Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1965

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 De werkelijkheid van het schisma

maandoverzicht 1, p. 1

 De situatie in de communistisch geregeerde wereld

maandoverzicht 1, p. 2

 West-Europa

maandoverzicht 1, p. 4

 De stormcentra van de revolutie

maandoverzicht 1, p. 5

 De chaos compleet

maandoverzicht 1, p. 7

 Roemenië "herlevend nationalisme"

maandoverzicht 2, p. 1

 De-russificatie

maandoverzicht 2, p. 2

 Nationaliteitenpolitiek

maandoverzicht 2, p. 5

 Verzet tegen de Comecon

maandoverzicht 2, p. 7

 Het Sino-Sowjet-conflict: nieuwe ontwikkelingen

maandoverzicht 3, p. 1

 Het verloop van de polemiek

maandoverzicht 3, p. 1

 Kosygins reis naar Hanoi, Pyongyang en Peking

maandoverzicht 3, p. 4

 De 1 maart conferentie

maandoverzicht 3, p. 6

 De "Europese weg naar het socialisme"

maandoverzicht 4, p. 1

 Evolutie of Revolutie – de dictatuur van het proletariaat

maandoverzicht 4, p. 2

 Communisten en socialisten

maandoverzicht 4, p. 6

 Garanties?

maandoverzicht 4, p. 9

 De Vreedzame Revolutie (II)

maandoverzicht 5, p. 1

 De "revisie"

maandoverzicht 5, p. 2

 Inconsequenties

maandoverzicht 5, p. 5

 Van vernieuwing tot ketterij

maandoverzicht 5, p. 7

 De partijconferentie van de Westeuropese Communistische Partijen

maandoverzicht 6, p. 1

 De Communistische Partij van Spanje

maandoverzicht 7/8, p. 1

 De CP in de anti-Franco beweging

maandoverzicht 7/8, p. 3

 De "Italiaanse" afwijking

maandoverzicht 7/8, p. 5

 De pro-Chinese stroming

maandoverzicht 7/8, p. 8

 Blauwdruk voor een Verenigde Italiaanse Arbeiderspartij

maandoverzicht 9, p. 1

 De "hypothesen" van Amendola

maandoverzicht 9, p. 1

 Ontwerp van een nieuwe partijlijn

maandoverzicht 9, p. 5

 De partijlijn in de discussie

maandoverzicht 9, p. 8

 Dialoog met het communisme

maandoverzicht 10, p. 1

 Motivering van de dialoog

maandoverzicht 10, p. 3

 Onderwerpen van de dialoog

maandoverzicht 10, p. 5

 De communisten en de dialoog

maandoverzicht 10, p. 6

 Het Sino-Sowjet-conflict; een bewegend front

maandoverzicht 11, p. 1

 De polemiek

maandoverzicht 11, p. 2

 Verwikkelingen rond de kwestie Vietnam

maandoverzicht 11, p. 3

 De conflicten in Zuid-Azië

maandoverzicht 11, p. 5

 De coup in Indonesië

maandoverzicht 11, p. 7

 De Tweede Afro-Aziatische Conferentie

maandoverzicht 11, p. 8

 Een nieuwe wending in het conflict Moskou-Peking?

maandoverzicht 11, p. 10

 De communistische wereld anno 1965

maandoverzicht 12, p. 1

 In de socialistische landen: stagnatie van de economische oppositie

maandoverzicht 12, p. 2

 De CP-en in de kapitalistische landen: rivisionisme en reformisme

maandoverzicht 12, p. 4

 In de "stormcentra van de revolutie": Moskou tegen Peking

maandoverzicht 12, p. 7

 De verdeeldheid in de communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 9

 

 

 

 

 II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland

 

 

 

 De pro-chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 1, p. 9

 De publiciteit van de CPN

maandoverzicht 1, p. 10

 Het proces L’Ecluse

maandoverzicht 1, p. 13

 Communistische bedrijfs- en vakbondswerk

maandoverzicht 1, p. 14

 Optimisme van de CPN inzake eenheidspolitiek

maandoverzicht 2, p. 10

 Kritische houding t.o.v. PSP

maandoverzicht 2, p. 11

 Pro-Chinese oppositie

maandoverzicht 2, p. 13

 Bedrijfsleven

maandoverzicht 2, p. 14

 Het symposium: "De uitdaging van het Marxisme"

maandoverzicht 2, p. 16

 Herdenking februari-staking

maandoverzicht 2, p. 17

 Bezoek van Sowjet-Russische delegatie

maandoverzicht 2, p. 18

 De CPN en de kabinetscrisis

maandoverzicht 3, p. 9

 De CPN en het PvdA-congres

maandoverzicht 3, p. 10

 De CPN en het internationale geschil

maandoverzicht 3, p. 12

 Bedrijfswerk van de CPN

maandoverzicht 3, p. 13

 De CPN als "de enige oppositiepartij"

maandoverzicht 4, p. 11

 De CPN en de conferentie der 17 Europese CP-en

maandoverzicht 4, p. 12

 Bedrijfsleven

maandoverzicht 4, p. 13

 De pro-Chinese oppositie

maandoverzicht 4, p. 14

 Landelijke demonstraties in Rotterdam

maandoverzicht 4, p. 15

 Rijnmondverkiezingen

maandoverzicht 4, p. 15

 Financiële positie van de CPN

maandoverzicht 4, p. 16

 Eigen standpunt van de CPN inzake communistische vraagstukken

maandoverzicht 5, p. 10

 1 en 5 mei

maandoverzicht 5, p. 12

 Pegasus

maandoverzicht 5, p. 14

 Communisten in ondernemingsraden

maandoverzicht 5, p. 14

 Agitatie onder taxi-chauffeurs

maandoverzicht 5, p. 16

 De CPN over het ANMB-congres

maandoverzicht 5, p. 17

 De houding van de CPN op de Brusselse conferentie

maandoverzicht 6, p. 8

 De CPN en de verkiezingen van de Rijnmondraad

maandoverzicht 6, p. 10

 Mogelijke oorzaken CPN stemmenwinst

maandoverzicht 6, p. 12

 Friedl Baruch exit

maandoverzicht 6, p. 13

 Paul de Groot over de communisten in en om het NVV

maandoverzicht 6, p. 15

 Reacties van CPN-leden op het beleid van de partijleiding

maandoverzicht 7/8, p. 11

 De pro-Chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 12

 CPN-plannen voor het komende seizoen

maandoverzicht 7/8, p. 13

 CPN-agitatie inzake Vietnam

maandoverzicht 7/8, p. 15

 ...

maandoverzicht 7/8, p. 16

 De CPN voor radio en televisie

maandoverzicht 9, p. 10

 "Waarheid"-festival

maandoverzicht 9, p. 11

 Streekbladen

maandoverzicht 9. p. 13

 De mémoires van paul de Groot

maandoverzicht 9, p. 14

 De pro-Chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 9, p. 15

 De CPN tussen Moskou en Amsterdam

maandoverzicht 10, p. 11

 Herdenking oktoberrevolutie

maandoverzicht 10, p. 15

 CPN en de verkiezingen van 1966

maandoverzicht 10, p. 15

 CPN contra het PSP-standpunt inzake de goedkeuringswet

maandoverzicht 10, p. 16

 Overlijden van twee veteranen

maandoverzicht 10, p. 18

 De internationale contacten van de CPN

maandoverzicht 11, p. 12

 Vijf maanden voor de verkiezingen

maandoverzicht 11, p. 14

 De memoires van paul de Groot

maandoverzicht 11, p. 16

 De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN

maandoverzicht 11, p. 18

 Het zesde WVV-congres

maandoverzicht 11, p. 19

 De CPN en de internationale communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 11

 De CPN als "nationale" partij

maandoverzicht 12, p. 13

 De CPN-organen en periodieken

maandoverzicht 12, p. 17

 De financi:ele positie van de CPN

maandoverzicht 12, p. 19

 De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN

maandoverzicht 12, p. 21

 De communistische vakbeweging in 1965

maandoverzicht 12, p. 22

 

 

 

 

 III. Activiteiten van de communistische mantelorganisaties

 

 

 

 Vredesbeweging

maandoverzicht 1, p. 17

 Jeugdorganisaties

maandoverzicht 1, p. 19

 Verzetsbeweging

maandoverzicht 1, p. 21

 Wereldvredescongres zomer 1965

maandoverzicht 2, p. 20

 De Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 2, p. 21

 Voorbereiding 9e Wereldjeugfdfestival

maandoverzicht 2, p. 23

 Vredesbeweging nationaal en internationaal

maandoverzicht 3, p. 16

 Verzetsbeweging

maandoverzicht 3, p. 17

 Paasmars 1965

maandoverzicht 4, p. 19

 Verzetsbeweging

maandoverzicht 4, p. 20

 Nationaal Jeugdtreffen op 29 mei

maandoverzicht 4, p. 22

 Viering 20-jarig bestaan ANJV

maandoverzicht 5, p. 18

 De NSR neemt niet deel aan het 9e Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 5, p. 19

 Voorbereiding voor het 7e Wereldvredescongres

maandoverzicht 5, p. 20

 "AA-mars" te Heerlen

maandoverzicht 5, p. 21

 9e Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 6, p. 18

 NVB stertocht

maandoverzicht 6, p. 19

 Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 6, p. 19

 Het VIIIe Wereldvredescongres

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Veranderingen in de WVR

maandoverzicht 7/8, p. 20

 Het 9e Wereldjeugdfestival uitgesteld

maandoverzicht 7/8, p. 21

 Cultureel accoord tussen Nederland en de SU

maandoverzicht 7/8, p. 22

 Jongeren activiteiten inzake Vietnam

maandoverzicht 9, p. 17

 Verzetsbeweging

maandoverzicht 9, p. 18

 Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 9, p. 19

 Doorwerking CPN-lijn in de nevenorganisaties

maandoverzicht 10, p. 22

 ... naar Indonesië

maandoverzicht 10, p. 22

 Mutaties in de ANJV-leiding

maandoverzicht 10, p. 23

 "Verenigd Verzet": actie tegen Claus von Amsberg

maandoverzicht 10, p. 24

 Vrouwenbeweging (Viering 20 jaar DVF)

maandoverzicht 11, p. 22

 Vredesbeweging (anti-MLF-Wereldvredesraad-Vietnam)

maandoverzicht 11, p. 23

 Jeugdbeweging (Het ANJV en de militairen)

maandoverzicht 11, p. 25

 Culturele Uitwisseling (SU, Joegoslavië, Bulgarije)

maandoverzicht 11, p. 26

 De frontorganisaties in 1965

maandoverzicht 12, p. 25

 De jeugdbeweging

maandoverzicht 12, p. 27

 De vredesbeweging

maandoverzicht 12, p. 30

 De verzetsbeweging

maandoverzicht 12, p. 34

 Culturele uitwisseling

maandoverzicht 12, p. 35

 

 

 

 

 IV. Andere groeperingen

 

 

 

 "De Vrije" en de "geheimen" van BB

maandoverzicht 1, p. 23

 "Links", een nieuw links-socialistisch blad voor Nederland

maandoverzicht 1, p. 24

 Trotskistische deelname aan anti-MLF-demonstratie

maandoverzicht 2, p. 25

 PSP-perikelen

maandoverzicht 2, p. 26

 PSP-blad "bevrijding" vraagt "De Waarheid" om politiek fatsoen

maandoverzicht 3, p. 20

 Nieuwe activiteiten van het Comité 29 november 1962

maandoverzicht 3, p. 21

 Uitspraak in de zaak Van Tienen

maandoverzicht 3, p. 22

 PSP-reacties inzake de oorlog in Vietnam

maandoverzicht 4, p. 23

 Anarchistisch commentaar op de Paasmars

maandoverzicht 4, p. 23

 De anarchisten en Vietnam

maandoverzicht 4, p. 24

 PSP-protesten inzake Vietnam en Santo Domingo

maandoverzicht 5, p. 22

 Demonstratief PSP-congres

maandoverzicht 5, p. 23

 Anarchistisch congres

maandoverzicht 5, p. 24

 Trotskistische publiciteit

maandoverzicht 5, p. 25

 "Jong Europa"

maandoverzicht 5, p. 26

 SWP in liquidatie

maandoverzicht 7/8, p. 24

 Socialistische Jeugd en Provo’s

maandoverzicht 7/8, p. 25

 Meningsverschillen in de PSP inzake "Vietnam"

maandoverzicht 7/8, p. 28

 Internationale steunactie voor politieke gevangenen in Spanje en Portugal

maandoverzicht 7/8, p. 29

 Nieuwe initiatieven van de PSP in de kwestie Vietnam

maandoverzicht 9, p. 20

 Gezamenlijke activiteiten niet-communistische en communistische jongeren inzake Vietnam

maandoverzicht 9, p. 21

 Trotskistische en links-socialistische reacties op de regeringswisseling in Algerije

maandoverzicht 9, p. 23

 Touwtrekken om het SWP-kluifje

maandoverzicht 9, p. 24

 SJ-tentoonstelling "F’65"

maandoverzicht 9, p. 25

 Provo’s ook elders actief

maandoverzicht 9, p. 26

 Jongerencomité Vietnam

maandoverzicht 10, p. 26

 Vietnam-"teach-ins"

maandoverzicht 10, p. 27

 Trotskistisch commentaar op PvdA-verklaring inzake Vietnam

maandoverzicht 10, p. 27

 "Links" en de monarchie

maandoverzicht 10, p. 28

 Politeia en de Provo’s

maandoverzicht 10, p. 29

 Het PSP-congres

maandoverzicht 10, p. 30

 Bijeenkomst oudstrijders "Waffen-SS" in Rendsburg

maandoverzicht 10, p. 32

 Jongerencomité Vietnam

maandoverzicht 11, p. 29

 De SVB en het jongerencomité Vietnam

maandoverzicht 11, p. 30

 Communistische invloed in de SVB

maandoverzicht 11, p. 31

 Veroordeling v. Paul v. Tienen

maandoverzicht 11, p. 32

 Opheffing SWP en "De Brug"

maandoverzicht 12, p. 38

 "The New Left"

maandoverzicht 12, p. 40

 De ontwikkeling in de PSP

maandoverzicht 12, p. 43

 Het Trotskisme

maandoverzicht 12, p. 47

 Rechts extremisme

maandoverzicht 12, p. 50

 

 

 

 

 Overzicht buitenlandse reizen

 

 

 

 Februari

maandoverzicht 2, p. 29

 Mei

maandoverzicht 5, p. 27

 Juli/Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 30

 November

maandoverzicht 11, p. 32

 

 

 

 

 Stakingsoverzicht

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 26

 Februari

maandoverzicht 2, p. 31

 Maart

maandoverzicht 3, p. 23

 April

maandoverzicht 4, p. 26

 Mei

maandoverzicht 5, p. 29

 Juni

maandoverzicht 6, p. 21

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 32

 September

maandoverzicht 9, p. 28

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 35

 December

maandoverzicht 12, p. 51

 

 

 Agenda

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 28

 Februari

maandoverzicht 2, p. 37

 Maart

maandoverzicht 3, p. 25

 April

maandoverzicht 4, p. 30

 Mei

maandoverzicht 5, p. 30

 Juni

maandoverzicht 6, p. 22

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 33

 September

maandoverzicht 9, p. 29

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 36

 November

maandoverzicht 11, p. 36

 December

maandoverzicht 12, p. 53

 terug naar overzicht