Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1966

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 

 

 Het democratisch centralisme

 maandoverzicht 1, pag. 1

 Lenins "partij van het nieuwe type"

 maandoverzicht 1, pag. 1

 Afbrokkeling van het centralisme

 maandoverzicht 1, pag. 5

 Poging tot rechtvaardiging van de fracties

 maandoverzicht 1, pag. 6

 Partijdemocratie in nieuwe vormen

 maandoverzicht 1, pag. 10

 Het XIe Congres van de PCI

 maandoverzicht 2, pag. 1

 Voorbereiding

 maandoverzicht 2, pag. 2

 Afsluiting van het debat

 maandoverzicht 2, pag. 4

 De PCI in de communistische wereld

 maandoverzicht 2, pag. 6

 Aan de vooravond van het CPSU Congres

 maandoverzicht 3, pag. 1

 Het schrijversproces te Moskou

 maandoverzicht 3, pag. 3

 Herwaardering van Stalin

 maandoverzicht 3, pag. 7

 Een interpretatie

 maandoverzicht 3, pag. 9

 Het XXIIIe Congres van de CPSU

 maandoverzicht 4, pag. 1

 De afwezigen

 maandoverzicht 4, pag. 1

 Een oninteressant congres

 maandoverzicht 4, pag. 3

 De delegaties van Korea en Vietnam

 maandoverzicht 4, pag. 5

 Wijzigingen in de partijleiding

 maandoverzicht 4, pag. 7

 Het communisme in Zweden

 maandoverzicht 5, pag. 1

 De strijd over de partijlijn

 maandoverzicht 5, pag. 2

 Oppositie van rechts en van links

 maandoverzicht 5, pag. 4

 De nieuwe politiek

 maandoverzicht 5, pag. 8

 De persoonsverheerlijking van Mao Tse-toeng

 maandoverzicht 6, pag. 1

 De originaliteit van Mao

 maandoverzicht 6, pag. 4

 "De gedachten van Mao, een bron van inspiratie"

 maandoverzicht 6, pag. 7

 De culturele revolutie in China

 maandoverzicht 7/8, pag. 1

 De strijd tegen de klassevijand nog niet gewonnen

 maandoverzicht 7/8, pag. 2

 Onder Mao’s leiding

 maandoverzicht 7/8, pag. 5

 Joegoslavië in beroering

 maandoverzicht 9, pag. 1

 Het Vierde Plenum

 maandoverzicht 9, pag. 2

 Een complex van problemen

 maandoverzicht 9, pag. 5

 Het nationaliteitenprobleem

 maandoverzicht 9, pag. 9

 Nieuwe wegen

 maandoverzicht 9, pag. 10

 Het Chinese kamp valt uiteen

 maandoverzicht 10, pag. 1

 Noord-Vietnam: eigen strijdmethoden

 maandoverzicht 10, pag. 2

 Noord-Korea: onafhankelijkheidsverklaring

 maandoverzicht 10, pag. 5

 De CP-Japan: geen demarcatielijn

 maandoverzicht 10, pag. 7

 Rond het congres van de CP-Albanië

 maandoverzicht 11, pag. 1

 Moeilijkheden tussen Peking en Tirana

 maandoverzicht 11, pag. 4

 De muis onder de leeuwenklauw

 maandoverzicht 11, pag. 8

 Een terugblik op 1966

 maandoverzicht 12, pag. 1

 Het Sino-Sowjet-conflict in 1966

 maandoverzicht 12, pag. 5

   

 

 

 II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland

 

 

 


 

 De CPN en de internationale communistische beweging

 maandoverzicht 1, pag. 12

 Herdenking Februaristaking en de eenheidspolitiek

 maandoverzicht 1, pag. 14

 Verkiezingen

 maandoverzicht 1, pag. 16

 De Partijfinanciën

 maandoverzicht 1, pag. 17

 "De uitdaging van het Marxisme

 maandoverzicht 2, pag. 8

 De verkiezingen

 maandoverzicht 2, pag. 10

 Herdenking van de Februaristaking

 maandoverzicht 2, pag. 11

 De CPN tussen Moskou en Peking

 maandoverzicht 3, pag. 12

 De verkiezingen

 maandoverzicht 3, pag. 14

 De pro-Chinese oppositie en de verkiezingen

 maandoverzicht 3, pag. 19

 Theun de Vries, het schrijversproces en de partijpolitiek

 maandoverzicht 3, pag. 20

 De CPN over het 23e CPSU Congres

 maandoverzicht 4, pag. 10

 De CPN en de Chinese CP

 maandoverzicht 4, pag. 12

 De koers van de CPN

 maandoverzicht 4, pag. 13

 Nogmaals de statenverkiezingen

 maandoverzicht 4, pag. 14

 Reorganisatie Dagelijks Bestuur en secretariaat

 maandoverzicht 4, pag. 17

 Friedl Baruch c.s.

 maandoverzicht 4, pag. 18

 De CPN en de conferentie van Westeuropese CP-en

 maandoverzicht 5, pag. 12

 De gemeenteraadsverkiezingen

 maandoverzicht 5, pag. 15

 Gewijzigde houding t.o.v. de PvdA

 maandoverzicht 5, pag. 16

 CPN-flirt met Amsterdamse jongeren

 maandoverzicht 5, pag. 17

 De CPN tegen de PSP en de BP

 maandoverzicht 5, pag. 18

 De recente onlusten in Amsterdam

 maandoverzicht 6, pag. 11

 De partij en de gebeurtenissen rond 14 juni

 maandoverzicht 6, pag. 18

 De pro-chinese oppositie in en rond de CPN

 maandoverzicht 6, pag. 21

 Conflict bij de ADM

 maandoverzicht 6, pag. 23

 De CPN en de Gemeenteraadsverkiezingen

 maandoverzicht 6, pag. 24

 De communistische wethouder in Amsterdam

 maandoverzicht 7/8, pag. 12

 Financiën

 maandoverzicht 7/8, pag. 15

 De CPN tussen Moskou en Peking

 maandoverzicht 7/8, pag. 17

 De pro-chinese oppositie

 maandoverzicht 7/8, pag. 19

 Communistische wethouders

 maandoverzicht 9, pag. 12

 Waarheidsfestival

 maandoverzicht 9, pag. 13

 Houding van de CPN t.a.v. andere CP-en

 maandoverzicht 9, pag. 14

 De CPN eist verbod van de Boerenpartij

 maandoverzicht 9, pag. 17

 De CPN en de kabinetscrisis

 maandoverzicht 10, pag. 11

 Partijbestuurszitting 24/25 oktober

 maandoverzicht 10, pag. 11

 Kamercomissies

 maandoverzicht 10, pag. 13

 De autonomie-politiek van de CPN

 maandoverzicht 10, pag. 14

 De pro-Chinese oppositie

 maandoverzicht 10, pag. 18

 Bedrijfswerk en verkiezingspropaganda

 maandoverzicht 11, pag. 12

 De CPN verdedigt en propageert haar autonomie

 maandoverzicht 11, pag. 14

 De CPN en de internationale communistische beweging

 maandoverzicht 12, pag. 13

 De nationale actifiteiten van de CPN

 maandoverzicht 12, pag. 16

 De communisten in de sociaal-economische sector

 maandoverzicht 12, pag. 21

 De financiele positie van de CPN

 maandoverzicht 12, pag. 25

 De pro-Chinese oppositie binnen de CPN

 maandoverzicht 12, pag. 27 

 

 

 

 

 III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 

 

 


 

 Het 11e OPSJ-congres

 maandoverzicht 1, pag. 18

 Activiteiten van de jeugdbeweging rond Vietnam

 maandoverzicht 1, pag. 19

 De Berlijnse conferentie van katholieke Christenen

 maandoverzicht 1, pag. 21

 Terugblik op het 5e FIR-congres

 maandoverzicht 1, pag. 22

 Het Nederlandse Auschwitz Comité

 maandoverzicht 1, pag. 23

 Teach-in in Leeuwarden

 maandoverzicht 2, pag. 13

 Paasmars 1966

 maandoverzicht 2, pag. 14

 Jongerencomité Vietnam

 maandoverzicht 2, pag. 15

 Discussie in de WFDJ

 maandoverzicht 2, pag. 16

 Acties ten behoeve van verzets- en oorlogsslachtoffers

 maandoverzicht 2, pag. 19

 De Vereniging Nederland-USSR

 maandoverzicht 2, pag. 21

 ANJV-delegatie naar Roemenië

 maandoverzicht 3, pag. 22

 Juristen protesteren bij president Soekarno

 maandoverzicht 3, pag. 23

 De studenten en de culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie

 maandoverzicht 3, pag. 24

 Het ANJV en de provo’s

 maandoverzicht 4, pag. 21

 De tweede "Berlijnse Conferentie"

 maandoverzicht 4, pag. 23

 Nederlands Komitee tegen verspreiding van kernwapens

 maandoverzicht 4, pag. 24

 Paasmars 1966

 maandoverzicht 4, pag. 25

 De communistische jongeren en de provo’s

 maandoverzicht 5, pag. 20

 Een Nederlandse afgevaardigde op het Komsomol-congres

 maandoverzicht 5, pag. 22

 Discussie in de vredesbeweging

 maandoverzicht 6, pag. 32

 De NVB-stertocht

 maandoverzicht 6, pag. 36

 Protesten tegen de invrijheidstelling van Lages

 maandoverzicht 6, pag. 37

 Cultureel verdrag met de Sowjet-Unie

 maandoverzicht 6, pag. 37

 Bijeenkomst te Genčve van de "Wereldvredesraad"

 maandoverzicht 7/8, pag. 21

 Activiteiten inzake Vietnam

 maandoverzicht 7/8, pag. 23

 Bezoek Sowjet-Russische parlementaire delegatie

 maandoverzicht 7/8, pag. 25

 Protesten tegen invrijheidstelling van Lages

 maandoverzicht 7/8, pag. 26

 De gebeurtenissen in Indonesië

 maandoverzicht 7/8, pag. 27 

 ANJV-activiteit tegen bezuiniging

 maandoverzicht 9, pag. 18

 Israëlische pluim voor het ANJV

 maandoverzicht 9, pag. 19

 Protesten tegen vrijlating van Lages

 maandoverzicht 9, pag. 20

 Agitatie tegen de NAVO

 maandoverzicht 10, pag. 19

 Agitatie inzake Vietnam

 maandoverzicht 10, pag. 20

 8e NVB-congres in voorbereiding

 maandoverzicht 10, pag. 23

 De OPSJ in concurrentie met "Provo"

 maandoverzicht 10, pag. 24

 Culturele uitwisseling

 maandoverzicht 10, pag. 25

 Jeugdbeweging (Vietnam)

 maandoverzicht 11, pag. 18

 Vredesbeweging (Vietnam en NAVO)

 maandoverzicht 11, pag. 19

 Vrouwenbeweging (NVB-congres)

 maandoverzicht 11, pag. 21

 Nederland-USSR en VERNU

 maandoverzicht 11, pag. 23

 "Tussederusse"

 maandoverzicht 11, pag. 24

 De algemene balans van 1966

 maandoverzicht 12, pag. 30

 De communistische jeugdbeweging

 maandoverzicht 12, pag. 32

 De Nederlandse Vredesraad

 maandoverzicht 12, pag. 33

 De Nederlandse Vrouwenbeweging

 maandoverzicht 12, pag. 34

 De communistische verzetsbeweging

 maandoverzicht 12, pag. 34

 De Vereniging Nederland-USSR

 maandoverzicht 12, pag. 35

 Communistische agitatie inzake Vietnam

 maandoverzicht 12, pag. 35

 Communistische agitatie inzake de NAVO

 maandoverzicht 12, pag. 39

 Cultuur

 maandoverzicht 12, pag. 42

 "Begroting" voor 1967

 maandoverzicht 12, pag. 43

 

 

 

 

 IV. Andere groeperingen

 

 

 


 

 Voortgaande pennestrijd tussen PSP en CPN

 maandoverzicht 1, pag. 24

 Nieuwe breuk in het internationale trotskisme

 maandoverzicht 1, pag. 26

 Jong Europa Nederland

 maandoverzicht 1, pag. 27

 Verkiezingscongres PSP

 maandoverzicht 2, pag. 23

 De PSP en de voormalige SWP

 maandoverzicht 2, pag. 24

 ABC-protestmars

 maandoverzicht 2, pag. 25

 De verkiezingsresultaten van de PSP

 maandoverzicht 3, pag. 27

 Westeuropees studentencomité voor vrede in Vietnam

 maandoverzicht 3, pag. 29

 Het jongerencomité Vietnam

 maandoverzicht 3, pag.31

 Het "Comité 19 maart 1966"

 maandoverzicht 3, pag.32

 De "ABC-protestmars"

 maandoverzicht 4, pag. 27

 "Stille marsen" in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

 maandoverzicht 4, pag. 28

 Comité "Stil Protest"

 maandoverzicht 4, pag. 29

 Politieke bigamie van de Nederlandse trotskisten

 maandoverzicht 4, pag. 30

 Castro roert zich in de trotskistische mierenhoop

 maandoverzicht 4, pag. 31

 Herverschijning van het (rechts-extremistische) blad "Revisie"

 maandoverzicht 4, pag. 33

 Jongerencomité Vietnam

 maandoverzicht 5, pag. 24

 De Pugwash-beweging

 maandoverzicht 5, pag. 26

 Een nieuwe revolutionaire internationale organisatie?

 maandoverzicht 5, pag. 28

 De PSP en de gemeenteraadsverkiezingen

 maandoverzicht 6, pag. 40

 Een provo in de Amsterdamse gemeenteraad

 maandoverzicht 6, pag. 43

 Activiteiten inzake Vietname

 maandoverzicht 6, pag. 44

 Jongerendemonstratie tegen politiebeleid

 maandoverzicht 6, pag. 46

 Rechts-extremisme: parallel NPD-Boerenpartij

 maandoverzicht 6, pag. 47

 Jongerencomité Vietnam

 maandoverzicht 7/8, pag. 29

 Actiegroep Vietnam

 maandoverzicht 7/8, pag. 30

 "Legale" communisten en "illegale" trotskisten

 maandoverzicht 7/8, pag. 32

 Zeeuwse petitionnementsactie

 maandoverzicht 7/8, pag. 33

 Provo-activiteiten

 maandoverzicht 7/8, pag. 34

 Jongerencomité Vietnam

 maandoverzicht 9, pag. 23

 Actiegroep Vietnam

 maandoverzicht 9, pag. 24

 De kwestie Vietnam in de ICDP

 maandoverzicht 9, pag. 24

 Vietname aanleiding tot crisis in Pugwash-beweging

 maandoverzicht 9, pag. 25

 Trotskistische activiteiten inzake Vietnam

 maandoverzicht 9, pag. 26

 Een nieuwe linkervleugel in de PvdA? (Trotskistisch)

 maandoverzicht 9, pag. 27

 Acties tegen NAVO-vestiging in Benelux

 maandoverzicht 9, pag. 28

 Agitatie tegen de NAVO

 maandoverzicht 10, pag. 27

 Internationale solidariteitsconferentie inzake Vietnam

 maandoverzicht 10, pag. 28

 "Petitionnement Vietnam"

 maandoverzicht 10, pag. 30

 6e SJ Congres

 maandoverzicht 10, pag. 30

 Provo-activiteiten

 maandoverzicht 10, pag. 31

 "Links" biedt PvdA basisprogramma ’67 aan

 maandoverzicht 10, pag. 32

 Actiegroep Vietnam

 maandoverzicht 11, pag. 26

 Andere activiteiten

 maandoverzicht 11, pag. 28

 Agitatie tegen de NAVO

 maandoverzicht 11, pag. 29

 PSP-"bijdrage"

 maandoverzicht 11, pag. 29

 Bijzonder PSP-congres

 maandoverzicht 11, pag. 31

 Algemene balans van 1966

 maandoverzicht 12, pag. 45

 Agitatie inzake Vietnam

 maandoverzicht 12, pag. 47

 Agitatie inzake de NAVO

 maandoverzicht 12, pag. 53

 Ontwikkelingen in de PSP

 maandoverzicht 12, pag. 55

 Pogingen tot linkse concentratie

 maandoverzicht 12, pag. 58

 Provo-activiteiten

 maandoverzicht 12, pag. 59

 Neo-Nazisme

 maandoverzicht 12, pag. 60

 "Begroting" voor 1967

 maandoverzicht 12, pag. 61

 

 

 

 

 Overzicht buitenlandse reizen

 

 

 

 Maart

  maandoverzicht 3, pag. 34

 Juni

  maandoverzicht 6, pag. 49

 September

  maandoverzicht 9, pag. 30

 December

  maandoverzicht 12, pag. 63

 

 

 

 

 Stakingsoverzicht

 

 

 

 Januari

 maandoverzicht 1, pag. 29

 Februari

 maandoverzicht 2, pag. 27

 Maart

  maandoverzicht 3, pag.36

 April

  maandoverzicht 4, pag. 35

 Mei

  maandoverzicht 5, pag. 31

 Juni

  maandoverzicht 6, pag. 51

 Juli / Augustus

  maandoverzicht 7/8, pag. 36

 September

  maandoverzicht 9, pag. 32

 Oktober

  maandoverzicht 10, pag. 34

 December

  maandoverzicht 12, pag. 65

 

 

 Agenda

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, pag. 30

 Februari

maandoverzicht 2, pag. 28

 Maart

maandoverzicht 3, pag. 38

 April

maandoverzicht 4, pag. 36

 Mei

maandoverzicht 5, pag. 32

 Juni

maandoverzicht 6, pag. 53

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, pag. 37

 September

maandoverzicht 9, pag. 33

 Oktober

maandoverzicht 10, pag. 35

 November

maandoverzicht 11, pag. 33

 December

maandoverzicht 12, pag. 66

   

Bijlagen

 
   

 Overzicht verkiezingsuitslagen 23 maart 1966

maandoverzicht 3

 Overzicht verkiezingsuitslagen

maandoverzicht 6

 terug naar overzicht