Inhoudsopgave BVD-Maandoverzichten 1970

 

 Januari 1970

 1. Het Extremisme in Nederland

 De CPN en de Communistische Partij van de Sowjet-Unie

maandoverzicht 1, p. 1

 De CPN en de verkiezingen

maandoverzicht 1, p. 3

 Inzet van communistische nevenorganisaties

maandoverzicht 1, p. 4

 De CPN-agitatie in de noordelijke provincies

maandoverzicht 1, p. 6

 De situatie in de Amsterdamse haven

maandoverzicht 1, p. 7

 Reacties van de CPN op "open brief" van werkgevers

maandoverzicht 1, p. 7

 Rechts-extremisme: de Jan Hartmanstichting

maandoverzicht 1, p. 8

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 1, p. 9

 

 

 Februari 1970

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 De relaties met de internationale communistische beweging

maandoverzicht 2, p. 1

 Buitenlandse communistische belangstelling voor het CPN-congres

maandoverzicht 2, p. 3

 De politieke koers van de CPN

maandoverzicht 2, p. 3

 Congres en verkiezingen

maandoverzicht 2, p. 5

 Het congres en de sociaal-economische verhoudingen

maandoverzicht 2, p. 8

 Veranderingen in het partijbestuur en de samenstelling van het nieuwe dagelijkse bestuur

maandoverzicht 2, p. 10

 Herdenking Februari-staking 1941

maandoverzicht 2, p. 10

 Petitie tegen anti-stakingswet gestart

maandoverzicht 2, p. 11

 CPN-agitatie onder arbeiders, werkzaam in de Sociale Werkvoorziening

maandoverzicht 2, p. 12

 Rechts-extremisme

maandoverzicht 2, p. 13

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 2, p. 14

 Maart 1970

 1. Het Extremisme in Nederland

 De verkiezingscampagne van de CPN

maandoverzicht 3, p. 1

 Beschouwing van de verkiezingsresultaten van de CPN

maandoverzicht 3, p. 3

 De CPN-agitatie in het sociaal-economische vlak

maandoverzicht 3, p. 10

 De WSW-demonstraties

maandoverzicht 3, p. 10

 Nieuwe plannen van de Groningse actie-comitees

maandoverzicht 3, p. 11

 Catalogus Vereniging Nederland-USSR

maandoverzicht 3, p. 12

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 3, p. 14

 

 April 1970

 1. Het Extremisme in Nederland

 De CPN kleurt haar geschiedenis

maandoverzicht 4, p. 1

 1 mei-viering in het teken van verkiezingen

maandoverzicht 4, p. 3

 De CPN-nevenorganisaties en de verkiezingen

maandoverzicht 4, p. 4

 De situatie in de noordelijke provincies

maandoverzicht 4, p. 6

 Actie contra de "anti-stakingswet"

maandoverzicht 4, p. 7

 De CPN en de Lenin-herdenking

maandoverzicht 4, p. 8

 Nederlandse afvaardiging naar Lenin-herdenking in Oeljanowsk

maandoverzicht 4, p. 10

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 4, p. 11

 Mei 1970

 1. Het Extremisme in Nederland

 CPN neemt deel aan conferentie van West-europese CPíen

maandoverzicht 5, p. 1

 De Gemeenteraadsverkiezingen

maandoverzicht 5, p. 2

 Eenheidspolitiek

maandoverzicht 5, p. 3

 Landelijke demonstratie ANJV en NVB

maandoverzicht 5, p. 4

 De Ondernemingsraad-verkiezingen bij de Hoogovens

maandoverzicht 5, p. 5

 De CPN-agitatie bij Werkspoor Utrecht

maandoverzicht 5, p. 6

 "Nederland-USSR" en de uitwisseling met de SU

maandoverzicht 5, p. 7

 Rechts-extreme groeperingen

maandoverzicht 5, p. 8

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 5, p. 10

 Juni 1970 

 1. Het Extremisme in Nederland

 De CPN en de gemeeteraadsverkiezingen van 3-6-1970

maandoverzicht 6, p. 1

 "Landelijk bedrijfsbureau" coŲrdineert acties

maandoverzicht 6, p. 7

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 6, p. 9

 Juli / Augustus 1970

 1. Het Extremisme in Nederland

 Communistische activiteiten rond het bezoek van president SUHARTO aan Nederland

maandoverzicht 7/8, p. 1

 De relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 7/8, p. 2

 Frť Meis verliest aan gezag bij Groningse bouwvakkers

maandoverzicht 7/8, p. 6

 De stakingen in de scheepsbouwindustrie en havens

maandoverzicht 7/8, p. 8

 CPN-financiŽn

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Vriendschapsforum in Moskou

maandoverzicht 7/8, p. 11

 De pro-Chinese beweging in Nederland

maandoverzicht 7/8, p. 13

 Hulpacties t.b.v. Spaanse gevangenen en hun families

maandoverzicht 7/8, p. 16

 De Bond van Dienstplichtigen ("witte" BVD)

maandoverzicht 7/8, p. 17

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 7/8, p. 18

 

 

 

 

 September 1970

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 De relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 9, p. 1

 Bemoeienis van KEN(ML) en CPN met havenstaking

maandoverzicht 9, p. 1

 De samenstelling van Colleges van B&W

maandoverzicht 9, p. 4

 Viering 25-jarig bestaan ANJV

maandoverzicht 9, p. 5

 Anarchisme

maandoverzicht 9, p. 6

 Ontwikkelingen binnen de Bond voor Dienstplichtigen

maandoverzicht 9, p. 10

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 9, p. 14

 

 

 

 

 Oktober 1970

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 Relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 10, p. 1

 De CPN ontwerpt een alternatief regeringsprogram

maandoverzicht 10, p. 2

 CPN-reacties op de Rotterdamse havenstaking

maandoverzicht 10, p. 4

 Viering 25-jarig bestaan ANJV

maandoverzicht 10, p. 5

 Moeilijkheden rondom de Jan hartmanstichting

maandoverzicht 10, p. 6

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 10, p. 8

 3. Diversen

 

 Overzicht Zuidmolukkers in Nederland

maandoverzicht 10, p. 15

 

 

 

 

 November 1970 

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 Relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 11, p. 1

 NU herdenkt Oktoberrevolutie

maandoverzicht 11, p. 4

 Buitengewoon congres KEN

maandoverzicht 11, p. 6

 De theorievorming binnen de "witte" BVD

maandoverzicht 11, p. 9

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 11, p. 14

 

 

 

 

 December 1970

 

 

 

 1. Het Extremisme in Nederland

 Relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 1

 Eenheidspolitiek

maandoverzicht 12, p. 3

 De verkiezingen van Provinciale Staten en Gemeenteraden

maandoverzicht 12, p. 4

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 12, p. 5

 Organisatorische en financiŽle situatie CPN

maandoverzicht 12, p. 10

 De verhouding van de CPN tot de gastarbeiders

maandoverzicht 12, p. 12

 Vereniging "Nederland-USSR" tussen CPN en CPSU

maandoverzicht 12, p. 15

 De pro-Chinese beweging in Nederland

maandoverzicht 12, p. 15

 De Marxistisch-Leninistische Studentenbond (MLS)

maandoverzicht 12, p. 17

 De KEN(ML)

maandoverzicht 12, p. 18

 De M.L.S.

maandoverzicht 12, p. 21

 2. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging

 

 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken

maandoverzicht 12, p. 24

 terug naar overzicht