maandoverzicht 10, p. 6

 Communisten-artikel in NVV-bonden afgeschaft

maandoverzicht 10, p. 7

 Manifestatie "Sowjettijdgenoten – de USSR Vandaag"

maandoverzicht 10, p. 9

 Dietse Solidaristische Beweging

maandoverzicht 10, p. 9

 De Socialistische Jeugd

maandoverzicht 10, p. 11

 China na het 9e partijcongres

maandoverzicht 10, p. 15

 

 

 

 

 November 1971 

 

 

 

 De relatie tussen de "witte" BVD en de VVDM

maandoverzicht 11, p. 1

 Communistische visie op de economische ontwikkeling

maandoverzicht 11, p. 6

 Reactie CPN-leiding op besluiten van NVV-Verbondsraad

maandoverzicht 11, p. 8

 Reorganisatie van CPN-bedrijfswerk

maandoverzicht 11, p. 10

 Meningsverschillen binnen de "Federatie van Vrije Socialisten" (FVS)

maandoverzicht 11, p. 13

 De internationale aspecten van het vijfde congres van de Albanese Arbeiders Partij

maandoverzicht 11, p. 16

 

 

 

 

 December 1971

 

 

 

 Het congres van de Rode Jeugd (m.l.)

maandoverzicht 12, p. 1

 De relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 5

 De nationale activiteit van de CPN

maandoverzicht 12, p. 8

 De stand van zaken in de CPN op organisatorisch terrein

maandoverzicht 12, p. 10

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 12, p. 12

 De Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 12, p. 15

 De inzet van de pro-Russische communisten ten behoeve van de Europese Veiligheid

maandoverzicht 12, p. 16

 De mantelorganisaties van de CPN

maandoverzicht 12, p. 18

 De pro-Chinese beweging in Nederland

maandoverzicht 12, p. 19

 Toenemende activiteit van de Spaanse CP in Nederland

maandoverzicht 12, p. 19

 Het 4e Congres van de BWA

maandoverzicht 12, p. 21

 GIEREK’S machtspositie hechter na het Poolse partijcongres

maandoverzicht 12, p. 24

 terug naar overzicht