Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1961

 

I. Communisme Internationaal

 
   

De conferentie van november 1960 der 81 CP-en

maandoverzicht 1, p. 1

Hoofdkenmerken der Moskouse Verklaring

maandoverzicht 1, p. 2

De "nationale democratische staat"

maandoverzicht 1, p. 5

De Verklaring van Moskou 1960 – de regeling der onderlinge partijrelaties

maandoverzicht 2, p. 2

Het overleg tussen de CP-en

maandoverzicht 2, p. 4

Nieuwe Europese conferentie van CP-en in 1961

maandoverzicht 2, p. 8

Het ontstaan van de Albanese volksdemocratie

maandoverzicht 3, p. 2

Hodzja’s anti-Joegoslavische campagne

maandoverzicht 3, p. 3

Het IVde Albanese partijcongres

maandoverzicht 3, p. 6

Moeilijkheden in de leiding van de Fransche Communistische Partij

maandoverzicht 4, p. 1

Casanova en Servin politiek onttroond

maandoverzicht 4, p. 3

De Spaanse Communistische Partij

maandoverzicht 5, p. 1

De Amnestiecampagne

maandoverzicht 5, p. 4

Het komende partijcongres van de CPSU

maandoverzicht 6, p. 1

Schema: Organisatie van het partijapparaat

maandoverzicht 6, p. 3

Het functioneren van de afdelingen bij het centraal comité

maandoverzicht 6, p. 4

Het ontwerp-partijprogram van de CPSU

maandoverzicht 7/8, p. 1

Revolutie-recepten

maandoverzicht 7/8, p. 3

Geen religie paragrafen zoals in 1919

maandoverzicht 7/8, p. 5

De herziening van de CPSU-statuten

maandoverzicht 9, p. 1

"Democratisering" van de lagere partijregionen

maandoverzicht 9, p. 3

Polen contra "het Duitse gevaar"

maandoverzicht 10, p. 1

Voortschrijdende decentralisatie in Polen

maandoverzicht 10, p. 3

De positie van de Pax-beweging

maandoverzicht 10, p. 5

Open conflict tussen CPSU en Albanese leiders

maandoverzicht 11, p. 1

Chinees protest op XXIIste partijcongres in Moskou

maandoverzicht 11, p. 1

Pospjelow over voorgeschiedenis

maandoverzicht 11, p. 3

Verklaring centraal comité Albanese Arbeiderspartij

maandoverzicht 11, p. 4

Kozlov over dreigend isolement van Albanië

maandoverzicht 11, p. 8

De hernieuwde aanvallen op de anti-partijgroep in de CPSU

maandoverzicht 12, p. 1

Openlijke discriminatie van Worosjilow

maandoverzicht 12, p. 2

Reacties van buitenlandse zusterpartijen

maandoverzicht 12, p. 8

   
   

II. Activiteiten van de CPN

 
   

Partijbestuurszitting van januari 1961

maandoverzicht 1, p. 8

Gewijzigde herdenking van de Februari-staking

maandoverzicht 1, p. 10

Bedrijfsgroepen in plaats van bedrijfsafdelingen

maandoverzicht 2, p. 9

Gunstige exploitatie van het complex Felix Merites

maandoverzicht 2, p. 11

Februari-staking herdacht

maandoverzicht 2, p. 13

Mutatie destrictsleiding Amsterdam

maandoverzicht 3, p. 9

Paul de Groot contra PSP

maandoverzicht 3, p. 10

Nogmaals de Februari-staking

maandoverzicht 3, p. 13

Discussiegrondslag voor het 20ste partijcongres (Pinksteren 1960)

maandoverzicht 4, p. 8

Zorgen voor de stembus-strijd in 1962

maandoverzicht 4, p. 9

Rivaliteits-acties contra SWP en PSP

maandoverzicht 4, p. 11

De 1 mei-viering

maandoverzicht 5, p. 7

Het 20e partijcongres

maandoverzicht 5, p. 7

Verkiezing nieuw partijbestuur

maandoverzicht 5, p. 10

Samenstelling dagelijks bestuur en secretariaat

maandoverzicht 6, p. 7

Commentaar op de arbeid van het parlement

maandoverzicht 6, p. 8

Dood van ir. S.J. Rutgers

maandoverzicht 6, p. 9

Districtsconferentie snel afgedaan

maandoverzicht 7/8, p. 8

Paul de Groot geinterviewd

maandoverzicht 7/8, p. 9

Propaganda-leuzen en "neutraliteit"

maandoverzicht 7/8, p. 10

De kwestie-Berlijn als hoofdbestanddeel der communistische agitatie

maandoverzicht 9, p. 7

"Waarheid"-werfactie 1960/1961 afgesloten met negatief resultaat

maandoverzicht 9, p. 9

Buitenlandse reizen van vooraanstaande CPN-ers

maandoverzicht 9, p. 10

De "zaak-Kistemaker"

maandoverzicht 9, p. 11

Resolutie partijbestuur

maandoverzicht 10, p. 8

Lof voor Chroestsjow’s leiderschap

maandoverzicht 10, p. 9

De CPN en de Goloeb-affaire

maandoverzicht 10, p. 11

De Waarheid/berichtgeving inzake het Sowjet-Russische partijcongres

maandoverzicht 11, p. 9

Commentaar van partijsecretaris De Groot

maandoverzicht 11, p. 12

Verklaring CPN/PKI over "West-Irian"

maandoverzicht 11, p. 13

De anti-"Hinag"-acties

maandoverzicht 11, p. 14

De partijlijn in 1961

maandoverzicht 12, p. 10

Verhouding tot andere politieke groepringen

maandoverzicht 12, p. 12

Interne situatie van de CPN

maandoverzicht 12, p. 13

De partijinstellingen

maandoverzicht 12, p. 18

   
   

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 
   

Vredesbeweging in het spoor van de jongste Oproep van Moskou tot alle volkeren

maandoverzicht 1, p. 14

Vredesbeweging – de voortgezette strijd tegen de kernbewapening; het Engelse voorbeeld

maandoverzicht 2, p. 15

Nationale conferentie Verzetsbeweging

maandoverzicht 2, p. 16

Nieuw ANJV-orgaan

maandoverzicht 3, p. 14

"Nederland-USSR" als cultureel bemiddelaar

maandoverzicht 3, p. 16

Amnestie-campagne voor Spaanse politieke gevangenen

maandoverzicht 3, p. 17

De vredesbeweging en het anti-kolonialisme

maandoverzicht 4, p. 14

Pinksterfietstocht contra opslag kernwapens

maandoverzicht 4, p. 16

De concentratiekamp-comité’s en de communisten

maandoverzicht 4, p. 17

Comm. Actie tegen Comité Proces Eichmann

maandoverzicht 5, p. 12

De Pinkster-protestfietstocht (Volkel-Amsterdam)

maandoverzicht 5, p. 13

Dachau en het voormalig communistische verzet

maandoverzicht 6, p. 11

Europese vredesconferentie te Oslo

maandoverzicht 6, p. 12

Het Internationaal Christelijk Vredescongres te Praag

maandoverzicht 7/8, p. 14

Wereldjeugdforum 1961

maandoverzicht 7/8, p. 16

Wintercampagne ANJV

maandoverzicht 7/8, p. 17

De Wereldvredesraad vergaderde in Oost-Berlijn; NVR mede vertegenwoordigd

maandoverzicht 9, p. 13

CPN ontstemd over "halfbakken gedoe" in de Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 9, p. 15

ANJV contra langere diensttijd

maandoverzicht 9, p. 15

De Sowjet-Russische kernproeven, nieuwe zorg voor de "vredesstrijders"

maandoverzicht 10, p. 14

Overleg ANJV met Belgische jongeren

maandoverzicht 10, p. 15

"Verenigd Verzet" contra "Hinag"

maandoverzicht 10, p. 17

Russische taallessen

maandoverzicht 10, p. 18

Reorganisatie Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 11, p. 16

Jeugdbeweging en Algerije

maandoverzicht 11, p. 17

"Nederland-USSR"; nieuwe vacantiereizen naar landen van Sowjetbloc

maandoverzicht 11, p. 19

De "vredesbeweging" in 1961

maandoverzicht 11, p. 20

Jeugd- en vrouwenbeweging; voormalig verzet

maandoverzicht 12, p. 23

   
   

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven

 
   

Huidige positie van de "oude" EVC

maandoverzicht 1, p. 19

Toegenomen CPN-bemoeienis met de bedrijfsgroepen

maandoverzicht 2, p. 18

Relatie WVV-communistische vakbeweging in Nederland

maandoverzicht 3, p. 19

De Groot adviseert adspirant-NVV’ers

maandoverzicht 4, p. 19

Omvang en distributie van de "Centrum-bladen"

maandoverzicht 4, p. 19

Conferentie Wenen over 40-urige werkweek

maandoverzicht 5, p. 16

Protesten tegen weigering 5-daagse werkweek

maandoverzicht 5, p. 18

Verkiezingen ondernemingsraad NDSM – succes voor de "vrije lijst"

maandoverzicht 6, p. 14

Stakingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam

maandoverzicht 6, p. 16

Het komende 5e WVV-congres

maandoverzicht 7/8, p. 20

Bijeenkomst van het Wereldvakverbond in Oost-Berlijn gehouden

maandoverzicht 9, p. 18

"Neutraliteits-acties" van de CPN-leden/bedrijfsarbeiders

maandoverzicht 9, p. 19

Het WVV – zijn verhoudingen tot "oude" EVC en Centrum

maandoverzicht 10, p. 19

Het loonbeleid

maandoverzicht 11, p. 20

Afvaardiging 5e WVV-congres

maandoverzicht 11, p. 22

De communistische vakbeweging; achtergronden in 1961

maandoverzicht 12, p. 27

Agitatie tegen het loonbeleid

maandoverzicht 12, p. 29

Het 5e WVV-congres te Moskou

maandoverzicht 12, p. 29

   
   

V. Andere groeperingen

 
   

Het communistische stempel van de Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 1, p. 23

Extreem-politieke meningen binnen de Pacifistisch Socialistische Partij

maandoverzicht 1, p. 24

RCP en Vierde Internationale

maandoverzicht 2, p. 21

Niet-communistische vredesacties

maandoverzicht 2, p. 22

De SWP streeft naar samenwerking met de PSP

maandoverzicht 3, p. 22

Anti-atoombommars

maandoverzicht 3, p. 23

Samenwerking rond proces-Eichmann

maandoverzicht 4, p. 21

Anti-atoombom-mars met Pasen jl.

maandoverzicht 4, p. 22

De 1 mei-viering van de SWP

maandoverzicht 5, p. 20

SWP-kritiek op het sectarisme-stalinisme in de CPN

maandoverzicht 5, p. 20

Het Internationaal Contact Bulletin

maandoverzicht 5, p. 22

Amerika-Europa mars, San Francisco-Moskou

maandoverzicht 5, p. 24

SWP-commentaar op CPN-congres

maandoverzicht 6, p. 19

Bijval uit Nederland voor protestmars Amerikaans comité van pacifisten

maandoverzicht 6, p. 20

PSP tegen samengaan met SWP

maandoverzicht 7/8, p. 22

Nieuw SWP-aanbod aan de pacifistische socialisten

maandoverzicht 7/8, p. 24

Laveren van de SWP inzake Berlijn

maandoverzicht 9, p. 21

Pacifisten en links-socialisten contra Sowjet-Russische kernproeven

maandoverzicht 9, p. 23

De organisatie van oud-politieke delinquenten

maandoverzicht 9, p. 24

Het Internationaal Contact Bulletin

maandoverzicht 10, p. 21

Voortgezette anti-atoombom demonstratie

maandoverzicht 10, p. 23

SWP-critiek op huidige destalinisatie

maandoverzicht 11, p. 24

Jeugddemonstraties tegen kernbewapening

maandoverzicht 11, p. 26

De Socialistische Werkers Partij in 1961

maandoverzicht 12, p. 22

Anti-atoombommanifestaties in 1961

maandoverzicht 12, p. 35

Hinag

maandoverzicht 12, p. 36

   
   

VI. Vreemdelingen

 
   

Sowjet-Russen e.a. in Nederland

maandoverzicht 3, p. 25

   
   

Bijlage

 
   

De positie van de vakbeweging in de Sowjet-Unie

maandoverzicht 3

   
   

Overzicht stakingen

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11, p. 29

December

maandoverzicht 12, p. 38

   
   

Overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland

 
   

Februari

maandoverzicht 2

Mei

maandoverzicht 5

Juli-Augustus 1960

maandoverzicht 7/8

November 1960

maandoverzicht 11, p. 30

   
   

Agenda

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11, p. 34

December

maandoverzicht 12, p. 39

terug naar overzicht