Inhoudsopgave BVD-Maandoverzichten 1962

 

 I. Communisme Internationaal

 

 

 

 Hodzja en de "anti-marxistische weg" van de CPSU-leiding

maandoverzicht 1, p. 3

 Het isolement van Albanië

maandoverzicht 1, p. 7

 De misdaden van Stalin

maandoverzicht 2, p. 2

 Grenzen van de destalinisatie

maandoverzicht 2, p. 6

 De destalinisatie in Oost-Europa

maandoverzicht 3, p. 1

 De Italiaanse CP in haar ontwikkeling van kader- tot massapartij

maandoverzicht 4, p. 1

 Reacties op de koers van Moskou resp. in 1956 en 1960

maandoverzicht 4, p. 3

 De reacties van de Italiaanse Communistische Partij op het XXIIste CPSU-congres en de verguizing van Stalin

maandoverzicht 5, p. 1

 De bewogen CC-sitting van november 1961 der PCI

maandoverzicht 5, p. 2

 Structurele vraagstukken onder de loupe

maandoverzicht 5, p. 4

 Verdere politieke ontwikkelingen in de Italiaanse Communistische Partij

maandoverzicht 6, p. 1

 Het Thorez-bewind van de PCF

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Oppositie-stromingen binnen en buiten de Franse Communistische Partij

maandoverzicht 7/8, p. 5

 De rol van de PCF op de Conferentie der 81 partijen van 1960

maandoverzicht 9, p. 1

 Wrijving tussen de Franse en de Italiaanse CP-en

maandoverzicht 9, p. 5

 Economische ordening in het Sowjet-blok

maandoverzicht 10, p. 1

 Werkingssfeer van de "Comecon"

maandoverzicht 10, p. 3

 Internationale conferentie van economen

maandoverzicht 10, p. 5

 Toespitsing in de kwestie Albanië

maandoverzicht 11, p. 1

 Voor het eerst openlijke aansporing van Tirana tot internationaal gemeenschappelijk communistisch verzet tegen "Choestsjow en zijn revisionistische groep"

maandoverzicht 11, p. 5

 Reactie o.m. in "Prawda"-artikel van Ponomarjow

maandoverzicht 11, p. 7

 CPSU en CP-China in 1962

maandoverzicht 12, p. 1

 Tekenen van ontspanning

maandoverzicht 12, p. 3

 Nieuwe verwikkelingen

maandoverzicht 12, p. 5

 

 

 

 

 II. Activiteiten van de CPN

 

 

 

 Paul de Groot over de autoriteit van de leidende communisten

maandoverzicht 1, p. 10

 Gematigd optimism t.a.v. de komende raads- en statenverkiezingen

maandoverzicht 1, p. 13

 Zorgen van het CPN-kader

maandoverzicht 1, p. 14

 De verkiezingsacties

maandoverzicht 2, p. 10

 Afzonderlijke herdenking van de Februari-staking hervat

maandoverzicht 2, p. 13

 De verkiezingsstrijd in zijn slotfase

maandoverzicht 3, p. 10

 Commentaar van de partijleiding op de uitslag van de Statenverkiezingen

maandoverzicht 3, p. 13

 Het deelnemen aan de raadsverkiezingen in 167 gemeenten

maandoverzicht 4, p. 9

 Toenemende agitatie in de kwestie-Nieuw-Guinea

maandoverzicht 4, p. 10

 De stembus-uitslag van 30 mei 1962

maandoverzicht 5, p. 9

 Verkiezingsresultaten van de CPN provinciegewijs bezien

maandoverzicht 5, p. 10

 De kwestie Nieuw-Guinea

maandoverzicht 5, p. 13

 De stakingen in Spanje

maandoverzicht 5, p. 14

 Resolutie van het partijbestuur na de verkiezingen

maandoverzicht 6, p. 8

 Aanbod "eenheid van actie" in de Amsterdamse gemeenteraad

maandoverzicht 6, p. 10

 Terugkeer van Paul de Groot in Nederland

maandoverzicht 6, p. 12

 De CPN en de dissidente communisten; verklaring van het dagelijks bestuur over de SWP

maandoverzicht 7/8, p. 8

 De partij en de kwestie Nieuw-Guinea

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Mutaties in de CPN-leiding

maandoverzicht 7/8, p. 14

 Verkiezing van wethouders en commissies van bijstand

maandoverzicht 9, p. 8

 De verder na te streven "eenheid van actie met de socialisten"

maandoverzicht 9, p. 10

 Commentaar in CPN-kring op de veranderingen in de partijleiding

maandoverzicht 9, p. 11

 Het Waarheid-festival door duizenden bezocht

maandoverzicht 9, p. 12

 Geldzorgen van de partij

maandoverzicht 10, p. 7

 De scholing hervat

maandoverzicht 10, p. 8

 Communistische agitatie rond Cuba-affaire

maandoverzicht 10, p. 10

 Bespreking CPSU/CPN in Moskou

maandoverzicht 11, p. 8

 Inhoud gemeenschappelijk door beide delegaties uitgegeven communiqué

maandoverzicht 11, p. 9

 De partij en het conflict China-India

maandoverzicht 11, p. 13

 De bescheiden stembussuccessen van 1962

maandoverzicht 12, p. 9

 "Nieuwe initiatieven" inzake de eenheidspolitiek

maandoverzicht 12, p. 11

 Geconditioneerde stellingname tegen het sectarisme

maandoverzicht 12, p. 14

 De reorganisatie van de partij

maandoverzicht 12, p. 15

 

 

 

 

 III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 

 

 

 Bewogen zitting Wereldvredesraad – Chinese en Albanese delegaties in de contramine

maandoverzicht 1, p. 15

 Verkiezing nieuwe Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 1, p. 18

 Het optreden van de nieuwe Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 2, p. 16

 Het komende ANJV-appèl voor het Noorden

maandoverzicht 2, p. 17

 De vredesbeweging en haar gewijzigd statuut

maandoverzicht 3, p. 17

 Vernu-reizen in 1962

maandoverzicht 3, p. 21

 Het recente optreden van het ANJV

maandoverzicht 4, p. 14

 De voormalige verzetsbeweging; nadruk op het werk van concentratiekampcomité’s

maandoverzicht 4, p. 16

 De Pinkster-protestfietstocht tegen de opslag van atoomwapens

maandoverzicht 5, p. 16

 De botsende standpunten in de communistische vredesbeweging; enige matiging bespeurbaar ter zitting van het WVR-presidium in maart 1962 te Wenen

maandoverzicht 5, p. 17

 Vredesbeweging; het wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede van juli 1962 in Moskou

maandoverzicht 6, p. 14

 Jeugdbeweging; de geslaagde Volkelfietstocht

maandoverzicht 6, p. 16

 Het in Moskou gehouden wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede

maandoverzicht 7/8, p. 16

 Het 8ste Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 7/8, p. 19

 Activiteiten ANJV in het komende seizoen

maandoverzicht 9, p. 14

 Zesde WFDJ-congres

maandoverzicht 9, p. 15

 Zevende congres van de Internationale Unie van Studenten

maandoverzicht 9, p. 16

 Solidariteitsbetuigingen met Cuba en ongecoördineerde protest-acties tegen Amerika

maandoverzicht 10, p. 13

 Tegen de legering van Westduitse troepen in Noord-Brabant

maandoverzicht 10, p. 14

 Het negende ANJV-congres

maandoverzicht 11, p. 15

 Het vijfde IDVF-congres

maandoverzicht 11, p. 16

 "Nederland-USSR"-viering 15-jarig bestaan

maandoverzicht 11, p. 17

 De "mantels" van het afgelopen jaar

maandoverzicht 12, p. 18

 Vredesbeweging zonder eigen kracht

maandoverzicht 12, p. 21

 De reactie op de Cuba-crisis

maandoverzicht 12, p. 24

 Het 9e ANJV-congres

maandoverzicht 12, p. 25

 

 

 

 

 IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven

 

 

 

 De EVC-1958 en haar periodieken

maandoverzicht 1, p. 21

 Wijlen partijbestuurder P. Bakker en het vakbondswerk der CPN

maandoverzicht 1, p. 21

 Verkiezingen ondernemingsraden: successen voor de "vrije lijst"

maandoverzicht 2, p. 19

 Agitatie onder invalide arbeiders

maandoverzicht 2, p. 21

 Conflict op de handelsvloot?

maandoverzicht 3, p. 24

 Bezoek van Joegoslavische vakbondsleiders aan Nederland

maandoverzicht 4, p. 18

 Het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen en de communisten

maandoverzicht 5, p. 19

 Ongewijzigde CPN-koers ondanks anti-intredeparagraaf van het NVV

maandoverzicht 5, p. 195

 Agitatie onder werknemers in bedrijven en onder ambtenaren

maandoverzicht 6, p. 19

 Bedrijfsverkiezingen; tegenslag voor communisten bij de Hoogovens te Velsen

maandoverzicht 6, p. 20

 WVV-beraadslagingen in Boedapest

maandoverzicht 6, p. 20

 Agitatie van het WVV tegen de EEG

maandoverzicht 7/8, p. 25

 De loonsituatie en het communistische "eisenprogram"

maandoverzicht 9, p. 19

 Agitatie ronde sluiting Beatrix-mijn

maandoverzicht 9, p. 20

 Looneisen en SER-advies

maandoverzicht 10, p. 15

 Terugblik op bedrijfsverkleining bij Wilton-Feijenoord (Schiedam)

maandoverzicht 10, p. 16

 Loonpolitiek en agitatie bedrijfsgroepen van de CPN

maandoverzicht 11, p. 20

 De internationale communistische vakbeweging en de EEG

maandoverzicht 11, p. 20

 Beperkte invloed van de agitatie in bedrijven

maandoverzicht 12, p. 27

 Propaganda onder Italiaanse en Spaanse arbeiders in Nederland

maandoverzicht 12, p. 28

 WVV-conferentie over de EEG

maandoverzicht 12, p. 30

 

 

 

 

 V. Overige Groeperingen

 

 

 

 SWP ("De Brug") critisch-welwillend teghenover het XXIIste CPSU-congres

maandoverzicht 1, p. 25

 De "Euro Divisie Nederland" en haar neo-nazistische achtergronden

maandoverzicht 1, p. 26

 De kwestie Goa – linkse pacifisten in verlegenheid

maandoverzicht 1, p. 28

 De SWP heeft tegenslag vóór de stembusstrijd

maandoverzicht 2, p. 23

 De "radicaal-socialistische vredespolitiek" en de PSP-verkiezingscampagne

maandoverzicht 2, p. 24

 De SWP en de Statenverkiezingen

maandoverzicht 3, p. 26

 Aanzienlijke stemmenwinst van de PSP

maandoverzicht 3, p. 27

 SWP-reacties op de jongste Statenverkiezingen

maandoverzicht 4, p. 21

 Paasmarsen contra de kernbewapening

maandoverzicht 4, p. 23

 Negatieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor de SWP

maandoverzicht 5, p. 23

 Na de Statenverkiezingen nog toegenomen PSP-winst; reeds 72 zetels in 64 gemeenten

maandoverzicht 5, p. 23

 Het verkiezings-échec van de SWP

maandoverzicht 6, p. 23

 Voorzichtige PSP-reacties op de gunstige stembusresultaten

maandoverzicht 6, p. 24

 De neergang van de Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 7/8, p. 26

 De Pacifistisch Socialistische Partij en haar gemeenteraadswerk

maandoverzicht 7/8, p. 26

 Rechts-extremisme in Engeland

maandoverzicht 7/8, p. 28

 "De Brug" over De Groots gehandhaafde machtspositie

maandoverzicht 9, p. 22

 Europese conferentie tegen kernbewapening

maandoverzicht 9, p. 23

 De discussiemogelijkheden in de SWP

maandoverzicht 10, p. 18

 De gespleten Vierde Internationale; streven naar herstel van de eenheid der trotskisten

maandoverzicht 10, p. 19

 De rechts-extremistische beweging "Jong Europa"

maandoverzicht 10, p. 20

 SWP-standpunt inzake Cuba en de botsing China-India

maandoverzicht 11, p. 24

 Jaarvergadering PSP

maandoverzicht 11, p. 25

 De smalle SWP-basis in 1962

maandoverzicht 12, p. 32

 Het gestimuleerde "gesprek" met buitenstaanders in "De Brug"

maandoverzicht 12, p. 34

 De winst van de PSP na succesvolle stembusstrijd

maandoverzicht 12, p. 34

 Comité 1962 voor de Vrede

maandoverzicht 12, p. 35

 Activiteiten van oud-politieke delinquenten

maandoverzicht 12, p. 36

 

 

 

 

 Overzicht reizen van extremisten uit of naar Nederland

 

 

 

 Overzicht reizen 

maandoverzicht 2, p. 26

 Overzicht reizen

maandoverzicht 5, p. 2 5

 Overzicht reizen

maandoverzicht 7/8, p. 31

 Overzicht reizen

maandoverzicht 11, p. 27

 

 

 

 

 Stakingsoverzicht

 

 

 

 Januari 1962

maandoverzicht 1, p. 29

 Februari 1962

maandoverzicht 2, p. 29

 Maart 1962

maandoverzicht 3, p. 29

 April 1962

maandoverzicht 4, p. 25

 Mei 1962

maandoverzicht 5, p. 27

 Juni 1962

maandoverzicht 6, p. 28

 Juli en Augustus 1962

maandoverzicht 7/8, p. 36

 September 1962

maandoverzicht 9, p. 25

 Oktober 1962

maandoverzicht 10, p. 23

 December 1962

maandoverzicht 12, p. 37

 

 

 

 

 Agenda

 

 

 

 Agenda

maandoverzicht 1, p. 30

 Agenda

maandoverzicht 2, p. 31

 Agenda

maandoverzicht 3, p. 30

 Agenda

maandoverzicht 4, p. 26

 Agenda

maandoverzicht 5, p. 28

 Agenda

maandoverzicht 6, p. 29

 Agenda

maandoverzicht 7/8, p. 38

 Agenda

maandoverzicht 9, p. 26

 Agenda

maandoverzicht 10, p. 24

 Agenda

maandoverzicht 11, p. 30

 Agenda

maandoverzicht 12, p. 38

 

 

 

 

 Bijlagen

 

 

 

 Bijlage 1 (beknopt overzicht verkiezingsresultaten CPN bij Provinciale Statenverkiezingen)

 maandoverzicht 3, p. 32

 Bijlage II (de zaak dr. Golub)

 maandoverzicht 3, p. 34

 terug naar overzicht