Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1968

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 Tsjechoslowakije: einde van het tijdperk Novotny

maandoverzicht 1, p. 1

 Finland tussen Oost en West

maandoverzicht 2, p. 1

 De consultatieve conferentie van Boedapest

maandoverzicht 3, p. 1

 De revolutie in Tsjechoslowakije

maandoverzicht 4, p. 1

 Onlusten en Machtsstrijd in Polen

maandoverzicht 5, p. 1

 Zware dagen voor de PCF

maandoverzicht 6, p. 1

 Mao, de dwaze oude man

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Dynamiet onder de "Brug tussen oost en west": Tsjechoslowakije

maandoverzicht 9, p. 1

 Herstel van de "normale" toestand in Tsjechoslowakije

maandoverzicht 10, p. 1

 De PCI en de PCF in de kwestie Tsjechoslowakije

maandoverzicht 11, p. 1

 Autonomie en Internationalisme

maandoverzicht 12, p. 1

 

 

 

 

 II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland

 

 

 

 Het nieuwe dagelijkse bestuur van de CPN

maandoverzicht 1, p. 9

 De CPN gaat niet naar Boedapest

maandoverzicht 1, p. 10

 Waardering van de CP-Israël voor de CPN

maandoverzicht 1, p. 11

 De CPN en de nieuwe CAO’s

maandoverzicht 1, p. 12

 De CPN end e Conferentie van Boedapest

maandoverzicht 2, p. 11

 Herdenking van de Februari-staking

maandoverzicht 2, p. 12

 De situatie rond de nieuwe CAO’s

maandoverzicht 2, p. 14

 De houding van de CPN t.a.v. de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije en Polen

maandoverzicht 3, p. 10

 Het bedrijfs- en vakbondswerk van de CPN

maandoverzicht 3, p. 12

 Royementen

maandoverzicht 3, p. 13

 Stakingen en acties bij Amsterdamse bouwbedrijven

maandoverzicht 3, p. 13

 De sluiting van strokartonfabrieken in Groningen

maandoverzicht 3, p. 17

 De CPN en de andere communistische partijen

maandoverzicht 4, p. 12

 De eenheidspolitiek van de CPN

maandoverzicht 4, p. 13

 De moord op Martin Luther King

maandoverzicht 4, p. 15

 1 Mei

maandoverzicht 5, p. 13

 Verzet tegen het sociaal-economisch regeringsbeleid

maandoverzicht 5, p. 14

 De houding van de CPN t.a.v. de rol van de PCF in de Franse révolte

maandoverzicht 6, p. 11

 Communistische agitatie op sociaal-economisch gebied

maandoverzicht 6, p. 13

 Tussen Marx en Marcuse

maandoverzicht 6, p. 15

 De CPN en de kwestie Tsjechoslowakije

maandoverzicht 7/8, p. 13

 Geen communisten in metaalbedrijfsbond NVV

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Electorale winst in Bellingwedde

maandoverzicht 7/8, p. 18

 Het rapport van de commissie Cals

maandoverzicht 7/8, p. 18

 De CPN en de defensienota

maandoverzicht 7/8, p. 20

 De CPN en de kwestie Tsjechoslowakije

maandoverzicht 9, p. 14

 Reacties van de pro-Chinese en pro-Russische opposities

maandoverzicht 9, p. 15

 De CPN protesteert tegen het "generaalsbewind" in Indonesië

maandoverzicht 9, p. 17

 Reacties van CPN-leden op het standpunt van de partij inzake de kwestie Tsjechoslowakije

maandoverzicht 9, p. 18

 De activiteiten rondom de staking bij scheepswerf Verolme

maandoverzicht 9, p. 18

 Waarheidsfestival 1968

maandoverzicht 9, p. 20

 Protesten tegen executies Indonesische communisten

maandoverzicht 10, p. 11

 De CPN en de Deutsche Kommunistische Partei

maandoverzicht 10, p. 12

 Geen Vietnamezen op het "Waarheid"-Festival

maandoverzicht 10, p. 14

 Houding van de CPN t.a.v. de studenten-vonnissen te Amsterdam

maandoverzicht 10, p. 15

 CPN-activiteiten op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 10, p. 15

 Landelijke demonstratie tegen NAVO-bewapening

maandoverzicht 11, p. 10

 Tjalle Jager

maandoverzicht 11, p. 11

 Toenemende kritiek van de CPN op het NVV

maandoverzicht 11, p. 12

 Landelijk loonmanifest CPN

maandoverzicht 11, p. 14

 Bouwvak Amsterdam

maandoverzicht 11, p. 14

 Gemeenteraadsverkiezingen in Veendam en Stadskanaal

maandoverzicht 11, p. 15

 De CPN en de internationale communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 10

 De CPN op sociaal-economisch terrein

maandoverzicht 12, p. 15

 Kwestie Tsjechoslowakije

maandoverzicht 12, p. 17

 De CPN en de studenten

maandoverzicht 12, p. 18

 Het partij-apparaat van de CPN

maandoverzicht 12, p. 19

 De pro-Chinese oppositie

maandoverzicht 12, p. 21

 De pro-Russische oppositie

maandoverzicht 12, p. 23

 

 

 

 

 III. Activiteiten van de communistische frontorganisaties

 

 

 

 Vietnamweek ANJV

maandoverzicht 1, p. 15

 Tsjechische "vredesdelegatie" in Nederland

maandoverzicht 1, p. 16

 VCU –reisdienst opgericht

maandoverzicht 2, p. 19

 De FIR en de Europese veiligheid

maandoverzicht 2, p. 19

 "Westeuropese conferentie voor Spanje"

maandoverzicht 2, p. 21

 Rumoer rond het Nederlands Auschwitz Comité

maandoverzicht 2, p. 22

 Het IXe Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 3, p. 19

 De ANJV-Pinkstertocht

maandoverzicht 3, p. 21

 WVR en ICDP in anti-NAVO-coalitie

maandoverzicht 3, p. 22

 Vakantie-reizen naar de Sowjet-Unie voor Russisch studerenden

maandoverzicht 3, p. 24

 Vereniging voor Culturele Uitwisseling (VCU) heropgericht

maandoverzicht 4, p. 17

 De 3e Praagse al-Christelijke Vredesconferentie

maandoverzicht 4, p. 19

 Perikles en de recente studentenactiviteiten

maandoverzicht 5, p. 17

 Het ANJV en het wereldjeugdfestival

maandoverzicht 5, p. 19

 Nederlandse Sachsenhausen Vriendenkring

maandoverzicht 5, p. 20

 Conferentie over erkenning van de DDR in Helsinki

maandoverzicht 5, p. 21

 Conferentie te Helsinki over erkenning van de DDR

maandoverzicht 6, p. 17

 De ANJV-pinkstertocht

maandoverzicht 6, p. 19

 Polen probeert Nederlandse publieke opinie te sussen

maandoverzicht 6, p. 20

 Politiek commentaar van …

maandoverzicht 6, p. 22

 Het IXe Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 7/8, p. 22

 ANJV-winterprogramma

maandoverzicht 7/8, p. 26

 Derde zitting Berlijnse Conf. v. Katholieke Christenen

maandoverzicht 7/8, p. 27

 Reacties op de inval in Tsjechoslowakije

maandoverzicht 9, p. 22

 Reacties communistische verzetsbeweging op inval Tsjechoslowakije

maandoverzicht 10, p. 20

 Crisis in de Praagse Christelijke Vredesconferentie

maandoverzicht 10, p. 21

 De unie van Sowjet-vriendschapsverenigingen

maandoverzicht 10, p. 22

 NSR-contact met Roemenië

maandoverzicht 11, p. 17

 Landelijke krantenconferentie NVB

maandoverzicht 11, p. 18

 "Nederland-USSR" doorbreekt stilzwijgen

maandoverzicht 11, p. 19

 De communistische frontorganisaties in 1968, de tendens voor 1969

maandoverzicht 12, p. 24

 Ontwikkeling in de Jeugdbeweging

maandoverzicht 12, p. 24

 Ontwikkeling in deVrouwenbeweging

maandoverzicht 12, p. 27

 Ontwikkeling in deVredesbeweging

maandoverzicht 12, p. 28

 Ontwikkeling in deVerzetsbeweging

maandoverzicht 12, p. 30

 Ontwikkeling op Cultureel gebied

maandoverzicht 12, p. 31

 

 

 

 

 IV. Andere groeperingen

 

 

 

 Oprichting Nationaal Comité Vietnam

maandoverzicht 1, p. 18

 Manifestatie "voorhoede"-jeugdorganisaties in West-Berlijn

maandoverzicht 1, p. 19

 ABC/NAVO-verzetsmars 1968

maandoverzicht 1, p. 20

 Discussie over de stellingen van de PSP

maandoverzicht 1, p. 20

 Anti-NAVO-mars van de WRI

maandoverzicht 2, p. 24

 Manifestatie "voorhoede"-jeugdorganisaties in West-Berlijn

maandoverzicht 3, p. 25

 Grondraadsverkiezingen 1968

maandoverzicht 3, p. 27

 1-Mei-groep

maandoverzicht 3, p. 28

 Ontwikkelingen in de kwestie Vietnam

maandoverzicht 4, p. 22

 Politiek congres van de SJ

maandoverzicht 4, p. 25

 ABC-NAVO verzetsmars 1968

maandoverzicht 4, p. 26

 Paasmars 1968

maandoverzicht 4, p. 27

 De anti-NAVO-mars van de WRI gaat niet door

maandoverzicht 4, p. 27

 Demonstratie tegen het Griekse bewind

maandoverzicht 4, p. 28

 Ontwikkelingen in de studentenwereld

maandoverzicht 5, p. 23

 Comité van solidariteit met Cuba

maandoverzicht 5, p. 29

 Internationaal anarchistisch congres

maandoverzicht 5, p. 31

 Vervalsing van "The Northlander"

maandoverzicht 5, p. 33

 Het conflict in de PSP

maandoverzicht 6, p. 24

 Pogingen tot agitatie rond de NAVO-taptoe

maandoverzicht 6, p. 27

 Studentenactiviteiten

maandoverzicht 7/8, p. 30

 Nationaal Comité Vietnam

maandoverzicht 7/8, p. 35

 Internationale werk- en scholingskampen in Cuba

maandoverzicht 7/8, p. 35

 Trotskisme: Verenigd Front tegen de onderdrukking

maandoverzicht 7/8, p. 37

 Reacties op de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije

maandoverzicht 7/8, p. 38

 Reacties op de inval in Tsjechoslowakije

maandoverzicht 9, p. 28

 Moeilijkheden bij rectoraatsoverdrachten

maandoverzicht 9, p. 29

 Politeia als revolutionaire voorhoede van de SVB

maandoverzicht 9, p. 30

 SJ-actie tegen Taptoe Delft

maandoverzicht 9, p. 32

 Internationaal anarchistisch congres

maandoverzicht 9, p. 33

 Studentenradicalisme

maandoverzicht 10, p. 24

 Het 8e SJ-congres

maandoverzicht 10, p. 28

 Rechtextremisme (VRO en "Were Di")

maandoverzicht 10, p. 29

 Nasleep anti-Mexico-activiteiten

maandoverzicht 11, p. 21

 Het 10e SVB-congres

maandoverzicht 11, p. 22

 … en diens oproep tot revolutie

maandoverzicht 11, p. 24

 De PSP en de "linkse concentratie"

maandoverzicht 11, p. 25

 18e Pugwash-conferentie

maandoverzicht 11, p. 26

 Het Angola-comité

maandoverzicht 11, p. 27

 De "anderen" in 1968, de tendens voor 1969

maandoverzicht 12, p. 32

 De ontwikkeling in het jongerenradicalisme

maandoverzicht 12, p. 33

 Ontwikkeling in de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)

maandoverzicht 12, p. 37

 Ontwikkeling in het links-socialisme

maandoverzicht 12, p. 40

 Ontwikkeling in het Nederlands trotskisme

maandoverzicht 12, p. 42

 Ontwikkeling in het anarchisme

maandoverzicht 12, p. 43

 Ontwikkeling in het rechts-extremisme

maandoverzicht 12, p. 44

 …

maandoverzicht 12, p. 46

 

 

 

 

 Overzicht stakingen

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 24

 Februari

maandoverzicht 2, p. 26

 Maart

maandoverzicht 3, p. 31

 April

maandoverzicht 4, p. 30

 September

maandoverzicht 9, p. 35

 November

maandoverzicht 11, p. 29

   
   
 Bijlagen  
   
 ...  maandoverzicht 9, p. 36
   

 

 

 Agenda

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 25

 Februari

maandoverzicht 2, p. 27

 Maart

maandoverzicht 3, p. 32

 April

maandoverzicht 4, p. 32

 Mei

maandoverzicht 5, p. 35

 Juni

maandoverzicht 6, p. 29

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 43

 September

maandoverzicht 9, p. 38

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 33

 November

maandoverzicht 11, p. 30

 December

maandoverzicht 12, p. 47

 terug naar overzicht