Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1960

 

I. Communisme Internationaal

 
   

Partijbestuurszittingen van de CPSU

maandoverzicht 1, p. 1

Tegenvallers in de Sowjet-landbouw

maandoverzicht 1, p. 2

Politieke degradatie N.I. Beljajew

maandoverzicht 1, p. 3

Nieuwe impulsen voor de partijpropaganda in de USSR

maandoverzicht 1, p. 3

Voortgaande bestrijding van het "cosmopolitisme"

maandoverzicht 1, p. 5

Chroestsjows "rechterhand", A.I. Kiritsjenko, krijgt standplaats ver van Moskou

maandoverzicht 1, p. 6

De campagne voor brede nationale eenheidsfronten

maandoverzicht 2, p. 1

Het communisme in Italie, de PCI als massapartij

maandoverzicht 2, p. 2

Het IXe PCI-congres

maandoverzicht 2, p. 3

Tweede Internationale, Komintern en Kominform

maandoverzicht 3, p. 1

Het ontstaan van het internationale tijdschrift "Vraagstukken van Vrede en Socialisme"

maandoverzicht 3, p. 3

De "Oproep van Rome" van november 1959 en de Duitse kwestie

maandoverzicht 4, p. 1

Conferentie van KPD-afgevaardigden

maandoverzicht 4, p. 5

Het nationaliteitenprobleem en het Kremlin

maandoverzicht 5, p. 1

Het jodenprobleem en de praktijken in de Sowjet-Unie

maandoverzicht 5, p. 2

Mutaties in de Sowjet-leiding

maandoverzicht 6, p. 1

Ideologische meningsverschillen in de openbaarheid gekomen

maandoverzicht 6, p. 2

Boekarester communiqué van twaalf partijen der "Socialistische" landen

maandoverzicht 6, p. 5

Onvermijdelijkheid van oorlogen; meningsverschillen over coëxistentie

maandoverzicht 7/8, p. 2

De jongste Sowjet-campagne tegen "dogmatisme en sectarisme"

maandoverzicht 7/8, p. 3

"Socialisme en oorlog", een studie van de Joegoslavische vice-president en Marx-expert Edvard Kardelj tegen China’s beleid

maandoverzicht 9, p. 1

Ontwijkende reacties van Moskou

maandoverzicht 9, p. 4

Polen tussen beide wereldoorlogen en als communistische staat

maandoverzicht 10, p. 1

Gomulka’s politieke terugkeer in 1956

maandoverzicht 10, p. 4

Liberalisatie ten dele ongedaan gemaakt

maandoverzicht 10, p. 6

Hongarije, geschiedenis sedert 1848 in vogelvlucht

maandoverzicht 11, p. 1

De Hongaarse communisten na 1945

maandoverzicht 11, p. 2

De interne partijcrises

maandoverzicht 11, p. 4

De volksopstand van 1956

maandoverzicht 11, p. 5

Het Kadar-regime

maandoverzicht 11, p. 7

Meningsverschillen inzake vreedzame coëxistentie

maandoverzicht 12, p. 1

De Chinees-Russische briefwisseling

maandoverzicht 12, p. 7

De Verklaring der 81 partijen

maandoverzicht 12, p. 9

   
   

II. Activiteiten van de CPN

 
   

De partij in de strijd tegen haar isolement; soepeler houding t.a.v. de watersnoodramp in Amsterdam-Noord

maandoverzicht 1, p. 8

Reactie van de CPN-leiding op het SWP-congres

maandoverzicht 1, p. 9

Het werken onder de massa; nieuw initiatief van het partijbestuur

maandoverzicht 2, p. 7

De ledenwerfactie levert weinig blijvend resultaat

maandoverzicht 2, p. 9

Herdenking van de Februaristaking

maandoverzicht 2, p. 11

De partij-tactiek afgestemd op de vreedzame coëxistentie

maandoverzicht 3, p. 6

Het gemeenteraadswerk

maandoverzicht 3, p. 8

CPN-standpunt inzake rassenprobleem in Zuid-Afrika

maandoverzicht 3, p. 9

Politiek en Cultuur, het theoretisch maandblad wordt gereorganiseerd

maandoverzicht 3, p. 10

Partijbestuurszitting, vermaan van de Groot

maandoverzicht 4, p. 8

Het opgeheven beslag op Waarheid-gelden

maandoverzicht 4, p. 10

Deelname aan internationale en nationale herdenkingen

maandoverzicht 5, p. 8

Zitting partijbestuur: scherpe rede van De Groot

maandoverzicht 5, p. 10

Tweede beslag op Waarheid-gelden

maandoverzicht 5, p. 12

Agitatie tegen de defensie-nota

maandoverzicht 6, p. 7

Het doorwerken van de harde koers der CPN

maandoverzicht 6, p. 9

Ledenwerfcampagne afgesloten

maandoverzicht 7/8, p. 8

De CPN en de Chinese aanvallen op revisionisme en imperialisme

maandoverzicht 7/8, p. 10

Het Waarheidzomerfeest van 25 september 1960

maandoverzicht 7/8, p. 11

Nieuwe taakverdeling in de partijleiding

maandoverzicht 9, p. 7

Politieke rede van Paul de Groot op het Waarheidzomerfeest: bijval aan het Sowjet-Russische coëxistentiebeleid betuigd.

maandoverzicht 9, p. 10

Voortgezette CPSU-scholing voor CPN-ers

maandoverzicht 9, p. 11

Resolutie van het partijbestuur over de internationale politieke situatie

maandoverzicht 10, p. 7

CPN-actie contra prof. J. Kistemaker

maandoverzicht 10, p. 9

De Waarheid contra reisbeperkingen voor Oost-Duitsers

maandoverzicht 11, p. 8

Voortgezette agitatie rond de "affaire-Kistemaker"

maandoverzicht 11, p. 9

De partijscholing

maandoverzicht 11, p. 11

Sterkte en invloed van de CPN

maandoverzicht 12, p. 11

Interne situatie vrij stabiel

maandoverzicht 12, p. 19

   
   

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties

 
   

Voortgezette pogingen tot het houden van een brede ontwapeningscampagne in Nederland

maandoverzicht 1, p. 11

De ANJV-jeugdvredesmanifestatie te Amsterdam

maandoverzicht 1, p. 11

De verzetsbeweging contra het West-Duitse bewind

maandoverzicht 1, p. 13

Leiding van de Wereldvredesraad ontevreden over nationale acties

maandoverzicht 2, p. 12

ANJV-jeugdkampen

maandoverzicht 2, p. 13

Internationale Vrouwendag en NVB

maandoverzicht 2, p. 14

Drang naar "anti-fascistische fronten"

maandoverzicht 2, p. 15

Nederland-USSR in 1960

maandoverzicht 2, p. 16

De NVR-rol bij de komende "nationale manifestatie voor het welslagen van de topconferentie

maandoverzicht 3, p. 11

Het ANJV en het jeugdwerk in de bedrijven

maandoverzicht 3, p. 12

"Brede" protestdemonstratie te Amsterdam tegen rassendiscriminatie

maandoverzicht 3, p. 12

Pogingen tot "anti-fascistische" frontvorming

maandoverzicht 3, p. 14

Vredesbeweging – het "brede" karakter van de nationale manifestatie voor het welslagen van de topconferentie

maandoverzicht 4, p. 12

Jeugdbeweging – 8ste OPSJ-congres gehouden

maandoverzicht 4, p. 13

Acties van jongeren inzake Zuid-Afrika

maandoverzicht 4, p. 14

Deelname aan internationale conferentie in Londen

maandoverzicht 4, p. 15

Presidium-zitting WVV te Stockholm gehouden

maandoverzicht 5, p. 14

Vijftien jaar ANJV

maandoverzicht 5, p. 16

Anti-fascistische tentoonstelling van "Perikles"

maandoverzicht 5, p. 17

Vredesbeweging na de mislukte topconferentie in moeilijkheden

maandoverzicht 6, p. 11

ANJV-acties tegen uitzending van troepen naar Nieuw-Guinea

maandoverzicht 6, p. 13

Vredesbeweging geconfronteerd met gewijzigde verhoudingen

maandoverzicht 7/8, p. 13

Trage reactie van de Nederlandse vredesraad

maandoverzicht 7/8, p. 14

"Nederland-USSR"-overzicht toeristenreizen naar Rusland

maandoverzicht 7/8, p. 14

Nieuwste uitgave van het ANJV

maandoverzicht 7/8, p. 15

Vredespropaganda naar Chroestjow’s voorbeeld

maandoverzicht 9, p. 12

ANJV bereidt jeugdmanifestatie 1961 voor

maandoverzicht 9, p. 14

Bureau Jeugdtoerisme van het ANJV ook voor niet ANJV-leden

maandoverzicht 9, p. 15

Solidariteits-actie "Verenigd Verzet 1940-1945"

maandoverzicht 9, p. 16

Wijzigingen in het ANJV-bestuur

maandoverzicht 10, p. 12

Jongerenappèl 1961 voor het Noorden

maandoverzicht 10, p. 12

Het zesde congres van de IUS

maandoverzicht 10, p. 15

"Nederland-USSR" congresseerde

maandoverzicht 10, p. 15

Internationale conferentie te Luik van oud-verzetsstrijders

maandoverzicht 10, p. 17

Een "Europese vredesconferentie" op komst?

maandoverzicht 11, p. 13

Een ANJV-"olympiade"

maandoverzicht 11, p. 14

Nieuw-Guinea-conferentie van "Perikles"

maandoverzicht 11, p. 15

Anti-atoomconferentie der vrouwenbeweging

maandoverzicht 11, p. 16

De "mantels" en de ontwapeningsplannen

maandoverzicht 12, p. 20

De communisten contra het "fascistische gevaar"

maandoverzicht 12, p. 21

Voorbereiding Wereldjeugdforum; medewerking van het ANJV

maandoverzicht 12, p. 23

   
   

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven

 
   

Hert buitengewoon congres van de EVC-1958

maandoverzicht 1, p. 1

Omvorming tot "centrum van propaganda voor eenheid en klassenstrijd"

maandoverzicht 1, p. 2

Positie communistische vakbeweging nog niet wezenlijk veranderd

maandoverzicht 1, p. 3

Het zesde congres van de "oude" EVC

maandoverzicht 2, p. 18

Samenstelling van het nieuwe verbondsbestuur

maandoverzicht 2, p. 20

De staking van de bouwvakarbeiders

maandoverzicht 3, p. 16

Politieke speculaties van de CPN in verband met het bouwconflict

maandoverzicht 3, p. 18

Agitatie van het OVB

maandoverzicht 3, p. 19

De EVC-1958 en de "Centrum"-tactiek

maandoverzicht 4, p. 17

Het verdwijnen van de plaatselijke centrales

maandoverzicht 4, p. 17

De "oude" EVC contra berichtgeving van De Waarheid

maandoverzicht 4, p. 18

De gesplitste communistische vakbeweging in Nederland en het WVV

maandoverzicht 5, p. 19

Publicaties over ons in WVV-maandblad

maandoverzicht 5, p. 21

Sobsi-activiteiten inzake Nederl. Nieuw-Guinea

maandoverzicht 5, p. 22

Verkiezing van ondernemingsraden

maandoverzicht 6, p. 14

Het WVV en de strijd tegen het imperialisme

maandoverzicht 6, p. 15

Omvang van de Amsterdamse havenstaking

maandoverzicht 7/8, p. 17

Stakingsagitatie van CPN en ABT-1958

maandoverzicht 7/8, p. 20

Stakingen in metaalbedrijven

maandoverzicht 7/8, p. 20

Communistische bezwaren tegen nieuwe algemene bootwerkersbond in Amsterdam

maandoverzicht 9, p. 18

Vakbonden en vredesbeweging

maandoverzicht 9, p. 19

Aanvalstactiek inzake de overheids-loonpolitiek

maandoverzicht 10, p. 18

Enkele arbeidsconflicten

maandoverzicht 11, p. 18

Vermeende toename van de communistische invloed

maandoverzicht 11, p. 19

De voormalige EVC-1958 in 1960

maandoverzicht 12, p. 24

Grote stakingsacties met en zonder communistische bemoeienis

maandoverzicht 12, p. 25

   
   

V. Andere groeperingen

 
   

Het eerste congres van de Soc. Werkers Pertij

maandoverzicht 1, p. 21

Samenstelling SWP-bestuur

maandoverzicht 1, p. 23

Na de opheffing van het Soc. Democratisch Centrum

maandoverzicht 1, p. 24

Anti-semitische kladderacties

maandoverzicht 1, p. 25

De interne organisatie van de Socialistische Werkers Partij

maandoverzicht 2, p. 22

Principieel meningsverschil in De Derde Weg

maandoverzicht 2, p. 23

CPN-kritiek op de Pacifistisch Socialistische Partij

maandoverzicht 2, p. 24

Neo-nazistische reactie in Nederland op de verschijnselen van anti-semitisme

maandoverzicht 2, p. 25

Contacten van de SWP met andere linkse groepen

maandoverzicht 3, p. 21

De Europese Federatie tegen Kernbewapening

maandoverzicht 3, p. 22

Partijbestuurszitting SWP

maandoverzicht 4, p. 19

Nieuw hoofdbestuur van De Derde Weg

maandoverzicht 4, p. 21

1 mei viering door SWP

maandoverzicht 5, p. 24

Voorzitterswisseling in de PSP

maandoverzicht 5, p. 25

Nieuwe socialistische jeugdorganisatie

maandoverzicht 5, p. 26

Verschil van inzicht bij de SWP-leiding over de oorzaak van het falen van de topconferentie

maandoverzicht 6, p. 18

SWP-functionarissen op vacantie in Joegoslavië

maandoverzicht 7/8, p. 22

PSP-demonstratie in stromende regen

maandoverzicht 7/8, p. 23

De Soc. Werkers Partij in de kwestie Moskou-Peking

maandoverzicht 9, p. 21

De zwakke positie van de Vierde Internationale: de arrestatie van Raptis en Santen

maandoverzicht 9, p. 23

Landelijke SWP-conferentie

maandoverzicht 10, p. 21

Groeiende activiteit van de SWP

maandoverzicht 11, p. 21

De Socialistische Werkers Partij in 1960

maandoverzicht 12, p. 28

Vierde Internationale en RCP

maandoverzicht 12, p. 31

Pacifistisch Socialistische Partij in 1960

maandoverzicht 12, p. 32

Rechts-extremisme

maandoverzicht 12, p. 34

   
   

VI Vreemdelingen

 
   

Het kwijnende Poolse verenigingsleven in Nederland

maandoverzicht 5, p. 28

   
   

Overzicht stakingen

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   

Overzicht reizen uit of naar Nederland van Nederlandse en buitenlandse extremisten

 
   

Januari 1960

maandoverzicht 1

April 1960

maandoverzicht 4

Juli-Augustus 1960

maandoverzicht 7/8

November 1960

maandoverzicht 11

   
   

Overzicht van Periodieken

 
   

Oktober 1960

maandoverzicht 10

   
   

Agenda

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

terug naar overzicht

Deze niet-geschoonde maandoverzichten zijn afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer A 1836.