Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1963

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 Het Chinees-Indiase conflict en de Cuba-crisis

maandoverzicht 1, p. 1

 Verder verscherpte Chinees/Albanese aanvallen

maandoverzicht 1, p. 2

 Vier communistische partijcongressen

maandoverzicht 1, p. 3

 "Prawda" openlijk contra CP-China

maandoverzicht 1, p. 9

 Het kernprobleem van oorlog en vrede in het voortgaande dispuut tussen Moskou en Peking

maandoverzicht 2, p. 1

 De solidariteit met de "onderdrukte volkeren" en het coëxistentie-beleid; omkering van prioriteiten

maandoverzicht 2, p. 3

 Joegoslavië sedert 1948

maandoverzicht 3, p. 1

 Het beleid van Tito en het conflict Moskou-Peking

maandoverzicht 3, p. 6

 De verstoorde eenheid en de gewijzigde verhoudingen tussen de CP-en

maandoverzicht 4, p. 1

 Naar een nieuwe conferentie van alle marxistisch-leninistische partijen?

maandoverzicht 4, p. 3

 De CP-India tussen Moskou en Peking

maandoverzicht 5, p. 1

 Chinees partijblad valt nationalistische vleugel der Indiase communisten heftig aan

maandoverzicht 5, p. 6

 Tsjechoslowakije en de trage destalinisatie

maandoverzicht 6, p. 3

 Stellingname van Slowaakse communisten in Praag

maandoverzicht 6, p. 7

 Alsnog zelfkritiek CP-Slowakije

maandoverzicht 6, p. 9

 De brief van 14 juni 1963 van het centraal comité der CP-China

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Tegenstrijdige stellingname Peking/Moskou

maandoverzicht 7/8, p. 2

 Reacties van communistisch geregeerde landen in Europa op het Chinees-Russische geschil

maandoverzicht 9, p. 1

 De destalinisatie en het geschil Moskou/Peking

maandoverzicht 10, p. 1

 Adviezen van communistisch China in 1956

maandoverzicht 10, p. 3

 Recente Chinese publicatie "Over de kwestie Stalin"

maandoverzicht 10, p. 4

 Chroestsjow kameraad of vijand?

maandoverzicht 10, p. 8

 De dictatuur van het proletariaat

maandoverzicht 11, p.1

 Historische vormen van deze dictatuur in de Sowjet-Unie en elders

maandoverzicht 11, p. 2

 Moeilijkheden bij de praktische toepassing

maandoverzicht 11, p. 7

 De verdeeldheid van de communistische beweging

maandoverzicht 12, p. 1

 1963 toonde een vrijwel openlijke strijd om de hegemonie

maandoverzicht 12, p. 10

 

 

 

 

 II. Activiteiten van de CPN

 

 

 

 Lof voor de "vredespolitiek van de Sowjet-Unie"

maandoverzicht 1, p. 10

 Ontwikkeling eenheidspolitiek

maandoverzicht 1, p. 11

 Verkiezingsprogram en –manifest van de partij

maandoverzicht 1, p. 13

 De strijd tegen de Europese integratie

maandoverzicht 2, p. 9

 De Februari-staking van 1941 – Communistisch defilé duurde circa twee uur

maandoverzicht 2, p. 10

 De campagne voor de Kamerverkiezingen van mei a.s.

maandoverzicht 2, p. 11

 Bestuursverkiezingen brengen geen opvallende verjonging van het districtskader met zich mee

maandoverzicht 2, p. 13

 Overleg in Brussel en partijkoers inzake EEG

maandoverzicht 3, p. 9

 De Finsterwolde-zaak

maandoverzicht 3, p. 11

 Conservatoir beslag op "Felix Merites"

maandoverzicht 3, p. 14

 Slotfase CPN-verkiezingscampagne

maandoverzicht 4, p. 9

 De partij en de agrarische problemen

maandoverzicht 4, p. 11

 Reacties op twee congressen van zusterpartijen

maandoverzicht 4, p. 13

 De Groot en het stembus-succes der Italiaanse communisten

maandoverzicht 5, p. 9

 De jongste verkiezingsresultaten van de CPN

maandoverzicht 5, p. 11

 Partijbestuurszitting eind mei jl.

maandoverzicht 6, p. 10

 Aanhoudend streven naar bondgenootschap met de socialisten

maandoverzicht 6, p. 11

 Het "onafhankelijk" oordeel van de CPN-leiding

maandoverzicht 6, p. 14

 Partij-commentaren op de Kabinetsformatiepogingen

maandoverzicht 7/8, p. 8

 Opmerkelijke uitspraken van Paul de Groot t.a.v. geschilpunten in de internationale communistische beweging

maandoverzicht 7/8, p. 10

 Hernieuwde propaganda onder studenten en scholieren

maandoverzicht 7/8, p. 15

 De discussie over het geschil Moskou-Peking

maandoverzicht 9, p. 9

 Het contact met de grote westerse zusterpartijen

maandoverzicht 9, p. 10

 Financiele positie van de CPN

maandoverzicht 9. p. 14

 De loonstrijd als kapstok voor "eenheid van actie"

maandoverzicht 10, p. 9

 Het geslaagde Waarheid-festival 1963

maandoverzicht 10, p. 10

 Het bezoek van de PCF-delegatie aan de CPN

maandoverzicht 10, p. 11

 Betekenis van het gemeenschappelijk uitgegeven communiqué

maandoverzicht 10, p. 11

 Bijzonderheden over de hernieuwde scholing

maandoverzicht 10, p. 15

 De eenheidspolitiek en haar aanknopingspunten

maandoverzicht 11, p. 9

 Herdenking van de Oktoberrevolutie 1917

maandoverzicht 11, p. 11

 De geldzorgen van de partij en haar pers

maandoverzicht 11, p. 12

 De CPN wil een steviger aanpak in de agrarische sector

maandoverzicht 11, p. 14

 Waarheid-commentaar op de dood van president Kennedy

maandoverzicht 11, p. 15

 De partij in het verkiezingsjaar 1963

maandoverzicht 12, p. 12

 Eenheidspolitiek vanuit de communistische minderheidspositie

maandoverzicht 12, p. 14

 De CPN en het conflict Moskou/Peking

maandoverzicht 12, p. 17

 Organisatieproblemen en geldzorgen

maandoverzicht 12, p. 20

 

 

 

 

 III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 

 

 

 De "Budel-actie" achter de schermen geleid door "Verenigd Verzet 1940-1945"

maandoverzicht 1, p. 16

 De anti-kernwapencampagne en de komende Volkel-fietstocht

maandoverzicht 2, p. 17

 Accentverlegging in de internationale beweging van oud-verzetsstrijders

maandoverzicht 2, p. 19

 WVR-presidiumzitting te Malmö

maandoverzicht 3, p. 15

 ANJV-deelname aan beraadslagingen in Boedapest

maandoverzicht 3, p. 16

 De Amsterdamse demonstratie tegen "Budel"

maandoverzicht 3, p. 18

 De Pinkster-protestfietstocht van ANJV c.a.

maandoverzicht 4, p. 15

 Budel-actie en Parlement

maandoverzicht 4, p. 16

 Sowjet-Russen op Texel

maandoverzicht 4, p. 17

 Amnestiebewegingen

maandoverzicht 5, p. 18

 Het Volkel-protest van Pinksteren 1963

maandoverzicht 5, p. 20

 De malaise in de Nederlandse Vredesraad; pogingen der partijleiding tot reactivering

maandoverzicht 6, p. 18

 Rumoer op internationaal vrouwencongres in Moskou als gevolg van Chinese stellingname

maandoverzicht 6, p. 20

 Toespraak NVB-delegatieleidster op dit 5e IDVF-congres

maandoverzicht 6, p. 20

 Wereldvredesraad contra Chinees-communistische beschuldigingen

maandoverzicht 7/8, p. 16

 De Nederlandse Vredesraad en de Kernstopconferentie

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Het geschil Moskou-Peking en het 5e IDVF-congres

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Het proces in de DDR tegen Dr. Globke, steun van "Verenigd Verzet 1940-1945"

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Verweer WVR-voorzitter tegen Chinese uitspraken

maandoverzicht 9, p. 15

 Propaganda Nederlandse Vredesraad voor niet-aanvalsverdrag

maandoverzicht 9, p. 16

 NVB-kritiek op gebeurtenissen in Moskou

maandoverzicht 9, p. 17

 Het komende WVR-beraad te Warschau

maandoverzicht 10, p. 17

 Landelijk opinie-onderzoek Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 10, p. 17

 Nieuw kaderblad van het ANJV

maandoverzicht 10, p. 18

 De voormalige verzetsstrijders; internationale en nationale besprekingen

maandoverzicht 10, p. 19

 Sowjet-Russische toeristen in Nederland

maandoverzicht 10, p. 20

 Voortdurende tweedracht in de internationale vredesbeweging

maandoverzicht 11, p. 16

 Chinees Kennedy-incident

maandoverzicht 11, p. 17

 Protestmars van jongeren tegen voorgenomen executie van Amerikaanse negerjongen

maandoverzicht 11, p. 17

 De internationale "vredekrachten"

maandoverzicht 12, p. 24

 Peking contra WVR-leiding

maandoverzicht 12, p. 25

 Ontwikkeling in andere internationale "mantels"

maandoverzicht 12, p. 26

 Voor Nederlandse Vredesraad geen rooskleurig 1963

maandoverzicht 12, p. 28

 De Budel-campagne en de communisten

maandoverzicht 12, p. 29

 

 

 

 

 IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven

 

 

 

 Agitatie in "contractloze" periode

maandoverzicht 1, p. 20

 Vorstverlet en demonstrerende bouwvakarbeiders

maandoverzicht 1, p. 21

 Het WVV en de Euromarkt

maandoverzicht 2, p. 20

 Zelfbesturende vakorganisaties in internationaal verband

maandoverzicht 2, p. 21

 De bonden der voormalige EVC-1958

maandoverzicht 3, p. 20

 Eenheidslijst en Vrije lijst bij de gehouden verkiezingen voor ondernemingsraden

maandoverzicht 4, p. 18

 Ondernemingsraadverkiezingen

maandoverzicht 5, p. 23

 Activiteiten van het Wereldvakverbond

maandoverzicht 5, p. 24

 De onbevredigende resultaten van het "bedrijfs- en vakverenigingswerk"

maandoverzicht 6, p. 22

 Het ledenverloop van de "plaatselijke bedrijfsbonden"

maandoverzicht 7/8, p. 21

 Enkele arbeidsconflicten

maandoverzicht 7/8, p. 22

 Zwenkend standpunt t.a.v. het euvel van de "koppelbazen"

maandoverzicht 7/8, p. 23

 De strijd om hogere lonen

maandoverzicht 9, p. 19

 Arbeidsonrust in de Amsterdamse haven

maandoverzicht 9, p. 21

 "Nationaal loonappèl" der communisten vervroegd gehouden

maandoverzicht 9, p. 22

 De onrust in de havens 

maandoverzicht 10, p. 22

 Demonstratie van bouwvakkers e.v.

maandoverzicht 10, p. 24

 Propaganda voor uitkering ineens over 1963

maandoverzicht 11, p. 19

 WVV contra Chinese opvattingen

maandoverzicht 11, p. 20

 De geblokkeerde weg naar het NVV en het vraagstuk van de ongeorganiseerde oud-EVC’ers

maandoverzicht 12, p. 31

 De actie-comité’s in 1963

maandoverzicht 12, p. 32

 Het WVV in een crisis-periode

maandoverzicht 12, p. 35

 

 

 

 

 V. Andere groeperingen

 

 

 

 Visie van enkele SWP-bestuurders op agitatie-mogelijkheden binnen de CPN

maandoverzicht 2, p. 24

 Cuba en de PSP

maandoverzicht 2, p. 24

 Oprichting van een internationale confederatie voor ontwapening en vrede

maandoverzicht 3, p. 22

 SWP-stembusadvies

maandoverzicht 4, p. 20

 Paasmarsen in Groningen en Den Haag

maandoverzicht 4, p. 21

 De PSP en de Kamerverkiezingen 1963

maandoverzicht 5, p. 26

 SWP-brief tegen het "Stalinisme in de CPN"

maandoverzicht 6, p. 26

 "Het Comité 1963 voor de Vrede"

maandoverzicht 6, p. 27

 Reactie van de SWP op een reden van de CPN-voorzitter

maandoverzicht 7/8, p. 24

 Bijstand aan Algerije, internationale conferentie

maandoverzicht 7/8, p. 25

 Zevende wereldcongres Vierde Internationale

maandoverzicht 7/8, p. 28

 Voortgezette SWP-agitatie tegen De Groot

maandoverzicht 9, p. 23

 Onafhankelijke internationale vredesbeweging

maandoverzicht 9, p. 24

 "Comité 1963 voor de Vrede" contra Volkelcomité

maandoverzicht 9, p. 25

 PSP-bemoeienis met de loonstrijd

maandoverzicht 11, p. 24

 De trotskisten en het geschil Moskou/Peking

maandoverzicht 11, p. 25

 De gang van zaken in de SWP gedurende het nu afgelopen jaar

maandoverzicht 12, p. 36

 "Eurodivisie Nederland" niet levensvatbaar

maandoverzicht 12, p. 37

 Voormalig "Jong Europa" werd Europafront

maandoverzicht 12, p. 39

 

 

 

 

 VI. Activiteiten van vreemdelingen

 

 

 

 De affaire Bitonski

maandoverzicht 3, p. 24

 

 

 

 

 Buitenlands Reisoverzicht

 

 

 

 Tot ± 14 februari 1963

maandoverzicht 2, p. 26

 Tot ± 15 mei 1963

maandoverzicht 5, p. 28

 Tot ± 15 augustus 1963

maandoverzicht 7/8, p. 29

 Tot ± 15 november 1963

maandoverzicht 11, p. 27

 

 

 

 

 Overzicht stakingen

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 23

 Februari

maandoverzicht 2, p. 29

 Maart

maandoverzicht 3, p. 26

 April

maandoverzicht 4, p. 23

 Mei

maandoverzicht 5, p. 31

 Juni

maandoverzicht 6, p. 29

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 32

 September

maandoverzicht 9, p. 27

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 26

 November

maandoverzicht 11, p. 30

 December

maandoverzicht 12, p. 40

 

 

 Agenda

 

 

 

 Januari

maandoverzicht 1, p. 25

 Februari

maandoverzicht 2, p. 30

 Maart

maandoverzicht 3, p. 27

 April

maandoverzicht 4, p. 24

 Mei

maandoverzicht 5, p. 32

 Juni

maandoverzicht 6, p. 30

 Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8, p. 35

 September

maandoverzicht 9, p. 30

 Oktober

maandoverzicht 10, p. 30

 November

maandoverzicht 11, p. 33

 December

maandoverzicht 12, p. 41

 terug naar overzicht