Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1969

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 Een gedachtenwereld in beweging

maandoverzicht 1, p. 1

 Neo-stalinistische tendenzen in de Sowjet-Unie

maandoverzicht 2, p. 1

 Het trotskisme

maandoverzicht 3, p. 1

 Het ontstaan van de pro-Chinese communistische partijen in West-Europa

maandoverzicht 4, p. 1

 De communistische wereldconferentie en de communistische eenheid

maandoverzicht 5, p. 1

 Het IXe partijcongres van de Chinese Communistische Partij

maandoverzicht 6, p. 1

 De derde Moskouse Wereldconferentie

maandoverzicht 7/8, p. 1

 De Brezhnew-doctrine en haar effect

maandoverzicht 9, p. 1

 Van Praagse lente tot Praagse herfst

maandoverzicht 10, p. 1

 Noord-Vietnam na het overlijden van Ho Chi Minh

maandoverzicht 11, p. 1

 De Griekse Communistische Partij (KKE)

maandoverzicht 12, p. 1

 

 

 

 

 II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland

 

 

 

 De CPN zoekt toenadering tot Moskou en Peking

maandoverzicht 1, p. 11

 Het vijftigjarig bestaan van de CPN

maandoverzicht 1, p. 12

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 1, p. 13

 Het plan 2000

maandoverzicht 1, p. 16

 Toenadering tot Moskou

maandoverzicht 2, p. 8

 De CPN en de herdenking van de Februaristaking

maandoverzicht 2, p. 9

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 2, p. 11

 Kort geding tegen CPN-statenlid

maandoverzicht 2, p. 12

 De Waarheid en de onthullingen over de politionele acties

maandoverzicht 2, p. 14

 De CPN en de gebeurtenissen in Suriname

maandoverzicht 2, p. 15

 Demonstraties tegen afkondiging van de noodtoestand in Spanje

maandoverzicht 2, p. 16

 De instelling van de commissie "politieke oriŽntatie"

maandoverzicht 3, p. 12

 CPN-agitatie rond huurverhoging in Amsterdam

maandoverzicht 3, p. 13

 De CPN en de internationale communistische discussie

maandoverzicht 3, p. 14

 35 jaar Pegasus

maandoverzicht 3, p. 15

 De CPN bezoekt het congres van de DKP

maandoverzicht 4, p. 10

 De "nieuwe oriŽntering" van de binnenlandse politiek van de CPN

maandoverzicht 4, p. 11

 De CPN organiseert de ĖMei viering op "brede basis"

maandoverzicht 4, p. 13

 De voorgenomen bedrijfssluiting bij de "Verblifa"

maandoverzicht 4, p. 14

 CPN-agitatie in Krommenie

maandoverzicht 4, p. 15

 De CPN gaat niet naar Moskou

maandoverzicht 5, p. 14

 De 1-meiviering en de eenheidspolitiek

maandoverzicht 5, p. 15

 De CPN en de bezetting van het "Maagdenhuis"

maandoverzicht 5, p. 18

 Plan 2000

maandoverzicht 5, p. 20

 De CPN en de communistische conferentie te Moskou

maandoverzicht 6, p. 11

 De CPN en de studentenacties

maandoverzicht 6, p. 14

 De CPN en de kwestie CuraÁao

maandoverzicht 6, p. 16

 De sociaal-economische agitatie van de CPN

maandoverzicht 6, p. 17

 De "anti-stakingswet-actie"

maandoverzicht 6, p. 18

 Echec "Vrije Lijst" bij NDSM

maandoverzicht 6, p. 19

 FinanciŽle campagne

maandoverzicht 7/8, p. 15

 De pro-Chinese groeperingen in Nederland

maandoverzicht 7/8, p. 16

 Organisatorische besluiten van de CPN-leiding

maandoverzicht 9, p. 10

 Landelijke demonstratie van de CPN op 4 oktober

maandoverzicht 9, p. 11

 Partijcomitťís

maandoverzicht 9, p. 12

 Eerste publicatie politiek-wetenschappelijk CPN-instituut

maandoverzicht 10, p. 12

 Demonstratie op 4 oktober

maandoverzicht 10, p. 13

 "De Waarheid"

maandoverzicht 10, p. 14

 De staking in de stro-kartonindustrie

maandoverzicht 10, p. 15

 Cursus MLCN

maandoverzicht 10, p. 17

 Discussiegrondslag voor het 23e CPN-congres

maandoverzicht 11, p. 11

 Nieuwe CPN-afgevaardigde in de Eerste Kamer

maandoverzicht 11, p. 12

 De communistische agitatie in het bedrijfsleven

maandoverzicht 11, p. 13

 De CPN zoekt toenadering tot Moskou

maandoverzicht 12, p. 15

 De CPN en de "eenheid van links"

maandoverzicht 12, p. 17

 De Waarheid en andere partijperiodieken

maandoverzicht 12, p. 18

 De verhouding van de CPN t.o.v. gastarbeiders

maandoverzicht 12, p. 19

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 12, p. 20

 Het pro-Chinese communisme in Nederland

maandoverzicht 12, p. 21

 

 

 

 

 III. De Activiteiten van de communistische frontorganisaties

 

 

 

 Het "program van de jeugd" van het ANJV

maandoverzicht 1, p. 19

 De Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 1, p. 21

 De zaak van de vriendschap met de Sowjet-Unie

maandoverzicht 2, p. 18

 Dialoog: van tweespraak naar tweespalt

maandoverzicht 2, p. 19

 Internationale Vrouwendag

maandoverzicht 3, p. 20

 "Bulletin tegen fascisme en rassenwaan"

maandoverzicht 3, p. 20

 Voorbereiding Paas-congres en Pinkstertocht ANJV

maandoverzicht 3, p. 20

 12e congres ANJV

maandoverzicht 4, p. 17

 Nederland-USSR en Vernu

maandoverzicht 4, p. 19

 Pinkstermanifestaties ANJV

maandoverzicht 5, p. 22

 Stertocht NVB

maandoverzicht 5, p. 24

 Bezoek van delegatie Zuidvietnamees bevrijdingsfront

maandoverzicht 5, p. 24

 De communistische jeugd en de eenheid

maandoverzicht 6, p. 21

 De Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Jubileum "Jeugd"

maandoverzicht 9, p. 16

 Nederlandse deelneming aan bezoek WFSW-delegatie aan Noord-Vietnam

maandoverzicht 9, p. 17

 Verval van de Nederlandse Vredesbeweging

maandoverzicht 10, p. 19

 Liquidatie Nederlandse Vredesbeweging

maandoverzicht 11, p. 16

 Vereniging "Nederland-USSR" en reisbureau "Vernu"

maandoverzicht 11, p. 16

 Het ANJV

maandoverzicht 11, p. 17

 Uitwerking van de "autonomiepolitiek" van de CPN in de verschillende frontorganisaties

maandoverzicht 12, p. 24

 

 

 

 

 IV. Andere organisaties

 

 

 

 Nieuws uit de studentenbeweging

maandoverzicht 1, p. 22

 Studieconferentie van de PSP

maandoverzicht 1, p. 27

 Opheffing van het trotskistische blad "Links"

maandoverzicht 1, p. 30

 Weer een nieuwe rechtse partij?

maandoverzicht 1, p. 31

 Nieuws uit de studentenbeweging

maandoverzicht 2, p. 22

 Het tweede SBO-congres

maandoverzicht 2, p. 24

 Activiteiten van de SJ

maandoverzicht 3, p. 22

 Door PSP georganiseerde studieconferentie over "Geweld in de Samenleving"

maandoverzicht 3, p. 23

 De Sjaloom-groep

maandoverzicht 3, p. 26

 ... maandoverzicht 3, p. 29

 Studentenbeweging. Onderwijsfront op gang?

maandoverzicht 4, p. 21

 Activiteiten van Maarten Abeln

maandoverzicht 4, p. 22

 De CVC heeft Warschau overleefd

maandoverzicht 4, p. 23

 Medisch Comitť Nederland-Vietnam opgericht

maandoverzicht 4, p. 24

 Bezetting van het "Maagdenhuis" Ė Relatie Studenten-SJ

maandoverzicht 5, p. 26

 Congres "Links Nederland"

maandoverzicht 5, p. 28

 Dienstweigering in beweging

maandoverzicht 5, p. 30

 Bijeenkomst van de "Northern League"

maandoverzicht 9, p. 19

 "Were Di"

maandoverzicht 9, p. 19

 "Links Nederland"

maandoverzicht 9, p. 20

 Anarchisme

maandoverzicht 10, p. 22

 Rechts-extremisme: Dietse Solidaristische Beweging

maandoverzicht 12, p. 28

 

 
   

 V. Diversen

 
   

 Palestijnse guerrilla-beweging

maandoverzicht 9, p. 22

 De Russische emigranten in Nederland

maandoverzicht 9, p. 27

 Het anti-NAVO-congres te Amsterdam

maandoverzicht 11, p. 18

 Roemeense spionage tegen de NAVO

maandoverzicht 11, p. 23

 

 

 

 

 Stakingsoverzicht

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 33

 Februari

maandoverzicht 2, p. 25

 April

maandoverzicht 4, p. 26

 Mei

maandoverzicht 5, p. 33

   

 

 

 Agenda

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1

 Februari

maandoverzicht 2, p. 26

 Maart

maandoverzicht 3, p. 30

 April

maandoverzicht 4, p. 27

 Mei

maandoverzicht 5, p. 34

 Juni

maandoverzicht 6, p. 23

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 22

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 24

 November

maandoverzicht 11, p. 27

 December

maandoverzicht 12, p. 30

 terug naar overzicht