Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1964

 

 I. Communisme Internationaal

 
   

 Moskouís bedoelingen door Peking gewantrouwd

maandoverzicht 1, p. 1

 Verzoenende Prawda-publicatie

maandoverzicht 1, p. 3

 CP-China tegen "eenheid tot elke prijs"

maandoverzicht 1, p. 4

 Chinese stellingname van 26 dec. 1963

maandoverzicht 1, p. 5

 Mao-Tse-Tung Ė korte beschouwing van de levensloop van de thans 70 jarige revolutionair en staatsman

maandoverzicht 2, p. 1

 Chinese leider geen onaantastbare autoriteit voor het Moskou-geleide kamp

maandoverzicht 2, p. 8

 De Vierde Internationale

maandoverzicht 3, p. 1

 Gunstig tij voor het trotskisme

maandoverzicht 3, p. 2

 De verdere ontwikkeling van het complot Moskou Ė Peking

maandoverzicht 4, p. 1

 Zevende commentaar der Chinese leiders op de open brief van het centraal comitť der CPSU

maandoverzicht 4, p. 2

 Nader beraad van het Sowjet-Russische partijbestuur

maandoverzicht 4, p. 3

 Tegenwind voor Chroestsjow

maandoverzicht 4, p. 7

 Het zeventiende congres van de Franse Communistische Partij

maandoverzicht 5, p. 1

 De nieuwe eenheidspolitiek van de PCF

maandoverzicht 5, p. 6

 De Franse socialisten en de eenheidspolitiek van de PCF

maandoverzicht 6, p. 1

 Mutaties aan de top van de Franse CP

maandoverzicht 6, p. 4

 Biografische notities

maandoverzicht 6, p. 5

 Het verloop van het conflict Moskou-Peking gedurende het voorjaar en de zomermaanden 1964

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Voortzetting van de briefwisseling over de wenselijkheid van een internationale conferentie

maandoverzicht 7/8, p. 4

 De CPSU schrijft een voorbereidingsconferentie uit

maandoverzicht 7/8, p. 7

 De verhoudingen tussen de PCI en de PCF

maandoverzicht 9, p. 1

 Conflicten

maandoverzicht 9, p. 3

 Het memorandum van Togliatti

maandoverzicht 9, p. 6

 De val van Chroestsjow

maandoverzicht 10, p. 1

 Kritiek op de afgezette Sowjet-leider

maandoverzicht 10, p. 2

 Naar een nieuwe oriŽntering

maandoverzicht 10, p. 4

 Na Chrostsjow: de conservatieven?

maandoverzicht 10, p. 8

 Reacties op de afzetting van Chroestsjow

maandoverzicht 11, p. 1

 Gemengde gevoelens in de satelietlanden

maandoverzicht 11, p. 2

 De Westerse CP-en

maandoverzicht 11, p. 4

 China: "De oorzaken van Chrostsjows val"

maandoverzicht 11, p. 5

 Het jaar waarin Chrostsjow werd afgezet

maandoverzicht 12, p. 1

 Onthullende brieven

maandoverzicht 12, p. 2

 De rede van Soeslow

maandoverzicht 12, p. 5

 Chroestsjow

maandoverzicht 12, p. 7

 Een jaar van toenemende verwarring

maandoverzicht 12, p. 9

   
   

 II. Activiteiten van de CPN

 
   

 Nieuwjaarsbijeenkomsten

maandoverzicht 1, p. 8

 Het komende 21e partijcongres

maandoverzicht 1, p. 10

 Het boekenapparaat van de partij

maandoverzicht 1, p. 14

 De organisatorische aanloop naar het aanstaande partijcongres

maandoverzicht 2, p. 9

 FinanciŽle acties van de CPN

maandoverzicht 2, p. 10

 De communistische herdenking van de Februari-staking 1941

maandoverzicht 2, p. 12

 CPN-delegatie bezocht ItaliŽ

maandoverzicht 2, p. 13

 1964, jubileumjaar van de partij

maandoverzicht 3, p. 9

 Het met Pasen gehouden 21ste partijcongres

maandoverzicht 3, p. 11

 Buitenlandse delegaties in Amsterdam

maandoverzicht 3, p. 15

 Het nieuwe partijbestuur

maandoverzicht 3, p. 16

 De autonomie van de partij

maandoverzicht 4, p. 8

 Veranderingen in de omvang en de bezetting van dagelijks bestuur en secretariaat der CPN

maandoverzicht 4, p. 10

 Vernieuwing van de democratie "binnen de bestaande grondwet"

maandoverzicht 4, p. 13

 De viering van het 1 mei-feest

maandoverzicht 5, p. 9

 Contact met andere CP-en

maandoverzicht 5, p. 12

 Linkse oppositie in de partij

maandoverzicht 5, p. 13

 Nogmaals de zaak finsterwolde

maandoverzicht 5, p. 17

 Het voortdurende conservatoir beslag op "Felix Merites"

maandoverzicht 5, p. 18

 Problemen rond de nieuwe oriŽntering van de CPN

maandoverzicht 6, p. 9

 Kritische opmerkingen van "De Waarheid" aan Moskouís adres

maandoverzicht 6, p. 12

 Problemen rond de nieuwe oriŽntering"

maandoverzicht 7/8, p. 9

 De bejegening van de Chinezen in het Sino-Sowjet-conflict

maandoverzicht 7/8, p. 11

 De houding van de CPN t.o.v. JoegoslaviŽ

maandoverzicht 7/8, p. 13

 Pro-Chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 14

 FinanciŽle acties CPN

maandoverzicht 7/8, p. 16

 Het "Waarheid"-festival 1964

maandoverzicht 7/8, p. 17

 De CPN en het memorandum van Togliatti

maandoverzicht 9, p. 9

 De kwestie Baruch

maandoverzicht 9, p. 13

 Communistische geschiedschrijving

maandoverzicht 9, p. 15

 Het Waarheid-festival

maandoverzicht 9, p. 15

 De CPN vervolgt haar "autonome" koers

maandoverzicht 10, p. 10

 Buitenlandse contacten van de CPN

maandoverzicht 10, p. 13

 De CPN en de MLF

maandoverzicht 10, p. 15

 Sociaal-economische propaganda van de CPN

maandoverzicht 10, p. 17

 CPN-agitatie onder bouwvakarbeiders

maandoverzicht 10, p. 19

 De pro-Chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 11, p. 7

 De CPN en de Amsterdamse bouwvakarbeiders

maandoverzicht 11, p. 9

 De herdenking van de oktober Revolutie-Afwijzing MLF

maandoverzicht 11, p. 11

 "Maand van de Pers"

maandoverzicht 11, p. 12

 De eenheidspolitiek van de CPN

maandoverzicht 12, p. 12

 De CPN tussen Moskou en Peking

maandoverzicht 12, p. 12

 Het CPN-standpunt inzake de internationale conferentie

maandoverzicht 12, p. 15

 CPN-contacten met zusterpartijen

maandoverzicht 12, p. 16

 De pro-Chinese oppositie in de CPN

maandoverzicht 12, p. 17

 De situatie in de CPN

maandoverzicht 12, p. 21

 De communistische vakbeweging in 1964

maandoverzicht 12, p. 22

   
   

 III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 
   

 De vredesbeweging en de CPN

maandoverzicht 1, p. 16

 Het Nederlandse Auschwitz Comitť en de niet-communistische bijval

maandoverzicht 1, p. 18

 Culturele uitwisseling

maandoverzicht 1, p. 19

 Vredesacties op brede basis Ė Pinksterdemonstratie tegen "alle" kernbewapening

maandoverzicht 2, p. 15

 De Nederlandse Vrouwenbeweging hield haar zevende congres

maandoverzicht 3, p. 17

 Eerste anti-kernbomdemonstratie op brede basis

maandoverzicht 3, p. 18

 Toespraken in het Amsterdamse oude RAI-gebouw

maandoverzicht 3, p. 19

 Weer een Volkel-protestfietstocht met Pinksteren

maandoverzicht 4, p. 16

 Acties beraamd tegen NAVO-conferentie in Den Haag

maandoverzicht 4, p. 17

 Het toerisme en "Nederland-USSR"

maandoverzicht 4, p. 18

 Aanstaande Europese conferentie voor ontspanning en veiligheid

maandoverzicht 5, p. 19

 De vredesbeweging en het middellandse Zeegebied

maandoverzicht 5, p. 20

 Vrouwenactie tegen de NAVO-conferentie in Den Haag

maandoverzicht 5, p. 20

 Verminderde belangstelling voor de pasgehouden Volkel-tocht

maandoverzicht 5, p. 21

 Het verdere ageren tegen een multilaterale NAVO-macht

maandoverzicht 6, p. 16

 Schenkingen van smartegeld

maandoverzicht 6, p. 17

 Vergaderingen van communistische jeugdorganisaties

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Kinderkampen

maandoverzicht 7/8, p. 22

 De NVR aan de vooravond van een nieuwe reorganisatie

maandoverzicht 7/8, p. 22

 Het toerisme en "Nederland-USSR"

maandoverzicht 7/8, p. 23

 De jeugdbeweging

maandoverzicht 9, p. 18

 Agitatie tegen de "Duitse week" in Rotterdam

maandoverzicht 9, p. 21

 De Vredesbeweging

maandoverzicht 9, p. 21

 Culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie

maandoverzicht 10, p. 22

 Vredesbeweging Nederland (MLF)

maandoverzicht 11, p. 15

 Studentenbeweging (NSR-IUS)

maandoverzicht 11, p. 17

 Vredesbeweging Internationaal (Chinese kernbom-MLF)

maandoverzicht 11, p. 19/20

 De vredesbeweging in 1964

maandoverzicht 12, p. 27

 Culturele uitwisseling

maandoverzicht 12, p. 30

   
   

 IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven

 
   

 De geldnood van "Het Centrum"

maandoverzicht 1, p. 20

 Oprichting actie-comitťís

maandoverzicht 1, p. 21

 De metaalbewerkslonen

maandoverzicht 2, p. 18

 Onrust over c.a.o.ís in de gelederen der grafici

maandoverzicht 2, p. 19

 Ondernemingsraadverkiezingen

maandoverzicht 2, p. 21

 Totaal 37.750 stakingsdagen in 1963, d.w.z. vier keer zoveel als in 1962

maandoverzicht 3, p. 21

 IndonesiŽ en de internationale communistische vakbeweging

maandoverzicht 3, p. 22

 Toepassing collectieve arbeidscontracten

maandoverzicht 4, p. 21

 Sowjet-Russisch relaas over bezoek aan Nederland

maandoverzicht 4, p. 22

 De CGIL en de Euromarkt

maandoverzicht 5, p. 24

 Het Wereldvakverbond en de Afro-Europese solidariteit

maandoverzicht 5, p. 25

 De metaal-lonen

maandoverzicht 7/8, p. 25

 Liquidatie van de "oude" EVC

maandoverzicht 7/8, p. 26

 Arbeidsconflicten

maandoverzicht 9, p. 24

 Contact met de SOBSI

maandoverzicht 9, p. 26

   
   

 V. Andere groeperingen

 
   

 Internationale pacifistische conferentie in Zweden

maandoverzicht 1, p. 23

 Positie-bepaling t.o.v. de Wereldvredesraad

maandoverzicht 1, p. 23

 SWP-commentaar op CPN-heroriŽntatie

maandoverzicht 2, p. 23

 Samenwerkende stichtingen voor hulpverlening aan Algerije

maandoverzicht 2, p. 25

 Uitweidingen van de bestuurders der Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 3, p. 24

 Het SWP-blad over het jongste CPN-congres

maandoverzicht 4, p. 24

 "Socialistisch Perspectief" verschint niet meer

maandoverzicht 5, p. 27

 De Pacifistisch Socialistische Partij en de NAVO

maandoverzicht 5, p. 28

 De rol en de betekenis van "De Brug" als discussie-orgaan

maandoverzicht 6, p. 19

 NATO-taptoe 1964 zonder ordeverstoring

maandoverzicht 6, p. 21

 De Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 10, p. 24

 Samenwerking WRI en WVR

maandoverzicht 10, p. 25

 "De Internationale" over de CPN

maandoverzicht 10, p. 27

 Rumoer rondom Paul v. Tienen

maandoverzicht 10, p. 28

 Jaarvergadering PSP

maandoverzicht 10, p. 30

 SWP reactie op de val van Chroestsjow

maandoverzicht 11, p. 22

 De SWP en de MLF

maandoverzicht 11, p. 23

 Zicht op de PSP

maandoverzicht 11, p. 23

 Commentaar van de IVe Internationale op de val van Chroestsjow

maandoverzicht 11, p. 24

 De Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 12, p. 22

 De pacifistisch Socialistische Partij

maandoverzicht 12, p. 33

   
   

 Bijlage

 
   

 Paul de Groot schrijft geschiedenis

maandoverzicht 10

   
   

 Overzicht stakingen

 
   

 Januari

maandoverzicht 1, p. 26

 Februari

maandoverzicht 2, p. 26

 Maart

maandoverzicht 3, p. 27

 April

maandoverzicht 4, p. 26

 Mei

maandoverzicht 5, p. 34

 Juni

maandoverzicht 6, p. 22

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 30

 September

maandoverzicht 9, p. 27

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 32

 November

maandoverzicht 11, p. 29

 December

maandoverzicht 12, p. 35

   
   

 Overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland

 
   

 Februari

maandoverzicht 2, p. 27

 Mei

maandoverzicht 5, p. 31

 Juli-Augustus 1960

maandoverzicht 7/8, p. 28

 November 1960

maandoverzicht 11, p. 27

   
   

 Agenda

 
   

 Januari

maandoverzicht 1, p. 29

 Februari

maandoverzicht 2, p. 29

 Maart

maandoverzicht 3, p. 28

 April

maandoverzicht 4, p. 28

 Mei

maandoverzicht 5, p. 35

 Juni

maandoverzicht 6, p. 24

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 31

 September

maandoverzicht 9, p. 28

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 33

 November

maandoverzicht 11, p. 30

 December

maandoverzicht 12, p. 36

terug naar overzicht